Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Consumer Life|Slovakia|Slovak

Ľudia sa o seba starajú v priemere 4 hodiny týždenne. Aká je ich motivácia?

28.01.2016

Najčastejšie dôvody, prečo sa staráme o svoj vzhľad

Norimberg, 28. januára 2016 – Z výsledkov prieskumu spoločnosti GfK realizovaného v 22 krajinách vyplýva, že ženy venujú starostlivosti o svoj vzhľad (kúpanie, holenie, oblečenie, vlasy, make-up) takmer päť hodín týždenne, zatiaľ čo muži iba o niečo viac ako tri  hodiny. Aké sú hlavné dôvody, prečo sa snažíme vyzerať čo najlepšie?

Najviac ľudí (60 percent z 27 tisíc opýtaných) si dáva na svojom vzhľade záležať najmä preto, že sa chcú cítiť dobre a byť so  sebou spokojní. Častou motiváciou je tiež snaha urobiť dobrý dojem na ostatných na prvom stretnutí (44 percent) a byť dobrým príkladom svojim deťom (40 percent). 

Infografika v úplnej veľkosti.

Tieto tri hlavné dôvody uvádzali najčastejšie muži aj ženy. Najviac prevládajúcim dôvodom, ktorým je dobrý pocit zo seba samého, sa však ženy stotožňujú o niečo viac ako muži (67 oproti 52 percentám). Naopak, prvý dojem a dávanie dobrého príkladu deťom vymenovali muži takmer rovnako často ako ženy.

Genderové stereotypy skryto pretrvávajú

Na štvrtom a  piatom mieste uvádzali muži dôvody, ktoré svedčia o tom, že chcú byť atraktívni – dbajú o seba, aby potešili svoju manželku alebo parnerku (37 percent) a urobili dobrý dojem na osoby opačného pohlavia alebo na tých, ktorých považujú za príťažlivých (36 percent). Ženy sú naopak poháňané skôr snahou vyjadriť svoju individualitu a mať pocit kontroly (v oboch prípadoch zhodne po 40 percent).

Tri hlavné dôvody sa vekom menia

Opytovaní vo všetkých vekových kategóriách sa zhodujú, že na svojom zovňajšku si dávajú záležať hlavne preto, aby sa sami cítili dobre. Nie je príliš veľkým prekvapením, že u respondetov mladších ako 30 rokov sa na druhom mieste objavuje potreba urobiť dobrý dojem na ostatných na prvom stretnutí a tretím potom snaha zapôsobiť na opačné pohlavie alebo na osoby, ktoré považujú za atraktívne. Vo všetkých vekových skupinách od 30 rokov vyššie sa na druhom mieste stabilne objavuje potreba ísť deťom dobrým príkladom. V kategórii 50+ rastie počet ľudí, ktorí sa o seba starajú preto, že chcú potešiť partnerku alebo manželku a tento dôvod sa tak dostáva na tretiu pozíciu.

Najviac času starostlivosťou seba trávia Taliani, naopak najmenej Číňania

Zo všetkých opytovaných krajín sa najviac o seba starajú Taliani, ktorí  svojmu zovňajšku (kúpanie,holenie, oblečenie, vlasy, make-up) priemerne venujú viac ako 5,6 hodiny týždenne. Za nimi nasledujú Argentínci a Američania (zhodne po 5,3 hodiny). Opačný koniec rebríčka patrí Číňanom, ktorí sa starostlivosti o vzhľad venujú v priemere  menej ako tri hodiny do týždňa. Tesne za nimi sa umiestnili obyvatelia Južnej Kórey (3,3 hodiny) a Japonci (3,6 hodiny).

Infografika v úplnej veľkosti.

Informácie o štúdii

Spoločnosť GfK realizovala online prieskum medzi 27 tisíc respondetmi staršími ako 15 rokov v 22 krajinách. Online dáta boli zhromažďované postupne a prieskum bol ukončený v júni 2015 a údaje boli spracované tak, aby výsledné vážené hodnoty zodpovedali demografickému zloženiu online populácie staršej ako 15 rokov na jednotlivých trhoch. Do prieskumu boli zaradené nasledujúce krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čína, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA a Veľká Británia.

1 Otázka položená v prieskume: „Ľudia, ktorých sme sa opýtali, prečo sa starajú o svoj vzhľad, menovali nasledujúce dôvody. Pri každom z nich  uveďte, či ide u vás o hlavný dôvod, prečo sa staráte o svoj vzhľad: Chcem sa cítiť dobre a mať zo seba dobrý pocit. / Je to dôležité pre moju kariéru. / Očakáva sa to odo mňa. / Chcem získať rešpekt u ostatných. / Chcem potešiť manžela/ku alebo partnera/ku. / Chcem urobiť dobrý dojem na ostatných na prvom stretnutí. / Chcem vyjadriť svoju individualitu. / Chcem byť svojim deťom dobrým príkladom. / Chcem urobiť dobrý dojem na opačné pohlavie alebo na osoby, ktoré sú pre mňa atraktívne. / Dodáva mi to pocit kontroly.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne poznatky a inofrmácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Zodpovednosť podľa tlačového zákona:
GfK SE, Global Communications
Jan Saeger, Nordwestring 101, 90419 Nuremberg, Germany
press@gfk.com

Stiahnuť (PDF)

General