logo
search
PL

GfK Geo+ Market Shares

Znasz swoje obroty, ale czy wiesz, jak te liczby wypadają na tle rzeczywistego potencjału rynkowego? Bez tych informacji nie masz obiektywnego miernika wyników detalicznych i wysokości sprzedaży. Aby odnieść sukces na złożonym rynku, musisz wiedzieć, jak dobrze wykorzystujesz regionalny potencjał swojego produktu lub usługi.

 • Jak możesz właściwie ocenić wyniki detalisty i przedstawiciela handlowego oraz określić realistyczne cele rozwoju w oparciu o dostępny potencjał rynku?
 • Gdzie istnieje największy potencjał na twoim rynku i jak dobrze go wykorzystujesz?
 • Jak możesz wykorzystać cały lokalny potencjał dla twoich produktów oraz odpowiednio zoptymalizować swoje zarządzanie kategoriami i strategię POS?

Nasze rozwiązania

Nasze szczegółowe insighty dotyczące twojej grupy produktów, kanału i regionów sprzedaży pozwalają ci bardziej efektywnie zarządzać i eksploatować twoje rynki. Pomagamy obiektywnie mierzyć swoje wyniki, ustalać bardziej realistyczne cele i w większym stopniu wykorzystywać potencjał. Gromadzimy dane z wielu źródeł – takich jak zagregowane informacje GfK z paneli POS – i stosujemy naszą sprawdzoną metodologię geoanalityczną, aby obliczać obiektywny wskaźnik, który rzuca światło na niewykorzystany potencjał i twój udział w rynku regionalnym. Za pomocą tego wskaźnika możesz bezpośrednio porównywać wyniki swoich partnerów detalicznych i przedstawicieli handlowych. Nasze szczegółowe regionalne insighty pozwalają także określić twoje mocne strony oraz aspekty, które trzeba poprawić. Zapewnia to plan działania, dzięki któremu możesz dopasować swoją strategię sprzedaży, wybrać detalistów i określić cele w kontekście potencjału rynku.

Twoje korzyści

Posiadając te insighty, możesz wykorzystać cały potencjał i bardziej efektywnie zarządzać swoimi partnerami detalicznymi. Znając swój regionalny potencjał, możesz określić swój rzeczywisty udział w rynku i dokładniej mierzyć wyniki detalistów i sieci sprzedaży. Dzięki temu możesz skupić uwagę na regionach o dużym potencjale pod względem obrotów i wykorzystać istniejące możliwości, zanim zrobią to konkurenci.

Dlaczego warto nas wybrać

Dzięki naszej fachowej wiedzy związanej z regionalnym potencjałem obrotów dostrzeżesz swój potencjał rynkowy i zobaczysz, jak możesz go wykorzystać. Oferujemy:

 • przejrzystą i wiarygodną bazę do podejmowania decyzji biznesowych: dzięki naszej sprawdzonej metodologii i wykorzystaniu innych danych i usług GfK otrzymujesz zintegrowane insighty z uznanego i zaufanego źródła;
 • obiektywny miernik oparty na fachowej znajomości branży: udostępniamy miernik potencjału obrotów dostosowany do twojej działalności. Nasi branżowi specjaliści przekazują konkretne porady dotyczące optymalizacji obszarów sprzedaży i sieci oddziałów;
 • wyjątkowe źródła danych GfK: nasze dane i fachowa wiedza oferują szczegółowe lokalne insighty dotyczące potencjału twoich grup produktowych i kanałów sprzedaży na całym rynku.

Related Products

 • gfknewron_Logo_XS_RGB_1024x248px_300ppi

  AI-powered intelligence connects all sales and consumer data into a smart solution that enables you to react, plan, predict, pivot, and win.

  Więcej informacji
 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

  Więcej informacji
 • GfK Experience Effects

  Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

  Więcej informacji
 • GfK Geomarketing

  Obiektywnie oceniaj czynniki charakterystyczne dla lokalizacji, które wpływają na sukces lokalizacji biznesowych, sklepów, obszarów sprzedaży, grup docelowych, sieci sklepów i sieci dystrybucji

  Więcej informacji

Related Insights

Show all insights