Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Marketing Effectiveness
X
Zdieľať túto stránku

Marketing Effectiveness

Zostrujúca sa konkurencia, rastúca náročnosť spotrebiteľov, zvyšujúci sa význam digitálnych kanálov aj meniaca sa oddanosť značke znamená, že značky sú pod neustálym tlakom, aby zostali pre spotrebiteľov relevantné. Ak si chcete udržať silný podiel na trhu, potom je najdôležitejšie zo všetkého mať silnú značku a byť v popredí záujmu spotrebiteľov. Toto náročné a rýchlo sa meniace prostredie vyžaduje, aby ste svojím marketingovým aktivitám dobre rozumeli a mohli tak:

  • rozvíjať krátkodobý predaj a súčasne budovať pozíciu značky v dlhodobom horizonte
  • maximalizovať návratnosť marketingových investícií
  • stanoviť ideálny rozpočet pre každý kanál a maximalizovať jeho vplyv
  • určiť potenciál reklamy pred uvedením na trh a posilniť tak zapojenie spotrebiteľov

Vo všetkých riešeniach pre Marketing Effectiveness sa v GfK snažíme prepájať údaje založené na tradičných prieskumoch s pasívnymi dátami o správaní a ponúkať špičkové (čo najpresnejšie) insighty.

Biznisové riešenie pre Marketing Effectiveness ponúka holistický pohľad na vašu značku, pomáha maximalizovať výsledok vášho marketingu a zabezpečiť rovnováhu medzi krátkodobými aktivitami zvyšujúcimi predaj a dlhodobejším dopadom na značku. Pri zisťovaní hodnoty vášho biznisu pracujeme s trhovými dátami a poznatkami, využívame dáta tretích strán a ponúkame realizovateľné odporúčania vedúce k zvyšovaniu predaja.

Okrem toho nám naše riešenie umožňuje presne predikovať úspešnosť reklamy pred uvedením na trh a potom vyhodnotiť jej dosah po kampani. Ponúkame analýzy touchpointov, či už platených, alebo neplatených a snažíme sa identifikovať postupy, ktoré môžu zlepšiť návratnosť investícií do touchpointov, aj dlhodobý výkon značky. Prepájame dáta o predajoch, reklamných aktivitách a médiách, aby sme pochopili a kvantifikovali návratnosť investícií do vášho marketingového mixu a dosiahli maximálnu efektivitu marketingových výdavkov.

Kontakt
General