Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Financial Services|Trends and Forecasting|Slovakia|Slovak

Očakávania slovenských spotrebiteľov v príjmoch poklesli

Bratislava, 25.07.2017

Bratislava 25. júla 2017 – Pozitívna nálada medzi európskymi spotrebiteľmi pretrvávala aj v druhom štvrťroku roku 2017. Po tom, keď z hľadiska celej európskej dvadsaťosmičky dosiahla spotrebiteľská klíma na začiatku roka maximum za deväť rokov, naďalej sa drží  vysoko a koncom júna zaznamenala hodnotu 19,1 bodu. Celkovo sú výsledky prieskumu spotrebiteľskej klímy GfK v druhom štvrťroku roku 2017 v rôznych krajinách Európy rôzne.

Opäť sa objavili značné rozdiely medzi tromi sledovanými ukazovateľmi: ekonomickými očakávaniami, príjmovými očakávaniami a ochotou nakupovať. Zatiaľ čo v Nemecku a vo Francúzsku sú tieto ukazovatele na vysokej úrovni, v niektorých východoeurópskych krajinách, ako je Poľsko a Česká republika, spotrebiteľská nálada trochu ochladla. Odborník GfK na správanie spotrebiteľa Rolf Bürkl poznamenáva: "Jedným z prekvapivých zistení bol v druhom štvrťroku 'Macronov efekt' vo Francúzsku, ktorý mal evidentne pozitívny vplyv na náladu Francúzov. Britskí spotrebitelia sledovali rokovania o Brexite so zjavnou skepsou, čo sa prejavilo na nízkych hodnotách týchto ukazovateľov. K víťazom tohto štvrťroka patria Španielsko a Portugalsko, kde spotrebitelia začali rastúcej ekonomike znovu viac dôverovať. "

Slovensko: pokles naprieč všetkými indikátormi

Ani na Slovensku sa nepodarilo v druhom štvrťroku zaistiť pokračovanie silného vývoja, ktorý tak sľubne začal na začiatku roka. V porovnaní s koncom marca sú ekonomické očakávania Slovákov o 2,3 bodu slabšie ako v marci, pretože klesli na 17,3 bodu. Je to tiež o 5,6 bodu menej ako v roku 2016.

Očakávania slovenských spotrebiteľov  týkajúce sa ďalšieho vývoja príjmov tiež trochu poklesli. Presne pred rokom dosiahli úroveň o dva body vyššie; pokles v porovnaní s prvým štvrťrokom 2017 činí takmer štyri body, ale dosahuje relatívne vysoké hodnoty 25,4 bodu.


Ochota nakupovať sa u slovenských spotrebiteľov vyvíja podobne: v porovnaní s polovicou roka 2016 sa znížila o 10,4 bodu; oproti prvému štvrťroku spadla o osem bodov na úroveň 4,6 bodu. 

Česká republika: spotrebiteľská nálada chladne

Po veľmi silnom prvom štvrťroku ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov ku koncu júna značne zoslabli. Ich ukazovateľ spadol na 18,1 bodu, čo znamená pokles o 19,1 bodu. Pred rokom bol tento ukazovateľ na úrovni 25,6 bodu.

Klesajúci optimizmus je zjavný tiež u príjmových očakávaní, hoci je stále na relatívne vysokej úrovni. 59,5 bodu je historické maximum zaznamenané vo februári, lenže na konci júna sa tento ukazovateľ dostal na 40,8 bodu. Pred rokom bol ešte na 43,6 bodu, teda o 2,8 bodu vyššie než teraz.

Podobne sa medzi českými spotrebiteľmi trochu znížila aj ochota nakupovať - v porovnaní s koncom prvého štvrťroku klesla o 4 body na 14,7 bodu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď dosiahla 21,8 bodu, to znamená pokles o viac ako sedem bodov. 

Nemecko: ekonomické očakávánia na trojročnom maxime

Ekonomické očakávania nemeckých spotrebiteľov dosiahli v druhom štvrťroku tohto roka najvyššie hodnoty za tri roky. Indikátor vystúpil ku koncu júna na 41,3 bodu. Vyššia hodnota bola naposledy zaznamenaná v júli 2014 45,9 bodu. Nehľadiac na všetky riziká, ako sú potenciálne obchodné obmedzenia zavádzané vládou USA alebo začínajúce rokovania o Brexite, optimistický pohľad na vývoj ekonomiky v Nemecku pretrváva.

Vďaka veľmi dobrej prognóze týkajúcej sa nemeckého trhu práce pokračoval v júni takisto rast príjmových očakávaní. Ukazovateľ vzrástol o 16,8 bodu na 60,2 bodu, čím prekonal hodnotu dosiahnutú v marci a zaznamenal rekord za celé Nemecko po jeho zjednotení. Vyššia hodnota nebola zaznamenaná od chvíle, keď bol v roku 1991 prvýkrát dosiahnutý rekord za zjednotené Nemecko.

Ochota nemeckých spotrebiteľov nakupovať sa tiež udržala na veľmi vysokej úrovni. Indikátor stúpol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 2,4 bodu a v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3,5 bodu; na konci júna dosiahol 57,9 bodu. Hlavným dôvodom pre takúto silnú tendenciu k nakupovaniu je mimoriadne stabilný trh práce.   

Francúzsko: eufória vyvolaná Macronom napomáha rastu všetkých ukazateľov

Jasné víťazstvo Emmanuela Macrona vo voľbách povzbudilo ekonomické očakávania vo Francúzsku: ukazovateľ v júni vzrástol na 49,1 bodu - to je najvyššia hodnota od začatku týchto prieskumov v roku 1986. V porovnaní s hodnotou, ktorá sa dosiahla pred rokom, stúpol o 48,6 bodu a v porovnaní s koncom prvého štvrťroka 2017 o 37,9 bodu. Francúzi zjavne veria, že ich nový prezident zaistí skutočné oživenie domácej ekonomiky.

V dôsledku Macronovho volebného víťazstva sa francúzske príjmové očakávania vymanili zo záporných hodnôt a na konci júna sa dostali na 2,7 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to jasný nárast o 15,7 bodu a oproti záveru prvého štvrťroku tohto roka nárast o 13,6 bodu.

V ochote nakupovať vo Francúzsku možno pozorovať podobné tendencie. Hoci bol tento ukazovateľ na konci prvého štvrťroku na úrovni 8,4 bodu, ku koncu júna sa vyšplhal na 25,5 bodu, teda na najvyššiu hodnotu od apríla 2001. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje nárast o 23,5 bodu

Veľká Británia: brexit nálade nepridáva

Ekonomické očakávania britských spotrebiteľov naďalej klesajú. V porovnaní s minulým rokom tento ukazovateľ poklesol o 14,8 bodu a dosiahol -20,7 bodu. To je jasný dôkaz neistoty panujúcej medzi britskými spotrebiteľmi v súvislosti s blížiacim sa brexitom.

Príjmové očakávania zaznamenali v Británii ešte väčší pokles. V porovnaní s júnom 2016 sa prepadli o 21,2 bodu a ustálili sa na -2 bodoch. Oproti prvému štvrťroku tohto roka to predstavuje zníženie o 3,2 bodu.

Podobný obrázok sa objavuje aj v britskej ochote nakupovať; tá do konca druhého štvrťroku klesla na 3,5 bodu. Je to najnižšia hodnota tohto ukazateľa od októbra 2014, keď bol na úrovni -5,7 bodu. 

Taliansko: spotrebiteľská nálada i naďalej klesá

Talianski spotrebitelia stále patria k najpesimistickejšom v EÚ. Na konci druhého štvrťroka sa ich ekonomické očakávania v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka prepadli o 24,2 bodu na hodnotu -55,5 bodu. Je to najnižšia hodnota zo všetkých členských krajín EÚ zapojených do tohto prieskumu.

Pre nadchádzajúce mesiace talianski spotrebitelia hodnotia negatívne aj svoju príjmovú situáciu. V porovnaní s koncom júna 2016 tento indikátor spadol o 10,8 bodu na -17,9 bodu. Oproti prvému štvrťroku tohto roka je to pokles o deväť bodov. V súlade s tým talianski spotrebitelia neveria, že by v dohľadnej budúcnosti mohli ich príjmy začať rásť.

Podobné je to aj pri indikátore ochoty nakupovať, ktorý v medziročnom porovnaní zaznamenal výrazné zníženie o 16,9 bodu. Podarilo sa mu od konca prvého štvrťroku trochu spamätať a vzrástol o 5,3 bodu na úroveň 3,7 bodu.

Španielsko: optimizmus u všetkých ukazovateľov pokračuje

Ekonomické očakávania španielskych spotrebiteľov sa v druhom štvrťroku 2017 naďalej zvyšovali. Koncom júna sa tento ukazovateľ dostal na 24,9 bodu. Oproti prvému štvrťroku došlo k miernemu nárastu o 1,6 bodu, ale v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol tento nárast zreteľnejší, pretože predstavoval 8,2 bodu.

Takisto príjmové očakávania vykázali drobné zlepšenie a stúpli na 14,1 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to o 3,6 bodu viac a znamená to nárast o 1,1 bodu oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. Vďaka pokračujúcemu pozitívnemu vývoju na trhu práce spotrebitelia vsádzajú na zlepšovanie ekonomickej situácie.

Čo sa týka ochoty nakupovať mali španielski spotrebitelia aj v druhom štvrťroku 2017 v optimistickejšiu náladu: ukazovateľ síce zostal v zápornej oblasti, ale v porovnaní s predchádzajúcim rokom si polepšil o 6,5 bodu a s prvým štvrťrokom o dva body, takže na konci druhého kvartálu dosiahol hodnotu -1,7 bodu.

Portugalsko: ekonomické a príjmové očakávania sú veľmi vysoké

Portugalskí spotrebitelia zostávajú veľmi optimistickí: ekonomické očakávania prekonali rekordnú hodnotu z roku 1992 a dosiahli 39,4 bodu. Vďaka prosperujúcej ekonomike sa Portugalsku podarilo na konci júna predčasne splatiť pôžičku, ktorú v roku 2011 dostalo od Medzinárodného menového fondu (MMF).

Pokračoval tiež pozitívny vývoj príjmových očakávaní. Koncom júna sa dosiahol historický rekord 29,5 bodu. Oproti minulému roku je to o dvanásť bodov viac a nárast od konca prvého štvrťroka je zhruba štyri body.

Ukazovateľ ochoty nakupovať sa taktiež začal vyvíjať veľmi dobre. V druhom štvrťroku portugalskí spotrebitelia zabudli na svoju nechuť k väčším nákupom: tento ukazovateľ dosiahol na konci júna 4,1 bodu, takže sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 25,6 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku stúpol o 13,9 bodu.

Belgicko: pozitívny trend vo vývoji ekonomických očakávaní pokračuje

Koncom druhého štvrťroku 2017 boli belgickí spotrebitelia v oblasti ekonomických očakávaní oveľa optimistickejší ako rok predtým. Ich ukazovateľ sa zvýšil o 20,9 bodu na úroveň 14,2 bodu. To znamená, že pokračuje pozitívny trend z prvého kvartálu, keď bola už na konci marca zaznamenaná hodnota 13,8 bodu.

Príjmové očakávania belgických spotrebiteľov sa v porovnaní s koncom prvého štvrťroka prepadli o 11 bodov a skončili na -8,1 bodu. Aj na tejto úrovni ide o hodnotu vyššiu než pred rokom. V polovici roka 2016 to bolo -17,6 bodu.

Vrátila sa tiež väčšia opatrnosť, s ktorou spotrebitelia pristupujú k väčším nákupom: tento ukazovateľ zostal zhruba na rovnakej úrovni na 13,5 bodu ako v predchádzajúcom roku, ale v porovnaní s priaznivejším prvým kvartálom tohto roka zaznamenal pokles o 3,1 bodu.

Grécko: mierne zlepšenie spotrebiteľskej nálady

Aj v druhom štvrťroku zostali ekonomické očakávania gréckych spotrebiteľov veľmi nízke. V porovnaní s prvým kvartálom sa tento ukazovateľ zlepšil o 7,8 bodu; oproti rovnakému obdobiu minulého roka to bolo zvýšenie o 1,6 bodu. Pri pohľade na ekonomický vývoj svojej krajiny sú dnes pesimistickejší len Taliani.

Príjmové očakávania gréckych spotrebiteľov ponúkajú podobný obrázok. V porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka sa síce zlepšili, ale aj naďalej sa ich ukazovateľ pohybuje v zápornej oblasti a dosahuje -42,9 bodu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka táto hodnota predstavuje mierne zlepšenie o 1,5 bodu.

Pokiaľ ide o ukazovateľ ochoty nakupovať, nedošlo v porovnaní s minulým rokom ani s predchádzajúcim štvrťrokom 2017 takmer k žiadnej zmene. S hodnotou -44,9 bodu zostáva tento indikátor v oblasti záporných čísel de facto bez zmeny a predstavuje najnižšiu hodnotu zo všetkých sledovaných krajín EÚ. Zlepšeniu spotrebiteľskej nálady v Grécku bráni tamojšia pretrvávajúca hospodárska a finančná kríza.

Rakúsko: jasný nárast ekonomických očakávaní

Pozitívny vývoj ekonomických očakávaní pokračoval aj v druhom štvrťroku tohto roka. Ich ukazovateľ stúpol v porovnaní s koncom marca o 7,4 bodu a dosiahol 18,7 bodu. Takýto výrazný nárast o 46,8 bodu oproti predchádzajúcemu roku ukazuje, že rakúski spotrebitelia na vývoj svojej ekonomiky pozerajú stále optimistickejšie.

Ich optimizmus sa ešte viac odráža na príjmových očakávaniach. V porovnaní s koncom prvého kvartálu tento ukazovateľ v polovici roka významne vzrástol na 30,6 bodu - je to skok takmer o 18 bodov. Príjmové očakávania však boli podobne vysoké aj pred rokom, keď boli na úrovni 28 bodov.

Ochota nakupovať taktiež vykázala počas prvých troch mesiacov roka mierne zvýšenie. Ukazovateľ koncom júna vzrástol skoro o štyri body a dosiahol 22,8 bodu. S týmto výsledkom sa dosiahla takmer úroveň minulého roka.

Poľsko: vyhliadky sa trochu zhoršujú

Ekonomické očakávania poľských spotrebiteľov zaznamenali v druhom štvrťroku 2017 v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka mierne zhoršenie. Ukazovateľ poklesol o 2,8 bodu na 18,9 bodu. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 to znamená drobný nárast o 2,1 bodu. V porovnaní v rámci celej EÚ zaujali poľské ekonomické očakávania solídnu pozíciu.

Trochu sa zhoršili aj poľské vyhliadky v oblasti príjmových očakávaní. Pokles ukazovateľa v porovnaní s polovicou roku 2016 činí 10,4 bodu; v porovnaní s koncom marca tohto roka poklesol tento ukazovateľ skoro o 6 bodov na hodnotu 25 bodov.

Po veľmi silnom prvom štvrťroku ochota poľských spotrebiteľov nakupovať značne ochladla, lebo spadla o viac ako dvanásť bodov a skončila na úrovni 6,6 bodu. Teraz je teda hodnota tohto ukazovateľa len o niečo vyššia ako na konci druhého kvartálu 2016, keď to bolo 5,9 bodu.

Slovinsko: pozitívny vývoj pokračuje

V druhom štvrťroku tohto roka sa ekonomické očakávania slovinských spotrebiteľov ďalej zvyšovali a v porovnaní s koncom marca stúpli o 4,9 bodu na hodnotu 24 bodov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená nárast o celých 26 bodov, čo len podčiarkuje rastúci optimizmus slovinských spotrebiteľov.

V medziročnom porovnaní došlo tiež k zreteľnému zvýšeniu príjmových očakávaní o 19,3 bodu na hodnotu 24,8 bodu, a to znamená návrat dobrej spotrebiteľskej nálady v Slovinsku. Z toho možno usúdiť, že Slovinci naďalej počítajú s rastom príjmov.

Pokiaľ ide o ochotu nakupovať, bolo na konci júna zaznamenané nové desaťročné maximum. V porovnaní s koncom tohtoročného marca sa tento indikátor zvýšil o viac ako desať bodov a dosiahol 24,8 bodu, vzrástol rovnako v porovnaní s minulým rokom, a síce o 22 bodov.

Bulharsko: spotrebiteľská nálada sa trochu zhoršila

Ekonomické očakávania bulharských spotrebiteľov, ktoré boli na začiatku roka ešte stále veľmi pozitívne, sa na konci júna zhoršili o viac ako päť bodov a dosiahli -7,8 bodu. V medziročnom porovnaní sa tento ukazovateľ nezmenil.

Príjmové očakávania taktiež zaznamenali oproti koncu prvého štvrťroka pokles, a síce o viac ako šesť bodov. V porovnaní s hodnotou nameranou v polovici roka 2016 však 11,5 boda stále predstavuje zvýšenie o 6,3 bodu.

Ochota nakupovať sa u bulharských spotrebiteľov mierne zvýšila. So 16,4 bodu sa tento indikátor dostal zhruba na rovnakú úroveň ako vlani na konci júna a v porovnaní s koncom tohtoročného marca si polepšil o dva body.

Rumunsko: po rekordných maximách prvého štvrťroka nastupuje ochladenie

Ekonomické očakávania rumunských spotrebiteľov sa na konci druhého štvrťroka v porovnaní s koncom marca znížili o viac ako 11 bodov na 7,2 bodu a mierne tak oslabili silný začiatok roka. Pred rokom bol tento indikátor ešte o tri body nižšie.

Príjmové očakávania rumunských spotrebiteľov tento mierne klesajúci trend v druhom štvrťroku potvrdzujú. V porovnaní s koncom marca ukazovateľ poklesol o viac ako sedem bodov na 26,3 bodu. Ide síce o pokles, ale celkovo sú očakávania ešte stále vysoké, pretože pred rokom Rumuni počítali s pozitívnym vývojom príjmov len na úrovni 18,5 bodu.

Ochota robiť väčšie nákupy v Rumunsku počas druhého štvrťroka takisto klesla a dosiahla 5,6 bodu. V porovnaní s koncom marca, keď bol ukazovateľ na úrovni 16 bodov, je to pokles o viac ako 10 bodov. V rovnakej dobe minulého roka bola ochota nakupovať ešte slabšia, a síce na hodnote iba 3,4 bodu.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať „big data” na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com/sk, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

Kontakt
General