Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Trends and Forecasting|Slovakia|Slovak

Tri hlavné priority zodpovedných firiem očami spotrebiteľov

23.03.2016

Podľa spotrebiteľov by mali firmy predovšetkým ponúkať dobré pracovné uplatnenie, poskytovať kvalitné produkty a dbať o životné prostredie

Bratislava, 23. marca 2016 – Medzi tri hlavné oblasti, na ktoré by sa mali zodpovedné firmy podľa spotrebiteľov zamerať, patria zaistenie dobrého pracovného uplatnenia, poskytovanie kvalitných produktov a služieb a zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Ukázal to prieskum spoločnosti GfK realizovaný medzi viac ako  27 tisíc používateľmi internetu v 22 krajinách. Tí dostali za úlohu vybrať tri najdôležitejšie oblasti, za ktoré by mali byť firmy zodpovedné, pričom mali na výber z celého radu možností od ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov až po pozitívny prínos pre zúčastnené strany.

Muži všeobecne stavajú životné prostredie pred zdravie a bezpečnosť

Ako muži, tak aj ženy považujú za hlavnú zodpodvednosť firiem zaistenie dobrého pracovného uplatnenia (47 percent žien a 46 percent mužov) a poskytovanie kvalitných produktov či služieb (v oboch prípadoch 41 percent). Potom sa už názory rozchádzajú. Ženy prikladajú o niečo väčšiu váhu ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov (40 percent) než zodpovednosti k životnému prostrediu (39 percent), zatiaľ čo u mužov je poradie opačné – ochranu životného prostredia si zvolilo 36 percent respondentov, zdravie a bezpčenosť 34 percent.

Na ďalších miestach sa rozdiely medzi pohlaviami ešte viac prehlbujú. Podstatne viac mužov, a sice 21 percent, označilo ako jednu z troch hlavných priorít  zodpovedných firiem investície do výskumu a technológií, kde u žien to bolo 13 percent.

Vo Veľkej Británii a v Belgicku sa v prvej trojke umiestnilo odvádzanie spravodlivého podielu na daniach

Anglickí a belgickí spotrebitelia sú oproti ostatným výrazne viac presvedčení, že by firmy  mali odvádzať spravodlivý podiel na daniach.Viac ako tretina online populácie v oboch krajinách (36 percent Angličanov a 35 percent Belgičanov) zaradila túto možnosť medzi tri najdôležitejšie, takže v Belgicku sa v celkovom rebríčku dostala na druhé miesto a v Británii na tretie.

Vo Švédsku, Číne a Hongkongu bol najväčší podiel respondentov, podľa ktorých je jednou z troch hlavných priorít zodpovedných firiem ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov (konkrétne 50 percent, 47 percent a 46 percent).

Tieto poznatky sú kľúčové pre všetky firmy, pretože vďaka nim sa môžu sústrediť na investície do spoločenskej zodpovednosti v tých oblastiach, ktoré sú pre spotrebiteľov v jednotlivých krajinách najdôležitejšie.

Výsledky zo všetkých 22 krajín sú k dispozícii na stránke: www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

Poznámky pre editora

Otázka položená v prieskume znela: „V nasledujúcom zozname sú uvedené oblasti, za ktoré by podľa ostatných mali byť firmy v tejto krajine zodpovedné. Ktoré tri z týchto možností považujete za hlavnú zodpovednosť súčasných firiem?

 

 • Zaistenie dobrého pracovného uplatnenia
 • Investície do výskumu a technológií
 • Zodpovednosť k životnému prostrediu
 • Poskytovanie kvalitných produktov a služieb
 • Odvádzanie spravodlivého podielu na daniach
 • Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov
 • Podpora programov, ktoré riešia sociálne problémy alebo sú v záujmu spoločnosti
 • Podpora miestnej komunity
 • Pravdivá reklama
 • Férové ceny za produkty a služby
 • Pozitívny prínos pre zúčastnené strany
 • Podiel na zaistení vzdelávania ľudí
 • Zapojenie sa do charitatívnej činnosti“

Informácie o štúdii

Spoločnost GfK realizovala prieskum online medzi 27 000 respondentmi staršími ako 15 rokov  z 22 krajín. Zber dát bol dokončený v júni  2015 a dáta boli spracované tak, aby výsledné vážené hodnoty zodpovedali demografickému zloženiu online populácie staršej ako 15 rokov na jednotlivých trhoch. Do prieskumu boli zaradené následujúce krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čína, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA a Veľká Británia.

O GfK

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní relevantných informácií o trhu a spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. V GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 odborníkov na prieskum trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To umožňuje GfK poskytovať zásadné globálne poznatky kombinované so znalosťami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti, zážitky a voľby svojich zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

 Zodpovednosť podľa tlačového zákona:

GfK SE, Global Communications
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany
T. +49 911 395 4440
press@gfk.com

Stiahnuť (PDF)

3 najčastejšie uvádzané možnosti spotrebiteľov naprieč 22 krajinami

3 najčastejšie uvádzané možnosti podľa jednotlivých krajín

General