Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Consumer Insights
X
Zdieľať túto stránku

Consumer Insights

Nasýtený dopyt, kratší životný cyklus produktov, rastúci význam digitálnych kanálov, silnejúca konkurencia a znižujúce sa ceny - to všetko znamená vzrastajúci tlak na prácu marketingových, predajných aj produktových manažérov. Toto náročné a rýchlo sa meniace prostredie vyžaduje hlbšie pochopenie spotrebiteľov, ktoré vám umožní:

  • identifikovať správne cieľové skupiny
  • využiť kľúčové trendy
  • využiť faktory stimulujúce k nákupu
  • ovplyvňovať nákupné rozhodnutie
  • pripraviť a stanoviť poradie príležitostí

V riešeniach pre Consumer Insights sa snažíme prepájať prieskum trhu s Big Data a vykonávame analýzu, na základe ktorej môžeme ponúknuť poznatky o potrebách zákazníkov, ich všeobecných postojoch a správaní v bežnom živote, ako aj pri konkrétnych nákupných cestách. Okrem toho vyhodnocujeme konkurenciu a faktory spôsobujúce zmenu dynamiky trhu. Zistené biznisové informácie vám umožnia pochopiť, ako spotrebiteľov zoskupovať na účelom efektívnejšieho zacielenia pomocou segmentácie a ako identifikovať potenciálne príležitosti pre vašu značku.

General