Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij

Rynki

 • Insighty dla branży motoryzacyjnej

  Insighty dla branży motoryzacyjnej

  Przed światową branżą motoryzacyjną stoją dwojakiego rodzaju wyzwania – zmiany spowodowane przez rynki wschodzące i coraz surowsze wymagania środowiskowe oraz zmiany zachowań i oczekiwań konsumentów. 

 • Dobra konsumpcyjne

  Dobra konsumpcyjne

  Liczba potencjalnych punktów styku, w których może dojść do kontaktu marki z konsumentem, rośnie w błyskawicznym tempie. Konsumenci poszukują intensywniejszych doznań i doświadczeń zakupowych, a nie tylko nowych produktów. Na rynku toczy się zacięta walka o ich lojalność.

 • Energetyka, usługi komunalne

  Energetyka, usługi komunalne

  Wyzwaniami stojącymi przed branżą energetyczną jest rosnący ogólnoświatowy popyt na energię, niestabilne ceny i regulacje prawne oraz przechodzenie na energię odnawialną.

 • Moda i styl życia

  Moda i styl życia

  Przed branżą modową i produktów z kategorii lifestyle stoją prawie wszystkie możliwe wyzwania związane z wielokanałową sprzedażą detaliczną kształtowaną przez popyt ze strony coraz mniej lojalnych konsumentów oraz koniecznością optymalizacji dystrybucji.

 • Finanse

  Finanse

  W sektorze usług finansowych nastąpił znaczny wzrost konkurencyjności. Głównym jego motorem  jest czynnik zaufania (lub jego braku). Internet daje nieograniczony dostęp do opinii innych konsumentów oraz do serwisów porównujących parametry produktów finansowych.

 • Healthcare

  Healthcare

  Na całym świecie dostęp do rynku nowoczesnej ochrony zdrowia znajduje się pod silną presją. Branżowe innowacje ocenia się na podstawie tego, czy producenci potrafią dostarczać skuteczne technologie służące ochronie zdrowia pacjentów. (English Content)

 • Produkcja przemysłowa

  Produkcja przemysłowa

  Innowacje wywołują zmiany. Otwierają nowe możliwości w całej gospodarce. W tym w przemyśle. Globalny popyt migruje. Klienci sektora B2B wymagają produktów dopasowanych do ich potrzeb, krótszych cykli produkcyjnych i innowacji w ramach wszystkich ogniw łańcucha dostaw.

 • Media i rozrywka

  Media i rozrywka

  Branża mediów i masowej rozrywki ulega szybkiej transformacji. Zjawisko to oprócz zmiany struktury tego rynku, stwarza także nowe możliwości. Ale tylko tym, którzy rozumieją mechanizm tej zmiany.

 • Handel i dystrybucja

  Handel i dystrybucja

  Tempo zmian w sektorze detalicznym zależy od postępu technologii cyfrowych. Im więcej punktów styczności konsumentów z produktami (i markami), tym więcej opinii na ich temat, do których, konsumenci mają nieograniczony dostęp. Zwiększa się różnorodność ścieżek zakupowych.

 • Social and Strategic Research

  Social and Strategic Research

  Pomagamy lepiej zrozumieć opinię publiczną oraz istotne problemy społeczne na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Zespół Badań Społecznych GfK posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnym doradztwie metodologicznym, w stosowaniu innowacyjnych metod badawczych oraz konsultacjach eksperckich. (Content in English only)

 • Elektronika użytkowa i nowe technologie

  Elektronika użytkowa i nowe technologie

  W dzisiejszym stale „podłączonym” społeczeństwie technologia odciska piętno na wszystkich branżach, otwierając nowe możliwości i przyspieszając innowacje.

 • Turystyka i hotelarstwo

  Turystyka i hotelarstwo

  Na rynku biur podróży panuje ogromna konkurencja wynikająca z nadpodaży ofert, coraz większego rozdrobnienia rynku i popytu konsumentów na usługi, który ujawnia się w różnych kanałach zakupu.

General