Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Press|Technology|Consumer Goods|Brand and Customer Experience|Digital Market Intelligence|Trends and Forecasting|Slovakia|Slovak

Virtuálne interakcie sú „rovnako dobré ako fyzická prítomnosť“ takmer pre štvrtinu online zákazníkov

02.03.2016

V medzinárodnom meradle hovorí 23 percent zákazníkov, že virtuálne interakcie môžu byť rovnako dobré, ako keď je človek osobne na mieste.

Bratislava, 2. marca 2016 - GfK zverejnilo výsledky výskumu v 22 krajinách, podľa ktorého štvrtina online zákazníkov (23 percent) súhlasí1 s tým, že virtuálne návštevy miest môžu poskytnúť rovnaký zážitok, ako keď je človek na mieste osobne. Tých, ktorí s tým nesúhlasia1, je iba 15 percent. 

Príležitosť pre virtuálnu interakciu v bežnom živote stále pribúda, či už ide o video konferenciu v práci, ´face timing´prostredníctvom smartfónu, chatovania na facebooku či WhatsApp a pod., alebo dokonca o  poznávanie miest a miest ako sú reštaurácie alebo múzeá pomocou Google Street view alebo 3D-Panorama. Poskytnú ale tieto interakcie rovnako kvalitný zážitok, ako keď ich človek prežíva priamo na mieste?

Súhlas s tým, že virtuálne interakcie môžu byť rovnako kvalitné ako reálny život, vyslovuje najviac ľudí vo veku 20-29 rokov (28 percent) a 30-39 rokov (27 percent). Tým sa jasne dostávajú pred tínedžerov, ktorí s 22 pecentami predstavujú ďalšiu najviac ´virtuálne orientovanú´generáciu.

Nie je žiadnym prekvapením, že súhlas s týmto názorom rýchlo klesá u staršej generácie. Jeden z piatich ľudí vo veku 50-59 rokov (20 percent) nesúhlasí s tým, že by virtuálne interakcie mohli byť rovnako dobré ako osobný kontakt v porovnaní s 15 percentami ľudí, ktorí hlasovali kladne, a vo vekovej kategórii nad 60 rokov nesúhlasí skoro jedna tretina (27 percent) v porovnaní s jedným z desiatich ľudí (11 percent), ktorí súhlasia.

Ľudia v Brazílii a Turecku sú naviac ´virtuálne orientovaní´,  najmenej ich je v Nemecku a vo Švédsku

Brazília a Turecko sú na prvom mieste z hľadiska počtu spotrebiteľov, ktorí sa domnievajú, že virtuálne interakcie môžu poskytnúť rovnaký zážitok ako keď to človek prežíva priamo na mieste. V oboch krajinách to tvrdí jedna tretina ľudí (34 percent). Za nimi nasleduje Mexiko (28 percent), Čína (27 percent) a Rusko (24 percent).

Tieto výsledky platia takmer pre všetky typy podnikania. Či už ide o biznis, ktorý využíva rozšírenú realitu k zlepšeniu marketingu a reklamy, či firmy, ktorá požiada video konferenciu za účelom zníženia cestovných nákladov – vedieť, ktoré trhy a ktoré spotrebiteľské segmenty sú najviac otvorené virtuálnym interakciám, predstavuje informáciu zásadného významu.

Na opačnom konci stupnice je na prvom mieste Nemecko skoro s jednou tretinou (32 percent) online zákazníkov, ktorí nesúhlasia s tým, že virtuálna interakcia môže byť rovnako dobrá ako interakcia osobná. Po ňom nasleduje Švédsko s 29 percentami a potom sú dva „tesné“ výsledky: Česká republika a Belgicko, ktorí majú takých spotrebiteľov iba o málo viac ako jednu štvrtinu (26 percent) a Holandsko a Veľká Británia, kde títo spotrebitelia tvoria necelú jednu štvrtinu (23 percent).

Ak si chcete stiahnuť kompletné výsledky výskumu v 22 krajinách, nájdete ich na adrese www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

Poznámky pre editora

1Odpovede T2B a BT2 zo 7-bodovej stupnice, kde "1" znamená "rozhodne nesúhlasím" a "7"  "rozhodne súhlasím". Otázka vo výskumu znela: Uveďte prosím, do akej miery vy osobne súhlasíte s nasledujúcim vyhlásením: "Virtuálne interakcie s ľuďmi a virtuálne návštevy miest môžu byť rovnako dobré, ako keď je človek priamo na mieste".

Prieskum

GfK realizoval online prieskum v 22 krajinách u viac ako 27 000 spotrebiteľov vo veku viac ako 15 rokov. Zber dát sa bol dokončený v júni 2015. Dáta boli vážené tak, aby na každom trhu odrážali demografické zloženie online populácie vo veku 15+. Do prieskumu boli zahrnuté nasledujúce krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Čína, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Hong Kong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia.

GfK

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní relevantných informácií o trhu a spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. V Gfk kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 odborníkov na prieskum trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami.  To umožňuje GfK poskytovať zásadné globálne poznatky kombinované so znalosťami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti, zážitky  a voľby svojich zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.gfk.com alebo sledujte GfK na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Zodpovednosť podľa tlačového zákona::
GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T. +49 911 395 4440
press@gfk.com

Stiahnuť (PDF)

Virtuálne interakcie sú rovnako dobré ako fyzická prítomnosť: celkový medzinárodný - súhlas / nesúhlas

Virtuálne interakcie sú rovnako dobré ako fyzická prítomnosť: porovnanie krajín - súhlas / nesúhlas

General