Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku

Industries

 • Automobilový priemysel

  Automobilový priemysel

  Globálny automobilový priemysel čelí zmenám na dvoch frontoch: na jednej strane je to meniace sa prostredie v celom odvetví ovplyvnené rozvíjajúcimi sa trhmi a čoraz prísnejšie ekologické predpisy, a na druhej strane je to meniace sa správanie a očakávania spotrebiteľov.

 • Spotrebný tovar

  Spotrebný tovar

  Počet miest kontaktu medzi vašou značkou a spotrebiteľom rastie bezprecedentným tempom.  Namiesto jednoduchého nákupu nových produktov spotrebitelia  častejšie hľadajú bohatšie nákupné zážitky a skúsenosti. Na trhu prebieha intenzívny boj  o lojalitu zákazníkov. 

 • Energie

  Energie

  Celosvetový rast dopytu po energii, nestále ceny a regulačné rámce, globálny prechod k obnoviteľným zdrojom energie a vysoké očakávania zakaznikov ohľadom transparentného dialógu sú kľúčovými výzvami, ktorým v súčasnosti čelí energetický priemysel.

 • Móda a životný štýl

  Móda a životný štýl

  Odvetvie módy a životného štýlu je nútené čeliť výzvam snáď na všetkých frontoch: od maloobchodu, ktorý sa riadi dopytom a využíva viaceré komunikačné a distribučné kanály, čo následne vyvíja silný tlak na lojalitu zakaznikov až po spôsob, ako najlepšie optimalizovať distribúciu, alebo zvýšiť „súdržnosť“ zákazníkov s vašou značkou a ich lojalitu pomocou úspešných maloobchodných promo akcií a pozitívnej zákazníckej skúsenosti.

 • Finančné služby

  Finančné služby

  Šírka konkurenčného prostredia v odvetví finančných (bankových a poisťovacích) služieb výrazne narástla. Hlavným problémom je dôvera (či skôr jej nedostatok). Spotrebitelia majú rýchly prístup k online používateľským recenziám, porovnaniam jednotlivých finančných produktov a prechod medzi službami je jednoduchý, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že majú oveľa lepší prehľad a vyššie nároky ako kedykoľvek predtým. 

 • Priemyselný tovar

  Priemyselný tovar

  Inovácie sú hnacou silou zmien a príležitostí na trhu s priemyselným tovarom. Celosvetový dopyt sa presúva a mení, čo čoraz viac komplikuje situáciu pre spoločnosti v tomto odvetví: objavujú sa nové trhy, kým tie súčasné sa rýchlo menia. Zákazníci v B2B segmente požadujú produkty šité na mieru a prispôsobené ich potrebám, kratšie výrobné cykly a inovácie všetkých aspektov dodávateľského reťazca. 

 • Médiá a zábavný priemysel

  Médiá a zábavný priemysel

  Mediálny a zábavný priemysel prechádza obdobím rýchlej transformácie. To predstavuje významné príležitosti pre tie TV stanice, nakladateľov, agentúry zaoberajúce sa obsahovou reklamou a majiteľov obsahu a digitálnych platforiem, ktorí dokážu pochopiť dopad týchto zmien.

 • Retail

  Retail

  Tempo zmien v oblasti maloobchodu je poháňané pokrokom v digitálnej oblasti: čoraz viac miest kontaktu s vašou značkou, viac recenzií a porovnaní výrobkov, či služieb, ku ktorým má spotrebiteľ prístup kedykoľvek a kdekoľvek. A rastúca rozmanitosť procesu, ktorý predchádza samotnému nákupu.

 • Technológie

  Technológie

  V dnešnej prepojenej spoločnosti technológie ovplyvňujú všetky odvetvia – vytvárajú príležitosti a zvyšujú rýchlosť inovácií.

 • Cestovný ruch a HoReCA

  Cestovný ruch a HoReCA

  Cestovné kancelárie čelia intenzívnemu konkurenčnému boju o zákazníkov, ktorý spôsobila nadmerná ponuka, rastúca fragmentácia trhu a spotrebiteľský dopyt po službách poskytovaných naprieč všetkými kanálmi.