search
PL

GfK Category Purchase Tree

Category Purchase Tree/ Driver

Optymalizuj zarządzanie kategoriami. Identyfikuj potencjał poszczególnych grup kategorii i na nich koncentruj swoje działania

Kategoriami możesz zarządzać tylko wtedy, gdy znasz strukturę swoich kategorii i potrafisz określać ich potencjał i możliwości. Narzędzie Category Purchase Tree identyfikuje wzorce odnoszące się do podobieństw produktów, aby trafnie definiować ważne wymiary relacji z produktami. Możesz zrozumieć decyzje nabywców, określając właściwe kryteria zakupów według poszczególnych produktu. Oceniamy te kryteria pod kątem wskaźników efektywności, aby można było dostosowywać rozmieszczenie produktów na półkach i strategie asortymentowe w celu poprawy efektywności. Uzbroiwszy się w tę wiedzę, możesz zwiększać marżę i obroty w segmentach z potencjałem.

Dzięki danym o rzeczywistych zakupach zbieranych codziennie w panelach konsumenckich GfK, narzędzie Category Purchase Tree pomaga odpowiedzieć na najważniejsze pytania biznesowe.

  • Jak kupują nabywcy w mojej kategorii? 
  • Jakie kryteria zakupu są istotne i które z nich są najważniejsze?
  • Jakie segmenty produktów oferują szczególnie wysoki zwrot w ramach mojej strategii kategorii?
  • Gdzie znajdują się „białe plamy” dla marki i produktów?

Dzięki możliwościom Panelu Gospodarstw Domowych GfK grupy nabywców mogą być analizowane pod kątem szeregu wskaźników efektywności – w tym penetracji, częstotliwości, intensywności, wartości, wielkości i udziału. Identyfikujemy, które grupy docelowe kupują które produkty i w których segmentach, aby umożliwić klientom precyzyjniejsze targetowanie. Dzięki tak dokładnym profilom konsumenckim możesz oceniać każdy segment pod kątem obrotu i potencjału rentowności i tym samym precyzyjnie kierować sprzedażą oraz działaniami marketingowymi. 

Dodatkowe źródło wiedzy:

https://insights.gfk.com/gfk-webinar-category-purchase-tree-26062019-download-here

 

Related Products

Related Insights

View all Insights