Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Geomarketing

Geomarketing

Nasze usługi konsultingowe i rozwiązania w zakresie geomarketingu dostarczają naszym klientom wnikliwych informacji na temat zależnych od lokalizacji czynników, które mają wpływ na powodzenie placówek, sklepów, obszarów sprzedaży, grup docelowych, a także sieci detalicznych i dystrybucyjnych.

Odpowiadamy na pytania związane z lokalizacją, które mają bezpośredni wpływ na sukces  w skali regionalnej i międzynarodowej – gdzie znaleźć grupy docelowe i w jaki sposób najlepiej do nich dotrzeć? Gdzie znajdują się regiony i lokalizacje odnoszące (lub mogące odnosić) największe sukcesy i dlaczego? Gdzie i w jaki sposób można najlepiej wykorzystać potencjał rynku?

Nasze rozwiązania obejmują analizy rynków z wybranych regionów, lokalizowanie grup docelowych, planowanie geograficznych obszarów sprzedaży, sporządzanie map cyfrowych w oparciu o dane o zdolności nabywczej ludności z danego obszaru  oraz oceny nieruchomości, lokalizacji i sieci sprzedaży dla przemysłu, sektora detalicznego i produkcyjnego.

Latest Insights

The latest Geomarketing insights.

  • 02/12/19
  • Geomarketing
  • Poland
  • Polish

  Mapa miesiąca: potencjał aptek w Polsce do inwestycji

  Instytut GfK opracował unikatową metodę oceny atrakcyjności punktów sprzedaży w oparciu o analizę cech określających potencjał lokalizacji w połączeniu z wynikami sprzedaży. Zestawiając potencjał aptek z danymi sprzedażowymi, buduje model oceniający sprzedaż i segmentujący placówki.
  • 01/16/19
  • Retail
  • Geomarketing
  • Poland
  • Polish

  GfK rozwija ofertę analityczną skierowaną do sieci handlowych

  Instytut GfK prowadzi analizy, których celem jest optymalizacja efektywności działań biznesowych sieci handlowych. Oferowane usługi dostarczają wnikliwe informacje na temat zależnych od lokalizacji czynników mających wpływ na rynkowe powodzenie placówek sklepowych, obszarów sprzedaży, grup docelowych, a także sieci detalicznych i dystrybucyjnych.
  • 01/10/19
  • Retail
  • Geomarketing
  • Poland
  • Polish

  Wskaźniki siły nabywczej GfK – najnowsza edycja 2019

  Siła nabywcza Polaków w ostatnich latach znacząco się zmienia – spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń oraz programy rządowe przełożyły się na wzrost zamożności, jednak nie we wszystkich obszarach jest on równomierny.
  • 01/09/19
  • Retail
  • Geomarketing
  • Poland
  • Polish

  Duże zróżnicowanie w dochodach w Polsce. Rośnie przepaść między najbogatszymi a najbiedniejszymi

  Średnia siła nabywcza w Polsce w 2018 roku wyniosła 7 228 EUR na mieszkańca, czyli mniej więcej połowę średniej europejskiej. Dało to Polsce 29. lokatę w europejskim rankingu.
Kontakt
General