logo
search
PL

Consumer Insights Engine (CIE)

Consumer Insights Engine (CIE)

Jak myślą konsumenci

Dzięki bardziej zróżnicowanym sposobom dokonywania zakupów niezbędne jest pełne i aktualne rozumienie mechanizmów i zachowań zakupowych konsumentów na rynkach globalnych. 

Platforma Consumer Insights Engine oferuje rzeczywiste, w 360-stopniowej perspektywie, spojrzenie na decyzje zakupowe konsumentów – począwszy od tego, co, gdzie i kiedy kupują, aż po najważniejsze szczegóły dotyczące tego kto kupił i dlaczego. Dzięki szczegółowym profilom konsumentów zrozumiesz ich, zidentyfikujesz i skoncentrujesz się na nich, a dzięki insightom dotyczącym powodów dokonania zakupu wykorzystasz motywacje zakupowe i wpłyniesz na ich decyzje. Podejmiesz trafniejsze i szybsze własne decyzje, służące optymalizacji wyników we wszystkich punktach styku. Zwiększysz sprzedaż.

GfK Consumer Insights Engine za pomocą kompleksowych danych i zaawansowanych analiz odpowiada na najważniejsze pytania biznesowe, w tym o:

 • targetowanie i dopasowanie możliwości – którzy odbiorcy powinni być twoimi docelowymi konsumentami oraz czy trafiasz do wszystkich potencjalnych nabywców?
 • wskazówki dotyczące punktów kontaktu – jakie wydatki traktować priorytetowo, aby zmaksymalizować widoczność marki?
 • funkcje i komunikaty związane z produktem – na jakich motywacjach zakupowych powinna skupiać się komunikacja i projekt produktu?
 • relacje z detalistami – które relacje należy traktować priorytetowo?

Łączymy ogromną ilość danych z pomiarów pasywnych i deklaratywnych obejmujących punkty kontaktowe online i offline, w tym nasze kwartalne dane z badań 500 tys. kupujących z całego świata, skalibrowane w unikatowy sposób z zastrzeżonymi danymi GfK z punktów sprzedaży. Do tego dodajemy komunikaty zwrotne i opinie z ponad miliona recenzji online publikowanych na najpopularniejszych stronach internetowych detalistów. 

GfK Consumer Insights Engine jest pośród dostępnych obecnie najbardziej wszechstronną platformą oferującą wartościowe insighty dotyczące zachowań konsumentów i trendów rynkowych w kategoriach biurowej i konsumenckiej elektroniki użytkowej oraz dóbr trwałych w 13 krajach. Zapewnia ona natychmiastowy dostęp do informacji na temat zachowań konsumentów, profili kupujących i motywacji zakupowych. 

Related Products

 • GfK Consumer Life

  Najdłużej prowadzone i najbardziej kompleksowe badanie zmieniających się wartości i stylów życia na ponad 30 rynkach. Ustal jak ludzie żyją, czego pragną i co myślą.

 • GfK Consumer Insights Engine

  Kompleksowe źródło trendów konsumenckich i rynkowych zapewniające pełny obraz zachowań zakupowych w kategorii biurowej i konsumenckiej elektroniki użytkowej oraz dóbr trwałych w 13 krajach

 • GfK Consumer Journey

  Poznaj wszystkie punkty aktywujące działanie na każdym etapie ścieżki zakupowej konsumenta. Analizuj wybór kanału i zachowanie. Oceniaj wydajność i ekspozycję punktu kontaktu.

Related Insights

View all Insights