Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku

Solutions

 • All
 • Rozvíjanie strategických príležitostí
 • Optimalizácia marketingových aktivít
 • Využitie zákazníckych skúseností a zážitkov
 • Rozvíjanie profitabilných vzťahov
 • Udržiavanie obchodného úspechu

Sorry no result

 • Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Značky sú v súčasnosti nútené vytvárať si emocionálne prepojenia a vzťahy so spotrebiteľmi, ako aj s decision makermi (t.j. osobami, ktoré majú v rámci konkrétnych organizácií rozhodovacie právomoci).

   

 • Spotrebiteľský panel

  Spotrebiteľský panel

  Celé vaše podnikanie sa sústredí na vašich spotrebiteľov. Je preto nevyhnutné, aby ste vašich spotrebiteľov chápali a dosiahli, že vaše výrobky a služby budú spĺňať ich potreby a vám zároveň možnosť rozvíjať sa a rásť.

   

 • Informácie z digitálneho trhu

  Informácie z digitálneho trhu

  Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú. 

   

 • Insighty v oblasti riadenia distribúcie a dodávateľského reťazca

  Insighty v oblasti riadenia distribúcie a dodávateľského reťazca

  Dodávateľské reťazce sú čoraz komplexnejšie, čo je spôsobené premenlivými nákupnými cyklami spotrebiteľov. Navyše, následkom globalizácie sme svedkami expanzie siete dodávateľov a zdrojov.

   

 • Geomarketing

  Geomarketing

  Naše geomarketingové riešenia a poradenstvo poskytujú našim klientom inteligentné insighty a prehľad o faktoroch špecifických pre konkrétne lokality, ktoré majú dopad na úspešnosť prevádzok, obchodov, oblastí odbytu, cieľové skupiny, ako aj obchodné reťazce a distribučné siete.

   

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

   

 • Meranie sledovanosti a insighty

  Meranie sledovanosti a insighty

  Spotrebitelia si v súčasnosti môžu viac než kedykoľvek predtým vyberať z väčšieho množstva mediálneho obsahu, viacerých kanálov a typov zariadení.

  Zadávatelia reklamy, majitelia médií a nákupcovia médií potrebujú identifikovať, ktoré digitálne, ale aj tradičné kanály zaručia tie najlepšie výsledky a prilákajú tú správnu cieľovú skupinu.

   

 • Mystery Shopping

  Mystery Shopping

  Spotrebitelia majú každý deň na výber zo širokej palety miest kontaktu so značkou. Aby ste im poskytovali konzistentné skúsenosti s vašou značkou, potrebujete pochopiť, akým spôsobom spotrebitelia vašu značku vnímajú. Naši mystery shopperi vám poskytnú všetky potrebné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť skúsenosti a zážitky spotrebiteľov a reagovať s cieľom maximalizácie návratnosti vášho podnikania. 

   

 • Informácie z oblasti online cien

  Informácie z oblasti online cien

  Konkurencia v oblasti cien je intenzívnejšia ako kedykoľvek predtým, a to aj preto, že zákazníci (a vaši retailoví konkurenti) aktívne využívajú možnosť online porovnávania cien a majú tak možnosť v reálnom čase sledovať, akú cenu si obchodníci účtujú za svoje produkty.

   

 • Point of Sales Analytics

  Point of Sales Analytics

  Pri vývoji nových obchodných stratégií je nevyhnutné mať k dispozícii relevantné poznatky a insighty z retailu.

  Riešenia GfK v oblasti retailových analýz podrobne skúmajú a vyhodnotia výsledky na úrovni jednotlivých maloobchodných prevádzok. Na základe týchto zistení nám umožnia zoradiť jednotlivé prevádzky do skupín na základe flexibilných kritérií, čo vám následne pomôže optimalizovať vaše marketingové činnosti a ešte lepšie zmerať návratnosť investícií (ROI). 

   

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

   

 • Produktové katalógy

  Produktové katalógy

  Spoločnosti potrebujú mať k dispozícii zdroje s presnými údajmi o produktoch, ktoré im pomôžu informovať svojich zakaznikov o technických špecifikáciách a vlastnostiach konkrétnych výrobkov.

   

 • Promo akcie a causal retail

  Promo akcie a causal retail

  Čoraz kratší životný cyklus produktov a rýchlo sa meniace spotrebiteľské preferencie zvyšujú potrebu rýchleho reportingu, ktorý by pomohol výrobcom a obchodníkom presne určiť trendy na trhu, zdokonaliť cenotvorbu a zefektívniť životný cyklus ich produktov.

   

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitálny vek otvára ďalšie a ďalšie cesty zakaznikov k nákupu a mení vzorce správania súvisiace s tým, kde a ako ľudia nakupujú. Pretože si spotrebitelia zvykajú na multikanálové zákaznícke skúsenosti a interakciu so značkami, každý deň je prístupných čoraz viac súvisiacich dát a informácií.

   

 • Informácie z oblasti sociálnych médií

  Informácie z oblasti sociálnych médií

  Rozšírené osvojenie si sociálnych médií a súvisiacich kanálov spotrebiteľmi na účely zdieľania skúseností a zážitkov – či už pozitívnych alebo negatívnych – prinútilo značky, aby sa omnoho viac snažili ovplyvniť nákupné rozhodnutia, udržali si lojalitu spotrebiteľov a získali si nových zákazníkov. 

   

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

   

 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

   

General