Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Novinka
Automotive|Slovakia|Slovak

Havarijné poistenie využíva každá štrnásta domácnosť v Strednej Európe

09.06.2015

Slováci a Česi patria medzi nadpriemerné krajiny

Bratislava 9. júna 2015 – Spoločnosť GfK na Slovensku už 15 rokov  (v Európe 30 rokov) pravidelne monitoruje európsky trh bankových a poisťovacích služieb prostredníctvom svojich značkových štúdií FMDS (Financial market data services) a IMDS (Insurance market data services). V rámci spomínaných štúdií sledujeme nielen vývoj v postavení značiek na trhu, ale aj trendy vo využívaní jednotlivých finančných produktov. Tentokrát sme sa pozreli bližšie na súčasný trh poistenia motorových vozidiel v krajinách CEE – konkrétne na Slovensku, v Česku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bulharsku a Ukrajine.Havarijné poistenie je vo väčšine krajín nepovinné, čo sa odráža v miere jeho využívania. V súčasnosti ho využíva v priemere 7 percent európskych domácností. Tomuto priemeru sa výrazne vymykajú dve krajiny: Slovinsko a Srbsko.

V Slovinsku využíva havarijné poistenie až 41 percent domácností. Je to spôsobené vyššou mierou nákupu áut prostredníctvom lízingových spoločností, ktoré toto poistenie od svojich klientov vyžadujú. Naopak, v Srbsku využíva tento druh poistenia len jedno percento domácností. V susednom Česku dosahuje využívanie havarijného poistenia nadpriemerné hodnoty, a to vyše 14 percent domácností. Desať percent dosahuje ešte Slovensko a Bulharsko v ostatných krajinách je toto číslo výrazne pod desať percent, čo znamená, že ani nie jedna z desiatich domácnosti využíva tento druh produktu – poistenia.Situácia v oblasti povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré odráža  celkovú úroveň vlastnenia automobilov, je výrazne odlišná.

Vzhľadom na to, že toto poistenie je povinné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, dá sa povedať, že odzrkadľuje kúpyschopnosť obyvateľstva. Podľa IMDS využíva PZP v spomínaných krajinách Európy v priemere takmer každá druhá domácnosť (47 percent).

Na Slovensku využíva povinné zmluvné poistenie 60 percent domácností. Ide najmä o ľudí v produktívnom veku 25 – 40 rokov, pričom mierne prevažujú muži nad ženami (63 percent verzus 56). Z regiónov sú najviac zastúpené Bratislavský a Trnavský kraj. Pre segment podnikateľov je využívanie PZP samozrejmosťou. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami kopírujú socioekonomické rozdiely. Kým v Chorvátsku a Českej republike dosahuje využívanie PZP viac ako 60 percent, na Ukrajine je to len necelých 12 percent.

Z ostatných krajín dosahuje využívanie PZP viac ako 50 percent už len Slovinsko (Poľsko 47 percent, Bulharsko 44 percent, Srbsko 38 percent).Kým PZP na Slovensku využívajú tri pätiny domácností, tak havarijné poistenie iba jedna desatina domácností, t.j. každé desiate auto má aj havarijnú poistku. V Čechách je situácia podobná – PZP majú takmer dve tretiny domácností a havarijné poistenie 14 percent domácností.O prieskumeŠtúdia IMDS® sa realizuje prostredníctvom siete GfK vo všetkých krajinách CEE vrátane Slovenska a Českej republiky a umožňuje tak medzinárodné porovnanie.

Zber dát prebieha  ročne na vzorke minimálne 1 000 respondentov metódou osobného dopytovania prostredníctvom CAPI na reprezentatívnej vzorke populácie vo veku od 15 do 79 rokov.O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber ich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

General