Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image

Informácie z digitálneho trhu

Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú.

GfK zachytáva a analyzuje online správanie spotrebiteľov v každom momente bez ohľadu na to, či používajú smartfón, tablet alebo počítač. Tieto údaje dokážeme skombinovať s dátami z off-line kanálov, aby sme vyhodnotili, ktoré faktory zohrávajú najväčší význam v procese, ktorý vedie k nákupu, a to v každom bode digitálneho kontaktu medzi spotrebiteľmi a vašou značkou, produktom, alebo službou.

Na základe vyhodnotenia dopadu online a off-line reklamy, interakcie spotrebiteľov s vašou značkou a ich reálneho konania, úlohy sociálnych médií a skúseností spotrebiteľov s digitálnym prostredím, vám poskytneme možnosť výrazne ovplyvniť proces, ktorý pre vás zohráva kľúčový význam - cestu vašich zakaznikov k nákupu.

Pomôžeme vám vyvinúť efektívne komunikačné stratégie, ktoré zahŕňajú celé spektrum zariadení a komunikačných kanálov a optimalizujú online a mobilné skúsenosti, ktoré poskytujete svojim zákazníkom. Vďaka tomu dokážete zvýšiť svoj konkurenčný náskok naprieč všetkými kanálmi a typmi zariadení.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z digitálneho trhu. Zobraziť všetky aktuality

General