Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Geomarketing|Slovakia|Slovak

Kúpna sila Európanov rastie

09.11.2015

Norimberg, 9. novembra 2015 – V Európe tento rok vzrástla kúpna sila približne o 4 percentá. Výška disponibilných príjmov sa však výrazne líši naprieč kontinentom a v rámci jednotlivých 42 krajín, ktoré boli do štúdie GfK zahrnuté. Zemepisná poloha je tak jedným z hlavných určujúcich faktorov kúpnej sily Európanov.

Podľa štúdie spoločnosti GfK majú európski spotrebitelia v roku 2015 k dispozícii celkom zhruba 9,13 biliónov eur na útratu a sporenie. Priemerná kúpna sila na jedného obyvateľa vo všetkých 42 krajinách zahrnutých do prieskumu tak činí 13 636 €. Oproti minulému roku sa kúpna sila Európanov zvýšila o 4,2 percenta, čo v mnohých krajinách znamená rast reálnej hodnoty. Podľa európskej centrálnej banky v roku 2015 dosiahla inflácia v Európe hodnotu 0,2 percenta.

Disponibilné príjmy sptrebiteľov sa výrazne líšia v závislosti od oblasti a krajiny. V štátoch južnej a východnej Európy sa kúpna sila zvýšila aj napriek ekonomickej kríze. Napriek tomu však tieto krajiny značne zaostávajú za svojimi západnými a severoeurópskymi náprotivkami. Z hľadiska rozloženia kúpnej sily nepatrí takmer žiadna krajina do európskeho priemeru. Jediným štátom, ktorý sa okolo neho pohybuje, je Španielsko s kúpnou silou 13 203 € na osobu.

Desať krajín s najvyššou kúpnou silou na obyvateľa za rok 2015

Poradie Krajina Kúpna sila na obyvateľa za rok 2015 v € Európsky index*
1 Lichtenštajnsko 64 900 475,9
2 Švajčiarsko 43 514 319,1
3 Nórsko 30 265 221,9
4 Luxembursko 28 775 211,0
5 Dánsko 22 794 167,2
6 Veľká Británia 22 289 163,5
7 Rakúsko 22 067 161,8
8 Nemecko 21 449 157,3
9 Island 21 259 155,9
10 Švédsko 21 246 155,8
  Európa 13 636 100
25 Slovensko 7 769 57
26 Česká republika 7 313 53,6


Zdroj: © GfK Purchasing Power 2015 * Index na obyv.: európsky priemer = 100

Spotrebitelia z prvej desiatky európskych krajín disponujú viac ako 1,5-násobkom priemeru európskej kúpnej sily, pričom v Lichtenštajnsku je to dokonca 4,5-násobok. Dvadsaťšesť štátov naopak nedosahuje ani európsky priemer. Na štyri najľudnatejšie krajiny, teda Nemecko, Veľkú Britániu, Francúzsko a Taliansko, pripadá celkovo 40 percent európskej populácie a takmer 60 percent kúpnej sily na starom kontinente.

Kúpna sila na jedného obyvateľa Českej republiky predstavuje v priemere 7 313 € (200 000 Kč) a je na úrovni 53,6 percenta európskeho priemeru, čo predstavuje v poradí 26. miesto v rebríčku európskych krajín.

Kúpna sila Slovákov činí 7 769 € (210 000 Kč) na osobu. To zodpovedá 57 percentám európskeho priemeru, ktorý je na úrovni 13 636 €. V rebríčku krajín podľa veľkosti kúpnej sily vyjadrenej v eurách obsadilo Slovensko 25. miesto a umiestnilo sa tak tesne za Estónskom a je o jednu priečku nad Českou republikou.

Informácie o štúdii

Štúdia kúpnej sily realizovaná spoločnosťou GfK vyjadruje nominálne disponibilné príjmy populácie v eurách. K dispozícii sú podrobné dáta až na úroveň jednotlivých správnych a poštových obvodov. V prípade krajín, ktoré neplatia eurom, vychádza výmenný kurz z prognóz Európskej komisie zverejnenej 5. mája 2015. Miera rastu 4,2 percenta je odvodená od revidovaných hodnôt na obyvateľa za rok 2014.

Pri posudzovaní umiestnenia krajín v rebríčku je nutné brať do úvahy výmenný kurz medzi eurom a ďalšími menami, najmä v prípade Švajčiarska a Veľke Británie.

Kúpna sila je ukazovateľom disponibilného príjmu na jedného obyvateľa (vrátane akýchkoľvek štátnych dávok) po odpočítaní daní a príspevkov na charitu. Štúdia GfK Purchasing Power udáva úroveň kúpnej sily na obyvateľa a na rok v eurách ako indexovanú hodnotu. Reflektuje nominálne disponibilné príjmy populácie, čo znamená, že hodnoty nie sú očistnené o infláciu. Štúdia čerpá z údajov zo štatistík o príjmoch a úrovniach zdanení a štátnych dávkach a z predpovedí ekonomických inštitúcií.

Kúpnu silu využívajú spotrebitelia na výdaje súvisiace so stravovaním, bývaním, službami, energiami, súkromným dôchodkovým poistením a platbami poistného, ako aj na ďalšie výdaje, napríklad na dovolenku, dopravu a spotrebné nákupy. Štúdia GfK Purchasing Power Europe každoročne vyčísluje kúpnu silu v 42 krajinách Európy a poskytuje komplexný prehľad až na úroveň jednotlivých miestnych samospráv a PSČ. Štúdia pre rok 2015, ktorá zahŕňa aj aktualizované dáta o obyvateľoch a domácnostiach, je ihned k dispozícii. V rámci riešenia geomarketingu ponúka spoločnosť GfK tiež príslušné digitálne mapy.

Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou potrebuje presné predpovede týkajúce sa disponibilnej čiastky dostupnej spotrebiteľom na danom trhu. Štúdia GfK Purchasing Power Europe im tieto údaje poskytuje a pomáha im pri plánovaní expanzie, optimalizácii siete pobočiek a controlingu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informáce o štúdii GfK Purchasing Power Europe nájdete na stránke www.gfk.com/marketdata.

Ilustrácie

Ilustácie v kvalite vhodnej pre tlač sú k dispozícii na stránke www.gfk.com/Documents/Press-Releases/2015/europe-purchasing_power.zip.

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne poznatky a inofrmácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Zodpovednosť podľa tlačového zákona/ V.i.S.d.P.
GfK GeoMarketing GmbH
Public Relations
Cornelia Lichtner
Werner-von-Siemens-Str. 9
Gebäude 6508
76646 Bruchsal; Germany
T+49 7251 9295 270
cornelia.lichtner@gfk.com

Stiahnuť (PDF)

General