Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Smart Automotive Insights image
X
Zdieľať túto stránku

Smart insights: Retail

Tempo zmien v oblasti maloobchodu je poháňané pokrokom v digitálnej oblasti: čoraz viac miest kontaktu s vašou značkou, viac recenzií a porovnaní výrobkov, či služieb, ku ktorým má spotrebiteľ prístup kedykoľvek a kdekoľvek. A rastúca rozmanitosť procesu, ktorý predchádza samotnému nákupu.

Pokiaľ chcú retailové spoločnosti obstáť v tvrdej konkurencii a aj naďalej hrať na trhu významnú úlohu, musia pochopiť meniace sa nákupné správanie a požiadavky cieľovej skupiny. Navyše musia tieto poznatky aplikovať a vytvárať diferencované zákaznícke skúsenosti a zážitky nielen v digitálnom, ale aj fyzickom prostredí.

Naši odborníci na prieskum v segmente maloobchodu prinášajú poznatky a insighty, ktoré vás podporia v každej fáze vášho podnikania: od merania skúseností a zážitku vašich zákazníkov, cez proces, ktorý vedie k samotnému nákupu až po monitorovanie výkonnosti a maloobchodných trendov.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z retailu. Zobraziť všetky aktuality

Solutions
 • Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Skúsenosti so značkou a zákaznícke skúsenosti

  Značky sú v súčasnosti nútené vytvárať si emocionálne prepojenia a vzťahy so spotrebiteľmi, ako aj s decision makermi (t.j. osobami, ktoré majú v rámci konkrétnych organizácií rozhodovacie právomoci).

 • Spotrebiteľský panel

  Spotrebiteľský panel

  Celé vaše podnikanie sa sústredí na vašich spotrebiteľov. Je preto nevyhnutné, aby ste vašich spotrebiteľov chápali a dosiahli, že vaše výrobky a služby budú spĺňať ich potreby a vám zároveň možnosť rozvíjať sa a rásť.

 • Informácie z digitálneho trhu

  Informácie z digitálneho trhu

  Keď spotrebitelia nakupujú, hľadajú, komunikujú, zbierajú informácie a vstupujú do interakcie so spoločnosťami alebo značkami v online prostredí, správajú sa rozdielne v závislosti od toho, aké zariadenie, prípadne, aký typ displeja využívajú. Na druhej strane však od značiek očakávajú rovnakú a konzistentnú skúsenosť bez ohľadu na komunikačný kanál alebo zariadenie, ktoré práve využívajú. 

 • Tracking predajných miest

  Tracking predajných miest

  Obchodníci a výrobcovia čelia sústavnému tlaku, ktorý ich núti vyvíjať produkty a poskytovať služby, ktoré maximalizujú tržby a zisky a zároveň zabezpečia, aby sa ich zákazníci pravidelne vracali.

  Úspech závisí od dostupnosti tých najaktuálnejších údajov z maloobchodu v kombinácii s informáciami o tom, ktorým produktom a službám sa na trhu v súčasnosti najviac darí, a ktorým naopak nie. S týmito informáciami si môžu spoločnosti vytýčiť jasné stratégie pre svoj obchodný rast a zvýšenie návratnosti investícií.

 • Cesta k nákupu

  Cesta k nákupu

  Digitálny vek otvára ďalšie a ďalšie cesty zakaznikov k nákupu a mení vzorce správania súvisiace s tým, kde a ako ľudia nakupujú. Pretože si spotrebitelia zvykajú na multikanálové zákaznícke skúsenosti a interakciu so značkami, každý deň je prístupných čoraz viac súvisiacich dát a informácií.

 • Používateľské skúsenosti (UX)

  Používateľské skúsenosti (UX)

  Dnešný spotrebiteľ je pod neutíchajúcou paľbou sľubov, ktoré ponúkajú presvedčivé a atraktívne zákaznícke skúsenosti a zážitky. Ten istý spotrebiteľ je však zároveň sofistikovaný a náročný. Aby nový produkt alebo služba uspeli, musia byť intuitívne, ľahko použiteľné, zaujímavé, atraktívne a žiadané. Používateľská skúsenosť s nimi musí vytvárať emócie, aby bola dostatočne zapamätateľná. 

General