Amstelveen, 25.06.2024

Online bestedingen van de Nederlandse consument in China zijn in het eerste kwartaal van 2024 bijna verdubbeld

Nederlandse consumenten hebben in het eerste kwartaal van 2024 ruim €9 miljard online uitgegeven, een groei van 3% t.o.v. Q1 2023. Het aantal online aankopen nam af met 3% naar ruim 85 miljoen. Wel wordt er meer gekocht bij buitenlandse webshops; zowel het aantal aankopen als de bestedingen cross-border zijn toegenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenaankopen in Nederland. Het onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders en in samenwerking met PostNL en Betaalvereniging Nederland.

 

Grote verschillen producten en diensten

Diensten groeien in zowel online bestedingen (+10%) als online aankopen (+15%) (zie figuur 1). Opvallend in het eerste kwartaal van 2024 is dat voornamelijk bestedingen aan Verzekeringen toenemen (+34% t.o.v. Q1 2023). Bestedingen aan Tickets voor Attracties en Evenementen nemen ook toe (+23%) terwijl bestedingen aan reizen juist minder hard groeien dan voorheen (+0,3%).

De online bestedingen aan en online aankopen van producten zijn dit jaar juist afgenomen. Vooral het aantal online aankopen van producten laat al een aantal jaar op rij een afname zien (zie figuur 1). De daling binnen aankopen is dit kwartaal vooral toe te schrijven aan de categorieën DIY/Garden (-20% t.o.v. Q1 2023), Food/Nearfood (-12%) en Schoenen en Personal Lifestyle (-9%). Wel laat de data zien dat consumenten vaak meer producten in één online aankoop bestellen, waardoor de online bestedingen minder hard dalen.

 

 

 

Figuur 1. Online bestedingen en aankopen

 

Online bestedingen in China in eerste kwartaal al op één derde van heel 2023

Het aandeel cross-border kopers neemt toe over de afgelopen jaren: in 2022 kocht nog één op de vier online kopers wel eens iets over de grens, inmiddels is dat één op de drie. De online bestedingen in China stijgen het afgelopen jaar fors van €58 miljoen in Q1 2023 naar €102 miljoen in Q1 2024 (zie figuur 2). Deze stijging komt voornamelijk door hogere bestedingen aan producten in de categorieën Kleding, Home & Living en Schoenen en Personal Lifestyle. Nederlandse consumenten die in China bestellen zijn vaker dan gemiddeld vrouwen en hebben vaker een gezin met jonge kinderen.

Marlene ten Ham, Algemeen Directeur van Thuiswinkel.org, zegt hierover: “Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we een bijzonder sterke stijging van de online bestedingen aan, en aankopen van producten in China. Wij maken ons hard voor een gelijk speelveld, want dit gaat nu helaas niet altijd goed. We zien dat een aantal bedrijven zich niet houdt aan belangrijke wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, douaneregels, duurzaamheid, privacy en productveiligheid. Deze bedrijven kunnen mede hierdoor hun prijzen lager houden, wat het voor consumenten weer aantrekkelijker maakt om daar te kopen.”

 

 

Figuur 2. Online bestedingen in China van Nederlandse consumenten in miljoenen euro’s.

 

Smartphonegebruik stabiliseert, iDEAL blijft groeien

De helft van de online aankopen wordt gedaan met een laptop of desktop. Na een aantal jaren van groei stabiliseert het gedeelte van de aankopen dat met een smartphone wordt gedaan: zowel in Q1 2023 als Q1 2024 is dat 35%. Het aandeel bestedingen gedaan met een smartphone is in Q1 2024 wel gestegen, van 24% naar 27%.

Met iDEAL wordt het meeste online uitgegeven, 61% van de online bestedingen gaat via iDEAL. Dat is twee procentpunt hoger dan vorig jaar in Q1. Ook cross-border stijgt het aandeel bestedingen via iDEAL (van 41% naar 45%). Het aandeel creditcarduitgaven neemt cross-border sterk af (van 41% naar 31%), en Klarna neemt sterk toe (van 3% naar 8%).

Consument verwacht meer online uit te gaan geven in komende jaren, ook in China

In Q1 2024 werd 31% van alle consumentenbestedingen online uitgegeven. Afgaand op consumentenverwachtingen zal dit percentage de komende jaren toenemen naar 38% (zie figuur 3). Dit blijkt uit de Thuiswinkel Toekomst Monitor,  die vandaag ook is uitgebracht. Meer dan de helft van de consumenten geeft aan minstens even veel, of zelfs méér, bij Chinese webshops te gaan bestellen. Ook verwacht de consument meer gebruik te gaan maken van de smartphone bij het online shoppen. Marlene ten Ham: “Dat de consument verwacht meer online uit te gaan geven is geen verrassing. De online markt groeit, zowel in aantal aanbieders als in het aanbod. Consumenten bestellen nu met name online omdat het gemak biedt, tijdswinst oplevert en er een groot assortiment beschikbaar is. We willen wel naar een toekomst waarin we bewuster kopen, een toekomst van circulaire groei. Als we niet bewust omgaan met deze groei, vertraagt de transitie naar een groene economie.”

 

 

Figuur 3. Online aandeel in totale retailbestedingen afgelopen 5 jaar (werkelijk) en komende 5 jaar (verwachting van consument)

 

Noot voor de pers

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

 

Woordvoerder

Marlene ten Ham

Algemeen Directeur Thuiswinkel.org
Telnr: 06 42 11 43 05
E-mail: marlenetenham@thuiswinkel.org

Bij geen gehoor:

Mirthe Vredenberg
Bestuurs- & Communicatieadviseur
Tel nr. 06 12 54 89 12
E-mail: pers@thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20
6717 LT EDE
Telnr: 0318 64 85 75
www.thuiswinkel.org

 

Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels

Thuiswinkel.org heeft als missie om de e-commercesector te helpen in de transitie naar een veiligere, verantwoordere en duurzamere sector. Zo houden we online winkelen voor toekomstige generaties consumenten mogelijk.

 

Een futureproof Nederlandse e-commercesector. Een doel dat we alleen kunnen behalen als we de verbinding zoeken en ons samen hard maken om de sector voor te bereiden op de huidige en toekomstige generatie consumenten. Thuiswinkel.org inspireert, faciliteert en mobiliseert haar leden, de keten en consumenten met kennis, inzichten en tools. Daaronder vallen onder andere het Thuiswinkel Waarborg-keurmerk, onze juridische helpdesk, het e-learningplatform e-Academy, onze onderzoeken, het innovatieprogramma ShoppingTomorrow en de belangenbehartiging. Hierdoor maken wij de online markt in Nederland elke dag een stukje slimmer. Want alleen zo groeien we samen naar een veiligere, duurzamere en innovatievere toekomst.

 

De Thuiswinkel Markt Monitor en de Thuiswinkel Toekomst Monitor

In Thuiswinkel Markt Monitor wordt de totale Nederlandse online consumentenmarkt in kaart gebracht. De Thuiswinkel Markt Monitor brengt ieder kwartaal een rapportage en persbericht uit. Het onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders en in samenwerking met PostNL en Betaalvereniging Nederland.

 

De Thuiswinkel Toekomst Monitor, voorheen het ShoppingTomorrow Consumentenonderzoek, is een consumentenonderzoek over het (online) shopgedrag in te toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GfK. Meerdere vragen zijn afkomstig van de expertgroepen van ShoppingTomorrow, het onderzoeksprogramma van Thuiswinkel.org waaraan meer dan 500 experts deelnemen. Zo is het een onderzoek gedragen door de sector.

 

Over GfK - An NIQ Company

Al meer dan 89 jaar verdienen we het vertrouwen van onze klanten over de hele wereld door kritieke vragen in hun besluitvormingsproces op te lossen. Wij stimuleren hun groei door een volledig inzicht te bieden in het koopgedrag van hun consumenten en de dynamiek die hun markten, merken en mediatrends beïnvloedt. In 2023 ging GfK samen met NIQ, waardoor twee marktleiders met een ongeëvenaard wereldwijd bereik werden verenigd. Met een holistische retailreading en de meest uitgebreide consumenteninzichten - geleverd met geavanceerde analyses via ultramoderne platforms - stimuleert GfK "Growth from Knowledge".

 

Media contact
Tamara de Lange
Marketing Manager Benelux
084 35 1000
tamara.delange@gfk.com Latest Press Releases

View all Press