Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Technology|Slovakia|Slovak

Budúcnosť IT - cloudové a mobilné riešenia

08.06.2017

Bratislava 8. júna 2017 - Z prieskumu GfK o digitálnych technológiách exkluzívne pre konferenciu Infotrendy 2017 vo firmách vyplynulo, že top oblasti, do ktorých plánujú spoločnosti investovať v najbližších rokoch, sú cloudové a mobilné riešenia. Znalosť o digitálnych platformách je skôr nízka a povrchná a sú vnímané skôr ako príležitosť a firmy ich pravdepodobne plánujú nejakým spôsobom využívať.

Ako sú vnímané investície do digitálnych technológií?

„Situácia je veľmi podobná ako v roku 2016. Takmer štyri pätiny slovenských firiem vníma investície do digitálnych technológií  ako prínos. Len 7,5 percent ich vníma ako nákladovú položku,“ povedal Július Filo, Sector Leader, Financial Services & Technology. „A zaujímavosťou je, že viac ako 94 percent spoločností súhlasí, že technológie sa stávajú nevyhnutnou podmienkou prosperity podnikov,“ dodáva J. Filo.

Kam investovali firmy v posledných troch rokoch?

Za posledné tri roky najviac investovali firmy do štandardných riešení zameraných na bezpečnosť 72 percent a do podnikových informačných systémov (ERP) investovalo 44 percent firiem.

A kam plánujú firmy investovať v nasledujúcich rokoch?

V najbližších 3-5 rokoch plánujú spoločnosti smerovať investície v oblasti digitálnych technológií najmä do cloudových (31 percent) a mobilných riešení (27 percent), systémovej integrácie (25 percent) a do systému pre digitalizáciu a manažment dokumentov (25 percent).

Ktoré top tri technológie považujú firmy za najužitočnejšie v roku 2017?

Za najužitočnejšie digitálne technológie je považovaný podnikový informačný systém (ERP), v roku 2016 bol na 2. mieste. Za ním nasledujú štandardné riešenia zamerané na bezpečnosť a softvérové riešenie vyvinuté na mieru pre firmu/odvetvie, ktoré bolo vlani lídrom.

Poznajú firmy koncept digitalizácie platforiem?

Vyše jedna tretina - až 38 percent o koncepte digitálnych platforiem zatiaľ nikdy nepočulo. Presne 35 percent o tomto koncepte vie, ale nepozná detaily a vyše jedna tretina ho pozná, ale nevenuje mu veľa pozornosti. Len 7 percent firiem koncept detailne pozná a venuje sa tejto téme. 

Pod pojmom digitálna platforma polovica firiem rozumie vytvorenie nového obchodného modelu s využitím digitálnych technológií, ktorý umožňuje prinášať na trh nové zdroje a prepájať cez internet predajcov so zákazníkmi, alebo vytvárať ekosystém firiem/partnerov. Jedna štvrtina rozumie pod ním sprostredkovanie prepojenia medzi dodávateľom a potenciálnym zákazníkom alebo poskytovanie služieb na požiadanie.

Plánujú firmy v budúcnosti platformu využívať?

Spoločnosti (60 percent) vnímajú digitálne platformy skôr ako príležitosť, avšak 15 percent respondentov nevie, čo majú od tohto konceptu očakávať – či skôr hrozbu alebo príležitosť.

Hoci znalosť témy je zatiaľ veľmi plytká, prekvapivé je, že vyše polovica – 52 percent plánuje digitálne platformy využívať. A len jedna z desiatich firiem ich určite neplánuje budovať ani využívať.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z exkluzívneho prieskumu, ktorý bol pripravovaný pre konferenciu Infotrendy 2017 v spolupráci týždenníkom TREND. Prieskum sa realizoval online na vzorke 106 respondentov.

O GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.gfk.com alebo sledujte GfK na Twitteri: twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

Kontakt
General