Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image

Zdravotnícke technológie

Novátorské spoločnosti v segmente zdravotníckej techniky a zariadení čelia rýchlemu a flexibilnému trhu, na ktorom osvojenie si a adopcia nových produktov, či technológií ovplyvňuje množstvo aktérov.

Ak chcú byť tieto spoločnosti úspešné, potrebujú získať presný obraz o tom, akým spôsobom budú ich produkty používané a ako by mali optimalizovať používateľskú skúsenosť. Musia tiež dôkladne poznať celkové konkurenčné prostredie, ako funguje prístup na trh a procesy v rámci preplácania zdravotnej starostlivosti a aká je ekonomická hodnota ich produktov pre jednotlivých aktérov na trhu.

Sme jednou z mála spoločností špecializujúcich sa na prieskum trhu v segmente zdravotníckych technológií a zariadení, ktorá vám môže ponúknuť komplexnú škálu nástrojov a riešení na splnenie týchto potrieb. Našu prácu zjednodušuje a zároveň skvalitňuje priamy prístup k aktérom na trhu, či už sa jedná o oblasť obstarávania, platcov zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov a pacientov na všetkých hlavných trhoch po celom svete.

Pomôžeme vám optimalizovať vaše obchodné príležitosti, výkonnosť vašich produktov a vášho portfólia zdravotníckych technológií, či už ide o  lekárske alebo diagnostické prístroje, produkty a služby elektronického zdravotníctva alebo zdravotníckych informačných technológií.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality zo zdravia a zdravotnej starostlivosti. Zobraziť všetky aktuality

Solutions
 • Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Značky sú v súčasnosti nútené vytvárať si emocionálne prepojenia a vzťahy so spotrebiteľmi, ako aj s decision makermi (t.j. osobami, ktoré majú v rámci konkrétnych organizácií rozhodovacie právomoci).

 • Informácie z digitálneho trhu

  Informácie z digitálneho trhu

  Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú. 

 • Príležitosti na trhu a inovácie

  Príležitosti na trhu a inovácie

  Značky, ktoré sa snažia udržať si svoj význam a postavenie na čoraz stiesnenejšom trhu čelia sústavnému tlaku. Vedieť kedy, kde a ako poskytovať presvedčivé skúsenosti a zážitky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu nielen pre spotrebiteľov, ale aj samotnú značku predstavuje kľúčovú zručnosť. 

 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

General