Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Technology|Consumer Goods|Slovakia|Slovak

Vo 4. kvartáli 2015 dosiahol globálny predaj smarfónov štvrťročné maximum

07.04.2016

  • Ťahúňom dopytu je zrýchľujúci sa nárast smartfónov v Číne
  • Rozvíjajúca sa trhová ekonomika krajín Ázie a Pacifiku a regiónu Stredný východ a Afrika sú aj naďalej hnacím motorom rastu
  • GfK odhaduje pre rok 2016 sedempercentné zvýšenie dopytu po smartfónoch

Bratislava, 7. apríla 2016  –  Celosvetový dopyt po smartfónoch dosiahol v 4. štvrťroku 2015 368 miliónov kusov, čo je o 14 percent viac ako v predchádzajúcom štvrťroku a o 6 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Avšak tržby zostali v medziročnom porovnaní na rovnakej úrovni, a sice 115 miliárd USD, pretože priemerná predajná cena vo 4. štvrťroku 2015 poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o šesť percent.

Za celý rok 2015 sa predalo 1,5 miliardy kusov smartfónov, teda o sedem percent viac ako v roku 2014. Tento nárast bol však čiastočne oslabený medziročným poklesom globálnej priemernej predajnej ceny o dve percentá, čo oproti predchádzajúcemu roku viedlo k menšiemu, iba 5-percentnému zvýšeniu obratu na 399 miliárd USD.

Predaj smartfónov Q4 2014 versus Q4 2015

Počet predaných kusov (v mil.)Hodnota predaja (v miliard. USD)
Q4/14Q4/15Meziroč.
rozdiel
Q4/14Q4/15Meziroč.
rozdiel
Latinská Amerika36.131.5-12.7%9.67.4-23.3%
Stredná a východná Európa 21.422.23.6%5.14.5-10.8%
Severná Amerika57.056.4-1.1%25.623.9-6.5%
Rozvíjajúce sa trhy APAC41.550.020.5%7.58.18.0%
Stredný východ & Afrika37.742.111.7%10.810.2-4.8%
Západná Európa40.042.15.2%17.217.0-0.9%
Cína95.1106.612.0%28.833.516.3%
Rozvinuté krajiny APAC17.317.40.3%11.010.6-3.8%
Celosvetovo346.1
368.1
6.4%
115.5
115.2
-0.2%

Zdroj: GfK Point of Sales (POS) Measurement dáta z viac ako 90 trhov.

Kevin Walsh, riaditeľ oddelenia trendov a prognóz GfK k tomu hovorí. „Nehladiac na rekordný štvrtý štvrťrok a veľmi dobrý celkový výkon za rok 2015, výsledky v jednotlivých krajinách sú rôzne. Trhy sú stále viac ovplyvňované lokálnymi faktormi, a nie regionálnymi či odvetvovými trendmi. Rôzniace sa ekonomické trendy, nasýtenie trhu, masové prijatie produktu, politika, spoločenské zmeny a dokonca šport – to všetko má dopad na dopyt po smartfónoch a na ich ceny v jednotlivých krajinách.“

Rozvíjajúca sa trhová ekonomika v regióne APAC*: hnací motor rastu

Vo 4.kvartáli 2015 zostávajú hlavnou hnacou silou rozvoja globálneho trhu smartfónov novovznikajúce trhové ekonomiky regiónu APAC s 21-percentným medziročným nárastom počtu predaných kusov.

Z hľadiska jednotlivých krajín hrá kľúčovú rolu India, kde bol zaznamenaný 34-percentný medziročný nárast počtu predaných kusov, ktorý umožnil predovšetkým predaj lacnejších telefónov (v cene pod 100 USD) – v tejto cenovej kategórii došlo k medziročnému nárastu počtu predaných kusov na 76 percent. Stále je značný priestor pre zvyšovanie dopytu po smartfónoch zákazníkov, ktorí si ich kupujú prvýkrát, pretože penetrácia telefónov zo segmentu pod 100 USD činila v poslednom štvrťroku minulého roku iba 24 percent.

Čína: vo 4. štvrťroku 2015 sa zrýchlil rast

Po tom, keď sa v 3. štvrťroku 2015 vrátil v medziročnom porovnaní mierny rast (po sérii štyroch záporných štvrťročných výsledkov, ktoré začali v 3. štvrťroku 2014) zažila Čína vo 4. kvartáli 2015 zrýchlenie rastu predaja smartfónov oproti predchádzajúcemu roku o 12 percent. V tomto období bol rekordný počet predaných kusov – 106,6 miliónov. S objemovým prírastkom 11 miliónov kusov to znamená, že Čína v poslednom štvrťroku prispela ku globálnemu rastu celou polovicou.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu dopytu naprieč všetkými cenovými kategóriami, pričom bol zaznamenaný výrazný posun k luxusnejším výrobkom (za cenu 500 USD). Pri tomto segmente sa zvýšil trhový podiel na 18 percent oproti necelým 15 percentám v predchádzajúcom štvrťroku, čo sa následne odrazilo na raste priemernej predajnej ceny medziročne o 4 percentá na 314 USD a rovnako tržieb o 16 percent na 33 miliárd USD.

Pokračuje prechod k prístrojom vybaveným LTE a prístrojom s väčším displejom. Mobilné telefóny s päťpalcovým a väčším displejom tvorili 71 percent smartfónov predaných v tomto štvrťroku oproti 53 percentám predaných za rovnaké obdobie roku 2014. Podiel smartfónov s LTE dosiahol úroveň, ktorá predstavuje takmer úplné nasýtenie trhu. GfK odhaduje, že v roku 2016 dôjde k spomaleniu rastu predaných kusov na 17 percent, čo znamená obrovský prepad oproti 248 percentám v roku 2015. Cenovo konkurujúce lokálne značky získavajú v krajine stále väčší podiel a vo 4. kvartáli 2015 už zaistili 75 percent dopytu po smartfónoch, čo je nárast oproti 69 percentám vo 4. kvartáli 2014.

Podľa odhadu GfK dôjde v Číne v roku 2016 k návratu mierneho rastu na úrovni troch percent potom, keď bol v roku 2015 zaznamenaný medziročný pokles o dve percentá. Predpokladá sa, že tomu napomôže očakávané zvýšenie dotácií operátorov.

Stredný východ a Afrika: najlepšie si vedie Egypt

Nehladiac na mierne spomalenie rastu sa dopyt po smartfónoch v krajinách MEA zvýšil  vo 4. kvartáli medziročne o 12 percent. Vo väčšine krajín tohto regiónu bol zaznamenaný nárast, ale Egypt jasne viedol, pretože dopyt v tejto krajine narástol medziročne o 27 percent.

Latinská Amerika: spotrebitelia sa zameriavajú na lacnejšie prístroje

Dopyt po smartfónoch v Latinskej Amerike vo 4. kvartáli 2015 naďalej klesal – medziročne o 13 percent. Vývoj ovplyvnila nepriaznivá makroekonomická situácia v Brazílii, vďaka ktorej v tejto krajine došlo  k poklesu dopytu oproti predchádzajúcemu roku o 26 percent. Priemerná predajná cena sa v regióne v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 12 percent, pretože spotrebitelia začali uprednostňovať lacnejšie zariadenia. Zníženie dopytu spolu s nižšou priemernou predajnou cenou viedlo k poklesu tržieb o 23 percent na 7 miliárd USD.

Rozvinuté krajiny regiónu APAC*: dopyt je celkovo stabilný

Dopyt v rozvinutých krajinách regiónu APAC zostal vo 4. štvrťroku 2015 stabilný potom, keď v predchádzajúcom kvartáli poklesol mediročne o tri percentá. Dopyt po smartfónoch v Južnej Kórei začal opäť rásť (medziročne o osem percent) prvýkrát od štvrtého štvrťroku 2013. Napomohlo tomu jednoducho aj porovnanie so slabými výsledkami 4. štvrťroku 2014. Regionálny rast však bol oslabený o šesťpercentý pokles dopytu v Japonsku.

Západná Európa: rast vo Francúzsku, Nemecku aj Veľkej Británii

Medziročný nárast objemu predaných smartfónov v regióne činil vo 4. kvartáli päť percent, čomu napomohl 61-percentný prírastok predaja veľmi  laceného segmentu (pod 100 USD). Celkový nárast akceleroval na troch najväčších trhoch: vo Francúzsku, Nemecku a Veľkej Británii.

Stredná Európa: mierny nárast ťahaný Poľskom

Medziročné navýšenie počtu predaných smartfónov v strednej Európe zostalo v strednej Európe na úrovni 4 percent, najmä vďaka výraznému 36-percentnému prírastku v Poľsku. V dôsledku politických a ekonomických problémov poklesol dopyt medziročne v Rusku o 7 a na Ukrajine o 14 percent. Ak sa pozrieme na trh mobilných telefónov v Českej republike, tak trh rástol medziročne jednociferným číslom. Celkove sa predalo v Českej republike za rok 2015 viac ako 3,4 mil. mobilných telefónov. Segment smartfónov, ako kľúčová kategória, tvoril za toto obdobie ¾ predaných telefónov.

 Smartfóny: predaj v r. 2015 versus prognóza na rok 2016

Počet predaných kusov (v miliónoch)Hodnota predaja (v miliardách USD)
2015 predaje2016 prognózaMeziroč. rozdiel v %2015 predeje
2016 prognóza
Meziroč. rozdiel v %
Latinská Amerika109.7108.8-0.8%27.025.5-5.7%
Stredná a východná Európa73.277.96.5%14.814.5-1.5%
Severná Amerika190.7193.71.6%77.977.2-0.9%
Vznikajúce trhy APAC185.2227.022.6%30.733.17.9%
Stredný východ a Afrika162.4187.715.6%42.043.33.0%
Západná Európa137.1142.33.8%53.652.7-1.6%
Cína385.3397.23.1%115.8117.81.7%
Rozvinuté krajiny APAC64.865.51.1%37.537.2-0.7%
Celosvetovo1,308.5
1,400.2
7.0%
399.2
401.3
0.5%
Zdroj: GfK Point of Sale (POS) Measurement - dáta z viac ako 90 trhov za kalendárny rok 2015 a GfK prognózy na rok 2016.

Kevin Walsh hovorí: „Očakávame, že v roku 2016 nebudú pôsobiť ani tak globálne trendy, ale skôr  faktory na úrovni jednotlivých krajín. Podľa prognóz GfK budú rast zaisťovať kľúčové trhy vznikajúcich trhových ekonomík v regióne APAC a MEA. Napriek tomu bude rok 2016 ďalším rokom globálneho rastu, kľúčovým faktorom pre pochopenie vývoja trhu bude znalosť jeho segmentácie a regionálnych špecifík.“

Poznámka pre editorov

Odhady GfK sa týkajú predaja konečnému spotrebiteľovi, nie tovar expedovaný výrobcom. Veľkosť trhu sa odvíja od počtu sledovaných predajných miest (POS) na viac ako 90 trhoch a údaje sa aktualizujú raz za týždeň a raz za mesiac. Pokiaľ ide o USA, GfK nevyužíva pre spracovanie trhových prognóz údaje z POS, ale opiera sa o vlastné trhové modely a spotrebiteľský prieskum. Hodnoty vychádzajú z nedotovaných maloobchodných cien. Údaje sa zverejňujú raz za štvrťrok a ďalšie budú k dispozícii v máji 2016.

GfK spracováva kontinuálne panelové dáta tak, aby vo výsledku čo najpresnejšie odrážala situáciu na spotrebiteľskom trhu. Ak sa zmení počet účastníkov panelu, GfK prepracuje pôvodné dáta, aby čo najlepšie vystihovala situáciu na danom trhu. Napr. ak je do prieskumu zaradený nový maloobchodník, pripočítanie jeho minulých tržieb môže viesť k drobnej zmene aktuálnych dát.

*Země, jež jsou v tomto vydání zařazeny mezi rozvinuté /rozvíjející se země APAC:

Rozvinuté krajiny APAC:Rozvíjajúce sa krajiny APAC:
AustráliaIndia
HongkongIndonézia
JaponskoKambodža
Nový ZélandMalajzia
SingapúrFilipíny
Južná KóreaThajsko
Tchaj-wanVietnam

O GfK

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní relevantných informácií o trhu a spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. V GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 odborníkov na prieskum trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To umožňuje GfK poskytovať zásadné globálne poznatky kombinované so znalosťami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti, zážitky a voľby svojich zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Zodpovednosť podľa tlačovej legislatívy:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
press@gfk.com

General