search
PL

Warszawa, 30.10.2019

Plastik większym problemem niż zmiany klimatu

Problematyka związana z odpowiedzialnym użytkowaniem i wykorzystywaniem opakowań z tworzyw sztucznych oraz zarządzaniem ich odpadami jest najważniejszym wyzwaniem środowiskowym dla konsumentów z 11 europejskich krajów objętych badaniem.

70 proc. europejskich konsumentów wymieniło odpady z tworzyw sztucznych jako najważniejsze z 5 największych światowych wyzwań środowiskowych. Najczęściej problem ten jest dostrzegany przez Niemców (75 proc. wskazań), najrzadziej przez Węgrów (55 proc.). Generalnie rzecz biorąc zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych i zmiany klimatyczne są obecnie w opinii konsumentów dominującymi wyzwaniami środowiskowymi.

Na tle wszystkich analizowanych w badaniu rynków europejskich polscy nabywcy nie widzą w odpadach z tworzyw sztucznych tak dużego problemu. W Polsce odsetek wskazań jest podobny do węgierskiego (58 proc.). W opinii Polaków odpady plastikowe są trzecim w kolejności największym globalnym wyzwaniem środowiskowym, po zanieczyszczeniu powietrza i wody. 

W prawie wszystkich krajach objętych badaniem (z wyjątkiem Rosji) konsumenci uważają producentów za najbardziej odpowiedzialnych za kontrolowanie i ograniczanie odpadów z tworzyw sztucznych. Warto także podkreślić, że zaskakująco rzadko w tej roli widziany jest przez konsumentów handel/ sieci detaliczne. W Polsce nabywcy obarczyliby równie dużą dozą odpowiedzialności co producentów, także administrację państwową. 

Polscy nabywcy, jako populacja, nadal mają dość podstawową wiedzę na temat dbania o środowisko, unikania plastiku i ograniczania produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Jednak poziom świadomości społecznej rośnie i coraz więcej z nich jest zainteresowanych tymi zagadnieniami. Responsibility Index ilustrujący poziom świadomości i zestaw zachowań konsumenckich związanych z odpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi jest dla Polski na poziomie 81 punktów (przy średniej dla 11 badanych krajów na poziomie 100 punktów). Dla porównania najniższą wartość wskaźnik przyjmuje w Rosji (41 punktów), a najwyższą w Austrii (137 punktów).

Izabela Jagodzińska, ekspert w zespole Consumer Panels & Services GfK komentuje: „Polscy nabywcy mają dość podstawową wiedzę na temat dbania o środowisko i ograniczania zakupu produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Jednak poziom świadomości społecznej rośnie i coraz więcej klientów jest zainteresowanych tymi zagadnieniami. Nadal konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez kampanie informacyjne i wywieranie nacisku na producentów, aby zmniejszyli ilość produkowanego i marnowanego tworzywa sztucznego”.

 

Informacje o badaniu
Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2019 roku na próbie n=40.091 respondentów, na 11 europejskich rynkach: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiadające w gospodarstwach domowych za dokonywanie zakupów, biorące udział w Panelu Gospodarstw Domowych GfK. 

Ilustracje do pobrania.

Download (PDF)Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje