Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku

Solutions

Sorry no result

 • Spotrebiteľský panel

  Spotrebiteľský panel

  Celé vaše podnikanie sa sústredí na vašich spotrebiteľov. Je preto nevyhnutné, aby ste vašich spotrebiteľov chápali a dosiahli, že vaše výrobky a služby budú spĺňať ich potreby a vám zároveň možnosť rozvíjať sa a rásť.

   

 • Insighty v oblasti riadenia distribúcie a dodávateľského reťazca

  Insighty v oblasti riadenia distribúcie a dodávateľského reťazca

  Dodávateľské reťazce sú čoraz komplexnejšie, čo je spôsobené premenlivými nákupnými cyklami spotrebiteľov. Navyše, následkom globalizácie sme svedkami expanzie siete dodávateľov a zdrojov.

   

 • Geomarketing

  Geomarketing

  Naše geomarketingové riešenia a poradenstvo poskytujú našim klientom inteligentné insighty a prehľad o faktoroch špecifických pre konkrétne lokality, ktoré majú dopad na úspešnosť prevádzok, obchodov, oblastí odbytu, cieľové skupiny, ako aj obchodné reťazce a distribučné siete.

   

 • Meranie sledovanosti a insighty

  Meranie sledovanosti a insighty

  Spotrebitelia si v súčasnosti môžu viac než kedykoľvek predtým vyberať z väčšieho množstva mediálneho obsahu, viacerých kanálov a typov zariadení.

  Zadávatelia reklamy, majitelia médií a nákupcovia médií potrebujú identifikovať, ktoré digitálne, ale aj tradičné kanály zaručia tie najlepšie výsledky a prilákajú tú správnu cieľovú skupinu.

   

 • Point of Sales Analytics

  Point of Sales Analytics

  Pri vývoji nových obchodných stratégií je nevyhnutné mať k dispozícii relevantné poznatky a insighty z retailu.

  Riešenia GfK v oblasti retailových analýz podrobne skúmajú a vyhodnotia výsledky na úrovni jednotlivých maloobchodných prevádzok. Na základe týchto zistení nám umožnia zoradiť jednotlivé prevádzky do skupín na základe flexibilných kritérií, čo vám následne pomôže optimalizovať vaše marketingové činnosti a ešte lepšie zmerať návratnosť investícií (ROI). 

   

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

   

 • Printed Advertising Tracking

  Printed Advertising Tracking

  GfK’s Printed Advertising Tracking solutions helps manufacturers and retailers get the most out of print advertising spend.

   

 • Produktové katalógy

  Produktové katalógy

  Spoločnosti potrebujú mať k dispozícii zdroje s presnými údajmi o produktoch, ktoré im pomôžu informovať svojich zakaznikov o technických špecifikáciách a vlastnostiach konkrétnych výrobkov.

   

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitálny vek otvára ďalšie a ďalšie cesty zakaznikov k nákupu a mení vzorce správania súvisiace s tým, kde a ako ľudia nakupujú. Pretože si spotrebitelia zvykajú na multikanálové zákaznícke skúsenosti a interakciu so značkami, každý deň je prístupných čoraz viac súvisiacich dát a informácií.

   

 • Trendy a prognózy

  Trendy a prognózy

  Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.