Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Press|Digital Market Intelligence|Slovakia|Slovak

Slovenské firmy nie sú pripravené na jednotný európsky digitálny trh

03.05.2016

Bratislava, 3. mája 2016 - Z prieskumu GfK o digitálnych technológiách vo firmách vyplynulo, že top oblasti, do ktorých plánujú spoločnosti investovať v najbližších rokoch sú - systémová integrácia, cloudové riešenia a SW riešenia vyvinuté na mieru pre firmu, či odvetvie. Znalosť jednotného digitálneho trhu EÚ je veľmi nízka, avšak táto oblasť je vnímaná zatiaľ prevažne ako príležitosť. Takisto ako príležitosť vnímajú firmy aj digitálnu transformáciu podnikov.

Ako sú vnímané investície do digitálnych technológií?

„Až tri pätiny slovenských firiem vníma investície do digitálnych technológií ako prínos, nezávisle od toho, či ide o slovenskú firmu alebo zahraničnú pobočku. Len okolo šesť percent firiem ich vníma ako nákladovú položku,“ povedal Július Filo, Sector Leader, Financial Services & Technology. Za posledné tri roky najviac investovali firmy do štandardných riešení zameraných na bezpečnosť (antivírus, firewall, zálohovanie dát a pod.) – 74 percent a 60 percent do softvérových riešení vyvinutých na mieru pre svoju firmu alebo odvetvie.

Kam plánujú firmy investovať v nasledujúcich rokoch?

V najbližších 3-5 rokoch plánujú spoločnosti smerovať investície do oblasti digitálnych technológií smerovať najmä do systémovej integrácie (36 percent), cloudových riešení (34 percent) a riešení šitých na mieru (32 percent).

Ktoré top tri technológie považujú firmy za najužitočnejšie?

Za najužitočnejšie digitálne technológie sú považované softvérové riešenia vyvinuté na mieru. Na druhom mieste sa umiestnil podnikový informačný systém (ERP) a za ním štandardné riešenia zamerané na bezpečnosť (antivírus, firewall, zálohovanie dát atď).

Znalosť stratégie jednotného digitálneho trhu Európskej únie

O stratégii jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market) doposiaľ nikdy nepočulo  38 percent  spoločností. Vyše polovica firiem (58 percent) už o tejto stratégii počula alebo čítala, ale detaily nepozná. Z prieskumu vyšlo, že iba 4 percentá respondentov stratégiu detailne pozná, ale nič zatiaľ  v tejto súvislosti v spoločnosti neurobili.

Digitalizácia podniku  príležitosť alebo hrozba?

Väčšina slovenských firiem vníma z pohľadu konkurencieschopnosti digitalizáciu svojho podniku skôr ako príležitosť, a to až 65 percent z nich.  Necelá pätina (17,5 percent) spoločností však nevedela posúdiť, či digitalizácia predstavuje hrozbu alebo príležitosť pre ich spoločnosť.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z exkluzívneho prieskumu, ktorý bol pripravovaný pre konferenciu Infotrendy 2016 v spolupráci s IT asociáciou Slovenska a týždenníkom TREND. Prieskum sa realizoval online na vzorke 146 respondentov.

O GfK

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní relevantných informácií o trhu a spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. V GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 odborníkov na prieskum trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To umožňuje GfK poskytovať zásadné globálne poznatky kombinované so znalosťami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK transformovať veľké objemy dát  na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti, zážitky a voľby svojich zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

General