Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Retail|Slovakia|Slovak

Dobrá spotrebiteľská klíma: GfK predpovedá významný nárast súkromného financovania pre európskych spotrebiteľov

Bratislava, 12.02.2018

Dobrá spotrebiteľská klíma: GfK predpovedá významný nárast súkromného financovania pre európskych spotrebiteľov

Bratislava 12. februára 2018 – Na konci roku 2017 dôvera európskych spotrebiteľov mierne stúpala. V decembri dosiahol index spotrebiteľskej klímy GfK za európsku dvadsaťosmičku 21,1 bodu, čo je najvyššia hodnota za desať rokov. Na konci tretieho štvrťroka to bolo stále 20,9 bodu. V roku 2018 GfK predpovedá, že súkromné výdavky domácností v Európskej únii porastú od 1,5 do 2 percent.

Európski spotrebitelia si uvedomujú hospodársky rast. Ekonomické očakávania sa v decembri 2017 zvýšili v priemere celej EÚ na 17 bodov, čo predstavuje v porovnaní so septembrom jasný nárast o päť bodov. Vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku vykázal tento indikátor značné zisky. Na druhej strane v Rumunsku, v pozadí prebiehajúcej vládnej krízy, dôvera spotrebiteľov v hospodársky rast prudko poklesla.

Pozitívne spotrebiteľské hodnotenia zodpovedajú dátam Európskej komisie, ktorá predpokladá zvýšenie HDP o 2,3 percenta v krajinách EÚ.

Príjmové očakávania sa mierne zvýšili o dva body od septembra do decembra 2017 a dosiahli 15 bodov. Vyššie príjmové očakávania boli zaznamenané hlavne v Rakúsku a Slovinsku. Rumunsko bolo na tom najhoršie v tomto ukazovateli. Ochota nakupovať v porovnaní so septembrom sa zvýšila o jeden bod a dosiahla 21 bodov v decembri. Najväčší nárast v tomto indikátore bol v Poľsku a Rakúsku.

Rolf Bürkl, expert spoločnosti GfK zaoberajúci sa spotrebiteľmi, hovorí:  „v roku 2017 sa výrazne zvýšila dôvera v hospodársky rast v Európe. Vďaka tomuto pozitívnemu vývoju ľudia dúfajú vo zvyšovanie miezd. Príjmové očakávania sú tiež pozitívne v mnohých častiach Európy, ale v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšili len trochu. To platí aj pre ochotu nakupovať. Na základe všetkých faktorov GfK predpovedá na rok 2018 zvýšenie súkromných výdajov domácností v krajinách EÚ od 1,5 do 2 percent. Európske hospodárstvo sa bude preto naďalej opierať o súkromnú spotrebu."

Nemecko: Dôvera v ekonomiku výrazne rastie

Ekonomické očakávania v Nemecku naďalej rástli v štvrtom štvrťroku roku 2017 a dosiahli 45,2 bodu v decembri. To je najvyššia hodnota od júla 2014 a v porovnaní so septembrom, keď bola hodnota 33,4 bodu, je to výrazný skok. V porovnaní s koncom roka 2016 sa významne zvýšili ekonomické očakávania: celkovo o 28,8 bodu.

Aj príjmové očakávania nemeckých spotrebiteľov rástli a v decembri dosiahli 54,3 bodu, keď predtým trikrát za sebou klesali. Indikátor je teda o 1,6 bodu vyšší ako v septembri.

Ukazovateľ ochoty nakupovať bol na konci roka 2017 stále vo výbornom stave, pretože dosiahol 57,1 bodu. Hoci v porovnaní so septembrom je to nárast iba o 0,1 bodu, čo je o ďalších 9 bodov naviac k už tak vysokej hodnote dosiahnutej na konci roka 2016.

Francúzsko: Výrazné zvýšenie ekonomických očakávaní

Po tom, čo ekonomické očakávania vo Francúzsku klesli v treťom štvrťroku, vo štvrtom štvrťroku sa trend obrátil a ukazovateľ začal opäť rásť. V decembri dosiahol hodnotu 43,4 bodu, čo predstavuje značný nárast o 13,2 bodu v porovnaní so septembrom. Avšak nebola prekonaná hodnota 49,1 bodu dosiahnutá v júni v dôsledku evidentného "Macronovému efektu ", ktorý bol zaznamenaný v prvých dvoch štvrťrokoch roka a ktoré vyvolali veľmi vysoké očakávania.

Napriek pozitívnejším ekonomickým výhľadom Francúzi považujú rast miezd za celkom pozitívny. V decembri 2017 dosiahli príjmové očakávania -13,7 bodu. Hoci je to oproti septembru zlepšenie o 5,2 bodu, indikátor je jednoznačne negatívny. Príjmové očakávania boli pozitívne iba v máji a júni minulého roka. Indikátor je nižší aj v porovnaní s koncom roka 2016, a to o 4,1 bodu.

Ochota nakupovať dosiahla v decembri 2017 vo Francúzsku 22,2 bodu. To znamená, že po páde v októbri sa ukazovateľu podarilo zvrátiť trend, aj keď stále nedosahuje najvyššiu hodnotu 25,9 bodu nameraného v júli. V porovnaní s decembrom 2016 vzrástol o 9,3 bodu.

Veľká Británia: ochota nakupovať a ekonomické očakávania sú v mínuse

Názor spotrebiteľov vo Veľkej Británii je formovaný prebiehajúcimi rokovaniami o brexite. Do konca roku 2017 sa ekonomické očakávania Britov mierne zvýšili a v decembri dosiahli -18,6 bodu. To predstavuje nárast o 4,9 percenta v porovnaní so septembrom. V decembri však indikátor dosiahol -11,6 bodu.

Príjmové očakávania dosiahli 4,7 bodu v decembri 2017, a tak sa dostali do plusu po tom, keď boli v júni na najnižšej hodnote za celý rok, a to na hodnote -2 body. Avšak tento indikátor je v porovnaní s decembrom 2016 o 2,8 bodu nižší.

Britská ochota nakupovať ide tiež z kopca. V decembri 2017 dosiahla ročné minimum -6,9 bodu. V porovnaní s najvyššiou hodnotou 8,7 bodu v máji, ide o výrazný pokles. Aj keď v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď v decembri 2016 indikátor dosiahol 15,5 bodu, je to výrazný krok späť. V porovnaní so zvyškom Európy bola ochota nakupovať v Grécku a Veľkej Británii v mínuse.

Taliansko: známky oživenia

Postoje talianskych spotrebiteľov sa vo štvrtom štvrťroku 2017 zlepšovali bez ohľadu na pretrvávajúce ekonomické problémy krajiny. V decembri 2017 ekonomické očakávania dosiahli hodnotu -23,8 bodu. Je to výrazné zlepšenie oproti veľmi nízkej hodnote -55,6 bodu, ktorá bola zaznamenaná vo februári. Po prudkom náraste v treťom štvrťroku na úroveň -27,6 bodu sa v septembri hodnotenie hospodárskych vyhliadok v štvrtom štvrťroku opäť zhoršilo. Napriek tomuto zlepšeniu je Taliansko stále pozadu v porovnaní s Európou.

Príjmové očakávania sa tiež mierne zlepšili vo štvrtom štvrťroku. V decembri 2017 dosiahol indikátor hodnotu -1.2 bodu po tom, keď bol v septembri na hodnote -8.2 bodu. Najnižšia hodnota tohto ukazovateľa za celý rok bola nameraná v máji, a to -18,3 bodu.

V pluse bol jediný ukazovateľ, a to ochota nakupovať. V decembri 2017 dosiahla najvyššiu úroveň za rok a činila 21,1 bodu, čo je o päť bodov viac ako v septembri.

Španielsko: zreteľný pokles príjmov a hospodárskych očakávaní

V decembri 2017 dosiahli ekonomické očakávania v Španielsku 18,4 bodu, čo znamená jednoznačne pozitívnu hodnotu. Avšak v porovnaní s 24,9 bodu v septembri predstavuje výrazný pokles. Táto hodnota je tiež nižšia o 6,2 bodu v porovnaní s decembrom 2016.

Na konci roku 2017 sa zhoršili príjmové očakávania španielskych spotrebiteľov. S 11,6 bodu v decembri je tento indikátor výrazne nižší ako septembrová hodnota 16 bodov a ročná najvyššia hodnota 18,9 bodu nameraná v novembri.

Ochota nakupovať v decembri s hodnotou 0,2 bodu sa dostala do plusu len tak-tak. V porovnaní so septembrom je to pokles o 1,3 bodu. Najvyššia hodnota za minulý rok 8,4 bodu bola zaznamenaná v júni.

Holandsko: stabilný rast po celý rok

Ekonomické očakávania v Holandsku dosiahli v decembri 2017 hodnotu 39,9 bodu, takže oproti septembru vzrástli o 0,9 bodu. Avšak v porovnaní s koncom roka 2016 sa holandské hospodárske vyhliadky zvýšili o 14,7 bodu.

Príjmové očakávania, ktoré dosiahli 12,2 bodu v decembri 2017, boli tiež výrazne vyššie než v predchádzajúcom roku. V decembri 2016 bol tento ukazovateľ v mínuse a činil -3.2 bodu.

Podobne je to aj s ochotou nakupovať, ktorá sa naďalej zvyšuje. V decembri 2017 bolo nameraných 23 bodov. Avšak najvyššiu hodnotu ochoty nakupovať zaznamenali v marci minulého roka, a to 25,8 bodu.

Rakúsko: všetky ukazovatele v decembri dosiahli najvyššiu úroveň za rok

Rakúske hospodárske očakávania za posledný rok prudko vzrástli. Na konci roku 2017 dosiahol indikátor ekonomického rastu najvyššiu úroveň za rok, a to 44,8 bodu. V porovnaní s decembrom 2016 je to obrovský nárast o 32.8 bodov.

Vďaka prosperujúcej ekonomike Rakúšania očakávajú oveľa vyššie mzdy. V decembri 2017 dosiahli príjmové očakávania 37,3 bodu, čo je tiež ročné maximum. V porovnaní s decembrom 2016 stúpol indikátor o výrazných 18,3 bodu.

Rovnako ukazovateľ ochoty nakupovať dosiahol v decembri 2017 rekordnú hodnotu 31,0 bodu, čo je najvyššia hodnota od decembra 2011.

Portugalsko: dôvera spotrebiteľov je pozitívna

Ekonomické očakávania portugalských spotrebiteľov na konci roku 2017 trochu poklesli, keď dosiahli 33,1 bodu v decembri. Hoci je to len veľmi mierne zlepšenie v porovnaní s decembrom 2016, je to jednoznačne kladná hodnota.

Portugalské príjmové očakávania sú tiež jednoznačne pozitívne. V decembri 2017 dosiahol tento ukazovateľ 29,8 bodu. Najvyššia hodnota za celý rok bola dosiahnutá v novembri, a to 33,5 bodu.

Ochota nakupovať, ktorá dosiahla v decembri 2017 13,8 bodu, predstavuje ročné maximum. Vyššia hodnota bola naposledy zaznamenaná v marci 2000.

Belgicko: ekonomické očakávania a ochota nakupovať ešte stúpajú

Ekonomické očakávania v Belgicku dosiahli v roku 2017 hodnotu 24,4 bodu na konci roka. V porovnaní so septembrom ide o minimálny zisk 0,1 bodu, ale v porovnaní so 4,8 bodu nameraného v decembri predchádzajúceho roka, ide o veľmi výrazné zlepšenie.

Napriek pozitívnemu hodnoteniu hospodárskeho rastu krajiny Belgičania neočakávajú nadpriemerný rast miezd. Príjmové očakávania boli v mínuse a v decembri 2017 bol indikátor na 1,9 bodu. V porovnaní s -13.1 bodu v decembri 2016, však ide o výrazné zlepšenie.

Ochota nakupovať v decembri 2017 dosiahla hodnotu 19,8 bodov, čo je o 3,8 bodov viac ako v decembri 2016 a 5 bodov viac ako v septembri 2017.

Grécko: výrazné zlepšenie všetkých ukazovateľov

Záporné hodnoty všetkých ukazovateľov zaznamenané na konci roku 2017 v Grécku ovplyvnené finančnou a hospodárskou krízou boli v skutočnosti vyššie ako vlani.

Ekonomické očakávania v Grécku dosiahli v decembri 2017 hodnotu -12,3 bodu, čo je zreteľný nárast o 21,5 bodu v porovnaní decembrom 2016. Takže Gréci sa na hospodárske vyhliadky svojej krajiny pozerajú pozitívnejšie, ako napr. Taliani, Briti alebo Rumuni.

Rovnako sú príjmové očakávania gréckych spotrebiteľov vyššie oproti vlaňajšku. V decembri 2017 bol indikátor na úrovni -21,7 bodu, čo znamená, že je to lepšie o 18,4 bodu v porovnaní s decembrom 2016. Napriek týmto očakávaniam zostáva Grécko za inými krajinami EÚ.

Ochota nakupovať bola v decembri 2017 na hodnote 22,6 bodu, čo je najnižšie hodnota v Európe. V porovnaní s decembrom 2016 tento ukazovateľ výrazne stúpol o 13,5 bodu.

Poľsko: ekonomické očakávania a ochota nakupovať dosiahla ročné maximum

Spotrebitelia v Poľsku považujú hospodársky rast krajiny ku koncu roku 2017 za veľmi dobrý. Ekonomické očakávania dosiahli v decembri 2017 s 34,5 bodu ročný rekord. Je to o 17,9 bodu viac ako v decembri 2016.

Na druhej strane však príjmové očakávania v Poľsku nezaznamenali najvyššiu hodnotu na konci roka. V decembri 2017 dosiahol indikátor 31,5 bodu. Hoci je to asi o 1,6 bodu viac než na konci roka 2016, je to podstatne menej ako rekordných 47,8 bodu nameraných v januári 2017.

Ochota nakupovať na konci roka tiež narástla. V decembri 2017 bol indikátor na úrovni 31,8 bodu, čo je najvyššia hodnota za celý rok. V porovnaní s koncom roka 2016 je to významný nárast o 11 bodov.

Česká republika: príjmové očakávania boli v strate, ale sú druhé najvyššie v EÚ

V decembri 2017 boli príjmové očakávania českých spotrebiteľov na úrovni 30 bodov. Tento ukazovateľ teda aj naďalej čiastočne vyrovnával významné straty od druhého štvrťroka, ale nedosiahol svoje ročné maximum z marca 2017, ktoré bolo 37,2 bodu.

České príjmové očakávania boli v decembri 2017 na úrovni 41,7 bodu. Po Nemecku je to druhá najvyššia hodnota v Európskej únii. Nie je to žiadne prekvapenie, pretože Česká republika má najnižšiu mieru nezamestnanosti v Európe. V porovnaní s ročným maximom 59,5 bodu, ktoré bolo dosiahnuté vo februári 2017, sa však tento ukazovateľ počas roka výrazne znížil.

Ochota nakupovať v Českej republike na úrovni 14,0 bodu v decembri 2017 znamená najnižšiu hodnotu po celý rok. V porovnaní s najvyššiu hodnotu 23,9 bodu v auguste je to významný pokles; je to tiež podstatne nižšie ako v decembri roku 2016, keď to bolo 21,5 bodu. V porovnaní s inými európskymi krajinami je Česká republika v strede tabuľky.

Slovensko: ukazovatele na konci roka oslabli

V decembri 2017 dosiahli ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov 17,0 bodov. To je najnižšia hodnota za celý rok a rovnako je to o 11,2 bodu menej ako v decembri 2016.

Príjmové očakávania skončili v decembri 2017 na hodnote 22,8 bodu. Tento ukazovateľ dosiahol svoju najvyššiu hodnotu vo februári 2017, keď bol na úrovni 31,7 bodu.

Ochota nakupovať sa na Slovensku významne zvýšila na konci tretieho štvrťroka, ale potom klesala a v decembri 2017 dosiahla 8,0 bodov. V porovnaní s decembrom 2016 mal tento ukazovateľ polovičnú hodnotu.

Slovinsko: vysoké ekonomické očakávania

Slovinci si až do konca roku udržali pozitívne vyhliadky pre ekonomiku krajiny. Ekonomické očakávania dosiahli veľmi dobrú úroveň v decembri 2017, a to 34,7 bodu. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami je Slovinsko na štvrtom mieste po Nemecku, Francúzsku a Holandsku. Oproti decembru 2016 vzrástol indikátor o 20 bodov.

Slovinci tiež veria v rast miezd. V decembri 2017 dosiahli ich príjmové očakávania s 29,7 boda v Európskej únii vynikajúce piate miesto.

Ochota nakupovať dosiahla v decembri 2017 hodnotu 22,0 bodov. To je oveľa viac ako 7,3 bodu v decembri 2016. V októbri 2017 však dosiahli najvyššiu hodnotu za rok s hodnotou 26,3 bodu.

Bulharsko: ekonomické očakávania sa stabilizovali na konci roka

Na konci decembra 2017 ekonomické očakávania dosiahli 6,3 bodu. To je druhá najvyššia hodnota v danom roku a je veľmi povzbudzujúca, pretože po ročnom minime, ktoré bolo v máji -11,3 bodu.

Hodnota 11,3 bodu v decembri 2017 však znamená, že príjmové očakávania bulharských spotrebiteľov boli podstatne horšie než vo februári, keď dosiahli 26,1 bodu, čo bolo ročné maximum. V porovnaní s decembrom 2016 bol indikátor nižší o 8,4 bodu.

Ochota nakupovať v poslednom štvrťroku 2017 a v decembri dosiahla hodnotu 23,0 bodov. To je oveľa menej ako 30,2 bodu v decembri 2016.

Rumunsko: v poslednom štvrťroku sa všetky ukazovatele výrazne znížili

Pokračujúca vládna kríza má tiež vplyv na spotrebiteľov. V poslednom štvrťroku 2017 všetky ukazovatele výrazne klesali. Ekonomické očakávania padli v decembri 2017 na ročné minimum, keď skončili na hodnote -19,3 bodu. Je to pokles o 37,6 bodu v porovnaní s ročným maximom dosiahnutým v marci. To je tiež najnižšia hodnota od apríla 2013.

Podobne príjmové očakávania Rumunov klesajú. V decembri 2017 dosiahli 6,8 bodu, čo je najnižšia hodnota od septembra 2014. V marci bol, naopak, tento ukazovateľ na úrovni 33,7 bodu.

Ochota nakupovať dosiahla na konci decembra 2017 ročné minimum -0,2 bodu, čo je o 16,6 bodu menej ako v marci 2017.

O GfK

GfK uplatňuje vedecký prístup k dátam. Naše inovatívne prieskumné riešenia poskytujú odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa spotrebiteľov, trhov, značiek a médií nielen na dnešných trhoch, ale aj na tých budúcich. GfK ako prieskumná a analytická spoločnosť ponúka svojim klientom po celom svete "rast na základe znalosti“.

Pre viac informácií navštívte stránky www.gfk.com/sk alebo sledujte GfK na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

Kontakt
General