Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Technology|Point of Sales Tracking|Trends and Forecasting|Slovakia|Slovak

Celosvetový dopyt po smartfónoch v druhom štvrťroku 2017 dosahuje maximum a spolu s ním rastie priemerná predajná cena

Bratislava, 07.08.2017

  • Dopyt po smartfónoch dosiahol 347 miliónov kusov a toto obdobie sa tak stáva druhým najúspešnejším zazna-menaným druhým štvrťrokom
  • Ťahúňom rastu sú rozvíjajúce sa trhy
  • Priemerná predajná cena v tomto štvrťroku vzrástla medziročne o päť percent

Bratislava  7. augusta 2017 - Celosvetový dopyt po smartfónoch do-siahol v druhom kvartáli 2017 347 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný nárast o štyri percentá. Vďaka tomu ide o najsilnejší  zaz-namenaný druhý štvrťrok. Rast dopytu viedli rozvíjajúce sa ázijské trhy s medziročným nárastom o 13 percent, po nich nasledovali krajiny strednej a východnej Európy s 11 percentami rastu a Latinská Amerika s 10 percentami. Hodnota trhu sa medziročne zvýšila vďaka stúpajúcej priemernej cene (ASP = average sales price) o deväť percent.

Arndt Polifka, globálny riaditeľ pre výskum telekomunikácií v GfK, hovorí: "Rekordný dopyt po smartfónoch v druhom štvrťroku tohto roka ukazuje, že bez ohľadu na nasýtenosť niektorých trhov je túžba vlastniť smartfón celosvetovým javom. V rôznych regiónoch sa ale prejavuje rôzne. Výrobcovia robia všetko pre to, aby zaistili čo najväčšiu atraktivitu svojich produktov a mohli tak zvýšiť ich predajnú cenu. Inde potom hrajú úlohu makroekonomické faktory a spotrebiteľská dôvera, ale operátori a obchodníci využívajú svoju vlastnú taktiku, ktorá sa snaží zo smartfónu, ako zariadenia zabezpečujúceho stále pripojenie k internetu, urobiť produkt prvej voľby.”

Yotaro Noguchi, produktový vedúci v divízii GfK pre trendy a prognózy, k tomu poznamenáva: "Spotrebitelia sú ochotní za smartfón zaplatiť viac, lebo im ide o lepšiu užívateľskú skúsenosť. Hoci úroveň penetrácie je vysoká, GfK odhaduje medziročný rast dopytu po smartfónoch aj v roku 2018, pretože vďaka neustálym inováciám dodávateľov smartfónov sa cyklus nahrádzania starších prístrojov novými typmi nepredĺži."

Predaj smartfónov v  2Q 2017 oproti 2Q 2016
Počet predaných kusov (v miliónoch)Hodnota predaja (v miliardách USD)
2Q172Q16Medziročný vývoj
v %
2Q172Q16Medziročný vývoj
v %
Západná Európa28.729.8-4%12.112.2-1%
Stredná a východná Európa18.716.811%4.63.724%
Severná Amerika 47.444.66%18.716.215%
Latinská Amerika27.024.610%8.57.513%
Stredný východ a Afrika42.241.61%9.910.7-7%
Čína110.1109.70%35.132.48%
Vyspelé ázijské krajiny16.116.6-3%10.09.46%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny56.750.013%10.37.930%
CELKOVO346.9333.74%109.2100.09%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - dáta zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné dáta do konca mája plus týždenné dáta do 24.júla 2017. Percentá sú zaokrúhlené.

Západná Európa: Dopyt klesá už tretí štvrťrok za sebou

Celkový dopyt po smartfónoch dosiahol v 2Q 2017 28,7 milión kusov, v medziročnom porovnaní je teda o 3 percentá nižší. K poklesu dochádza už tretí štvrťrok po sebe a je spôsobený vysokou nasýtenosťou najväčších trhov - Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska. V týchto krajinách sa dopyt znížil o -4, -5 a -7 percent. GfK však očakáva, že v 4Q budú uvedené na trh významné novinky, ktoré by mali celoročný pokles zmierniť na -0,4 percenta.

Stredná a východná Európa: Rast a pozitívne vyhliadky

Oživenie regiónu pokračuje a dopyt po smartfónoch dosiahol v 2Q 2017 18,7 milióna kusov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 11 percent. S tým, ako sa v Rusku a na Ukrajine stabilizuje politická situácia a obnovuje sa dôvera spotrebiteľov, v oboch krajinách bol zaznamenaný značný medziročný nárast. V Rusku dopyt v 2Q stúpol medziročne o 11 percent a na Ukrajine o 22 percent. GfK upravila odhad týkajúci sa dopytu po smart-fónoch v roku 2017 na 85,2 milióna kusov, čo zodpovedá medziročnému rastu o 9 percent.

Severná Amerika: Vítaný návrat k rastu

Tu trh v 2Q 2017 medziročne stúpol o šesť percent na 47,4 milióna kusov po tom, keď v predchádzajúcom štvrťroku dopyt klesal. GfK odhaduje pre rok 2017 dopyt na úrovni asi 203 miliónov kusov,  čo by znamenalo  medziročný nárast o dve percentá.

Latinská Amerika: Dopyt rastie nehladiac na neistú ekonomiku

Dopyt po smartfónoch v tomto regióne vzrástol v Q2 2017 medziročne o 10 percent na 27 miliónov kusov. Toto oživenie je spôsobené prevažne dopytom po smartfónoch v Brazílii. Napriek neistej politickej a  ekonomickej situácii sa dopyt po smartfónoch v druhom štrťroku zvýšil medziročne o pätnásť percent. GfK si zachováva svoj optimistický výhľad pre Latinskú Ameriku a odhaduje nárast dopytu po smartfónoch približne o sedem percent.

Stredný východ a Afrika: Slabá makroekonomická situácia má dopad na rast

Celkový dopyt po smartfónoch činil 42,2 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast iba o jedno percento. Spomalenie rastu je z veľkej časti spôsobené zlou makroekonomickou situáciou v regióne a značným nasýtením trhov Stredného východu týmito prístrojmi. Najmä v Egypte panuje vysoká inflácia. V 2Q tu dopyt medziročne klesol o štyri percentá, pričom GfK odhaduje pre rok 2017 pokles o desať percent. Ide však o veľký a rozmanitý región a GfK očakáva, že celkový dopyt po smartfónoch v roku 2017 medziročne narastie o päť percent. Rast zaistia predovšetkým  tie krajiny subsaharskej a južnej Afriky, kde je penetrácia smartfónov stále ešte relatívne malá.

Čína: Trh sa ustálil

V Číne sa dopyt po smartfónoch v druhom štvrťroku ustálil na úrovni 110,1 miliónov kusov,  bez toho že by vykázal nejakú medziročnú zmenu. Toto zmiernenie rastu dopytu po smartfónoch bolo spôsobené predovšetkým nasýtenosťou trhu. Avšak, ako vidíme v iných regiónoch, nové produkty predávané za vyššie ceny hodnotu trhu zvyšujú. GfK odhaduje, že v Číne v roku 2017 dosiahne dopyt po smartfónoch úroveň 461 milióna kusov, a to je medziročný nárast o dve percentá. Predpokladá sa, že rast vyjadrený peňažne (USD) bude oveľa vyšší, a síce medziročne o 11 percent.

Vyspelé ázijské krajiny *: Južná Kórea sťahuje región dole

V 2Q 2017 dosiahol celkový dopyt po smartfónoch 16,1 milióna kusov, čo predstavuje medziročný pokles o tri percentá. Pokles dopytu v Južnej Kórei, ktorá v minulom roku zaznamenala obrovský nárast, vyrovnáva zvýšený dopyt tak v Japonsku (medziročné zvýšenie o 12 percent), ako aj v Austrálii (medziročne o 9 percent viac). GfK očakáva, že v druhej polovici roka 2017 sa dopyt mierne zvýši a na konci roka bude nižší o jedno percento. Bude na úrovni 73,1 milióna kusov.

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny *: V roku 2017 sa očakáva najsilnejší regionálny rast

Dopyt po smartfónoch dosiahol v tomto regióne 56,7 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 13 percent. O takýto rast sa zaslúžili hlavne Bangladéš a Malajzia. V Bangladéši dopyt po smartfónoch vzrástol medziročne o 40 percent. Po ekonomickom prepade v roku 2015 stále trvá  ekonomické oživenie v Malajzii a dopyt po telefónoch tu v 2Q 2017 stúpol medziročne o 31 percent. V Indii bol dopyt po tomto druhu zariadenia aj v 2Q 2017 stály a vzrástol medziročne o 14 percent. GfK očakáva, že nedávno ohlásené zavedenie dane za tovary a služby (GST = goods and services tax) nebude mať v tejto krajine vplyv na dopyt po smartfónoch.  GfK odhaduje, že celkový dopyt po smartfónoch v regióne dosiahne v roku 2017 celkovo 234 miliónov kusov, čo je medziročný nárast o 11 percent. To predstavuje najväčší ročný nárast naprieč všetkými regiónmi.

Predaj smartfónov 2017 versus 2016
Počet predaných kusov (v miliónoch)Hodnota predaja (v miliardách USD)
20172016Medziročný vývoj
v %
20172016Medziročný vývoj
v %
Západná Európa130.7130.70%55.253.43%
Stredná a východná Európa85.277.99%20.417.020%
Severní Amerika203.1198.52%81.777.55%
Latinská Amerika114.3106.67%35.131.810%
Stredný východ a Afrika176.2167.85%41.742.4-2%
Čína461.0450.12%148.3133.511%
Vyspelé ázijské krajiny73.174.1-1%46.045.12%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny234.4211.711%41.934.422%
CELKOVO1,478.01,417.94%470.3435.18%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) - dáta zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné dáta do konce mája plus týždenné dáta do 24. júna 2017. Percentá sú zaokúhlené.

Poznámka pre editorov

Táto správa vychádza z finálnych dát výskumu GfK Point of Sales uskutočneného v apríli a máji a z júnových odhadov vychádzajúcich z týždenných dát do 24. júna 2017.

GfK spracováva prognózy dopytu a nákupu koncových užívateľov, nie tovar expedovaného výrobcom. Veľkosť trhov vychádza zo sledovania predajných miest (POS) vo viac ako 75 krajinách, pričom aktualizácia sa vykonáva raz týždenne a raz mesačne. V Spojených štátoch GfK využíva pre zostavovanie výhľadov vlastné trhové modely a spotrebiteľský výskum, nie dáta POS. Hodnoty sú založené na nedotovaných maloobchodných cenách. Dáta sú k dispozícii raz za štvrťroka, ďalšie budú zverejnené v októbri 2017.

GfK zmenila svoj predikatívny model pre smartfóny v USA, ktorý teraz zahŕňa aj skôr nesledované segmenty trhu (vrátane menších mobilných operátorov, virtuálnych operátorov  /MVNO/ a súkromných kanálov, ako sú napríklad obchody vlastnené výrobcom). GfK v minulosti predpokladala, že mix nezachytených predajov smartfónov bude klesať, pretože veľký podiel na trhu mali predovšetkým významní operátori mobilných telefónov. Avšak na základe analýzy veľkoobchodných pripojení, ktoré hlásili všetci operátori, dospela GfK k záveru, že nezachytený segmentový mix de facto naďalej rástol. Do budúcna bude GfK určovať veľkosť trhu USA na základe analýzy dát od operátorov zahŕňajúcich aj čisté prírastky, odchod (odliv) zákazníkov a upgrady telefónnych prístrojov.

*Krajiny, ktpré sú v tejto správa zahrnuté medzi rozvíjajúce sa alebo vyspelé ázijské štáty:

Vyspelé ázijské krajiny:Rozvíjajúce sa ázijské krajiny:
AustráliaIndia
HongkongIndonézia
JaponskoKambodža
Nový ZélandMalajzia
SingapúrFilipíny
Jižní KoreaThajsko
Tchaj-wanVietnam

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať „big data” na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com/sk, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

Kontakt
General