Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Cesta k nákupu

Digitálny vek otvára ďalšie a ďalšie cesty zakaznikov k nákupu a mení vzorce správania súvisiace s tým, kde a ako ľudia nakupujú. Pretože si spotrebitelia zvykajú na multikanálové zákaznícke skúsenosti a interakciu so značkami, každý deň je prístupných čoraz viac súvisiacich dát a informácií.

Aby si vaša spoločnosť udržala konkurencieschopnosť aj v tomto prostredí veľkých objemov údajov (big data) a multikanálového marketingu, potrebuje identifikovať a naplno využiť pákový efekt kľúčových dát pokrývajúcich celú cestu spotrebiteľa smerujúcu k nákupu. Na základe týchto údajov a insightov dokážu spoločnosti optimalizovať každý jeden krok celého nákupného procesu.  

Experti GfK na prieskum zameraný na zákazníkov analyzujú a kombinujú početné zdroje dát s cieľom plne pochopiť nákupné správanie a spôsob, akým ovplyvniť nákupné rozhodnutia spotrebiteľov.

Kombinujeme hĺbkové poznanie procesov, ktoré ovplyvňujú nákupné rozhodnutia zákazníkov na mieste predaja so zisteniami v oblasti spotrebiteľských skúseností. Našim klientom tak poskytujeme odpovede na otázky „čo?” a „prečo?”, ktoré im poskytujú podporu pri rozhodovaní v oblasti marketingu.   

Naša metrika v oblasti prieskumu spotrebiteľov optimalizuje výsledky vašej značky v obchodoch, na samotných regáloch alebo online – zdokonaľuje skúsenosť z cesty k nákupu a váš manažment celej kategórie – s konečným cieľom zvýšiť lojalitu zákazníkov a zabezpečiť vám úspech.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z cesty k nákupu. Zobraziť všetky aktuality

General