Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku

Kariéra

text

Globalize your career with GfK

Rozhodnite sa ešte dnes a sami si určite svoje budúce smerovanie. Vieme oceniť zručnosti, talent a v rámci našich medzinárodných tímov vám umožníme ďalší rozvoj.

budúcnosti a našej minulosti

GfK vzniklo v roku 1934 a stalo sa tak prvou nemeckou spoločnosťou zameranou na prieskum trhu. V súčasnosti patríme medzi popredné svetové spoločnosti v oblasti prieskumu trhu, pôsobíme vo viac ako 100 krajinách a zamestnávame viac ako 13 400 odborníkov zapálených pre svoju prácu. Za naším úspechom stojí predovšetkým dlhodobý dôraz na kvalitu a inovácie. Naše súčasné i budúce smerovanie určujú naše firemné hodnoty, ktorými sú "SMART", "RELEVANT", "TRUSTED", a ktoré dopĺňa" POWER BY PASSION" vo všetkom, čo robíme. Pri práci v našom tíme sa budete podieľať na plnení našej misie: na základe poznatkov z trhu pomôcť našim klientom získať významné obchodné príležitosti.

pracovnom prostredí

Ponúkame vynikajúce inšpirujúce pracovné prostredie, ktoré umožňuje našim tímom zaistiť najlepšie riešenia pre našich klientov:

  • Kladieme dôraz na prácu v tíme. Staviame na vzájomnej dôvere, spolupráci a otvorenom zdieľaní názorov.
  • Podporujeme pestrosť a rôznorodosť, a to nielen pokiaľ ide o pohlavie, rasu či vek. Dokážeme oceniť rôzne spôsoby myslenia, zručnosti, znalosti a skúsenosti z iných oblastí podnikania a rôznych úrovní riadenia.
  • Je pre nás dôležitá rovnováha medzi pracovným a osobným životom. Mnoho z našich spoločností vychádza zamestnancom v ústrety, napríklad možnosťou pružnej pracovnej doby alebo práce z domu.
príležitostiach k rastu

V rámci prieskumu trhu i v súvisiacich oblastiach ponúkame veľké množstvo zaujímavých kariérnych príležitostí pre študentov a absolventov, ale aj pre skúsených profesionálov. Hľadáme motivované tvorivé osobnosti schopné pracovať v tíme a v prostredí zameranom na dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov. Pokiaľ teda chcete spolu s nami ovplyvňovať vývoj trhu a radi by ste niečo dokázali, je pre vás GfK ideálnym miestom.

Ak svoju kariéru ešte len začínate, môžete očakávať, že budete od prvého dňa v kontakte s klientmi a zapojíte sa do zaujímavých projektov. Budete mať takisto možnosť spolupracovať s kolegami a tímami v medzinárodnom prostredí. Pokiaľ ste už odborník s rozsiahlymi skúsenosťami, dokážeme oceniť nový prístup, znalosti a zručnosti, ktoré nášmu tímu prinesiete. Budete mať príležitosť ich uplatniť na miestnej, regionálnej i globálnej úrovni.

osobnom rozvoji

Našou najväčšou hodnotou sú naši ľudia, preto podporujeme ich sústavný rozvoj. Prostredníctvom lokálnych, regionálnych a globálnych programov chceme svojim zamestnancom umožniť profesionálny aj osobný rast. Ide napríklad o:

  • Vašu spoluúčasť pri riešení výziev našich externých alebo interných klientov.
  • Stanovenie jasných cieľov, konštruktívnu spätnú väzbu a diskusiu o Vašom ďalšom možnom uplatnení ako súčasti nášho "Globálneho procesu riadenia výkonu" ("Global Performance Management Process").
  • Jasné vymedzenie Vášho možného profesijného rozvoja na základe našej globálnej kariérnej mapy ("Global Job Landscape").
  • Podporu globálneho rozvoja a mobility zamestnancov vďaka zaujímavým pracovným príležitostiam po celom svete.
  • Mzdové ohodnotenie na základe výkonu.
  • Ďalšie vzdelávanie v e-learningových i klasických kurzoch v rámci GfK Learning Academy.

Štandardný priebeh výberového konania v spoločnosti GfK:

Odoslanie žiadosti

V závislosti od inzerovanej pozície môžete buď použiť online formulár, alebo nám svoju žiadosť zaslať e-mailom. V oboch prípadoch, prosím, pripojte motivačný list a životopis. Pokiaľ sú požadované ďalšie informácie, budú špecifikované v danej pracovnej ponuke.

Predvýber

Naši špecialisti na nábor nových zamestnancov prejdú všetky prijaté životopisy. Môžu Vás kontaktovať telefonicky z dôvodu objasnenia určitých informácii alebo s Vami viesť krátky pohovor. Doba predvýberu závisí od počtu uchádzačov, avšak vždy sa snažíme všetkým vhodným kandidátom ozvať čo najskôr.

Výberový pohovor

Uchádzači, ktorí prešli predvýberom, budú pozvaní na pohovor (v niektorých prípadoch i viackolový). Obvykle ide o osobné pohovory, ale môžu takisto prebiehať online alebo po telefóne. Naše pohovory sú založené na behaviorálnej metóde. Budeme sa Vás teda pýtať na Vaše skúsenosti a spôsoby, akými ste riešili rôzne situácie v minulosti a budeme ich ďalej hodnotiť, aby sme zistili, či ste vhodným kandidátom na danú pracovnú pozíciu.

Je pre nás dôležité nielen Vás čo najlepšie spoznať, ale chceme Vám tiež poskytnúť dostatok informácií o práci v spoločnosti GfK. Nebojte sa teda pýtať, radi na Vaše otázky odpovieme! V závislosti od pracovnej pozície môžu byť v niektorých prípadoch súčasťou výberového konania i testy.

Ponuka pracovného miesta

Pokiaľ úspešne absolvujete výberové konanie, predložíme Vám ponuku zamestnať sa v našej spoločnosti. Veríme, že našu ponuku prijmete a potom sa budeme tešiť na Váš skorý nástup do nášho tímu.

Nástup do pracovného pomeru

Prijatie nového zamestnanca pre nás nekončí podpísaním pracovnej zmluvy. Je pre nás veľmi dôležité správne zaučenie a adaptácia nového zamestnanca. Hneď od začiatku Vám teda poskytneme všetku potrebnú podporu.

Kontaktujte nás
Careers, CZ and SK
Careers, CZ and SK
Jana Kneblova 
+420 296 555 296
General