Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Rychloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Spotrebitelia využívajúci viacero kanálov, čoraz silnejšia snaha, ale aj reálna možnosť vyhľadávať tie najvýhodnejšie ponuky, vplyv online spotrebiteľských hodnotení, recenzií  a odporúčaní... To všetko sú len niektoré z výziev, ktorým v súčasnosti čelí odvetvie FMCG. 

Aby dokázali spoločnosti v FMCG identifikovať príležitosti a udržať si náskok pred konkurenciou, potrebujú nielen komplexný obraz o trendoch na trhu, ale musia aj do detailov poznať vývoj v spotrebiteľskom dopyte a nákupnom správaní.

Poskytujeme včasné a relevantné údaje a prehľady o spotrebných trendoch a faktoroch ovplyvňujúcich nákupy FMCG a nákupné správanie. Tri faktory, vďaka ktorým v tejto oblasti vynikáme: naše inovatívne prieskumné metódy, naša schopnosť kombinovať viacero dátových súborov (vrátane nášho renomovaného trackingu predajných miest) a precízne analýzy, na ktorých pracujú naši odborníci na oblasť FMCG. Vďaka uvedeným silným stránkam vám pomôžeme identifikovať obchodné príležitosti a sformovať víťazné stratégie.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z rýchloobrátkového spotrebného tovaru. Zobraziť všetky aktuality

Solutions
 • Spotrebiteľský panel

  Spotrebiteľský panel

  Celé vaše podnikanie sa sústredí na vašich spotrebiteľov. Je preto nevyhnutné, aby ste vašich spotrebiteľov chápali a dosiahli, že vaše výrobky a služby budú spĺňať ich potreby a vám zároveň možnosť rozvíjať sa a rásť.

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitálny vek otvára ďalšie a ďalšie cesty zakaznikov k nákupu a mení vzorce správania súvisiace s tým, kde a ako ľudia nakupujú. Pretože si spotrebitelia zvykajú na multikanálové zákaznícke skúsenosti a interakciu so značkami, každý deň je prístupných čoraz viac súvisiacich dát a informácií.

Citát klienta

„Naše skúsenosti s GfK sú vynikajúce. Táto spoločnosť predstavuje prieskum trhu s pridanou hodnotou a ja by som ju bez váhania odporučil.“

Nadnárodný výrobca potravín
General