logo
search
PL

07.11.2016

Zmiany podaży powierzchni handlowej w aglomeracjach

Dynamika podaży powierzchni centrów handlowych: 20%. Dynamika siły nabywczej konsumentów: 11%

Analiza danych z ostatnich 5 lat pokazuje, że konkurencja centrów handlowych rośnie szybciej niż zamożność konsumentów.

Nasycenie powierzchnią handlową na koniec 2016 roku wyniesie 297,5 m. kw. na 1000 mieszkańców, co oznacza wzrost o 20% w ciągu ostatnich 5 lat.

W tym czasie siła nabywcza (całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność może nabyć
w ciągu roku) wzrosła o 11% do poziomu ponad 1 mld PLN.

Wraz ze wzrostem nasycenia powierzchnią handlową zmniejszyła się wartość siły nabywczej przypadającej na m kw. powierzchni handlowej w centrach handlowych. Na koniec roku wyniesie 88,1 tys. PLN (spadek o 7%) w skali całej Polski.

Siła nabywcza przypadająca na oferowaną powierzchnię to jeden z parametrów pozwalających na ocenę konkurencyjności rynku w relacji do jego zamożności.

Obserwujemy znaczne różnice w dynamice zmian w poszczególnych największych aglomeracjach:

 • Największy wzrost nasycenia pow. handlową nastąpił w aglomeracji poznańskiej, głównie dzięki otwarciu dwóch dużych centrów handlowych: City Center oraz Posnania (razem 158 tys. m kw.), przyczyniając się do spadku siły nabywczej przypadającej na 1 m kw. o 15% do poziomu niemal 38 tys. PLN.
 • Jedynie w aglomeracji warszawskiej nastąpił widoczny wzrost siły nabywczej na m kw. (o 13% do wartości 70 tys. PLN), wynikający naturalnie z braku większych inwestycji. Otwarcie Hali Koszyki oraz rozbudowa Promenady zmieniły relację zamożności do powierzchni o 2 p.p.

Rosnąca podaż powierzchni w centrach handlowych przy wolniej rosnącej zamożności ich klientów, to w konsekwencji wyzwanie dla wynajmu i marketingu centrów handlowych.

Related Products

 • GfK Shopper Behavior

  Wspieraj swoje decyzje marketingowe kompleksowymi danymi i analizą zachowań kupujących na wszystkich etapach ścieżki zakupowej oraz cyklu życia produktu.

  Więcej informacji
 • GfK Why2Buy

  Dostosowuj badania w panelu konsumenckim GfK do s

  Więcej informacji
 • GfK Consumer Life

  Najdłużej prowadzone i najbardziej kompleksowe badanie zmieniających się wartości i stylów życia na ponad 30 rynkach. Ustal jak ludzie żyją, czego pragną i co myślą.

  Więcej informacji

Related Insights

 • 27.11.2019

  Zmiany podaży powierzchni handlowej w aglomeracjach Reports

  Black Week w GfK: Promocyjna sprzedaż gotowych raportów

  Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej promocji z okazji Black Friday oraz Cyber Monday. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne ...

 • 14.10.2019

  Zmiany podaży powierzchni handlowej w aglomeracjach Reports

  Poznaj najnowsze światowe trendy konsumenckie i rynkowe

  Przedstawiamy GfK TrendKey, największe na świecie badanie umożliwiające identyfikację głównych światowych trendów konsumenckich i rynkowych.

 • 30.08.2019

  Zmiany podaży powierzchni handlowej w aglomeracjach Webinars

  Plastic waste avoidance - "Who cares? Who does?"

  Find out how buyers are willing to change their buying behavior and what brands should do. Recording and presentation of the webinar is now ...

View all Insights