Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
X
Podziel się

Ochrona danych, RODO i bezpieczeństwo informacji

Co oznaczają dla nas pojęcia ochrony, prywatności i bezpieczeństwa danych

Chronimy nasze zasoby, które są dla nas strategicznie ważne. Bezpieczne zarządzanie danymi jest w GfK priorytetem. 

Ochrona, prywatność i bezpieczeństwo danych to dla nas coś więcej niż tylko regulacje prawne. Obszary te są ściśle związane z naszą kulturą biznesową i stanowią bazę, w oparciu o którą dostarczamy wiarygodne wnioski i rekomendacje.  

Jako światowy lider na polu badań rynku i analiz big data specjalizujemy się w przetwarzaniu wrażliwych informacji i wiemy, jak współcześni konsumenci doceniają bezpieczeństwo ich danych osobowych. Nasi klienci powierzają nam informacje na swój temat, więc ochrona tych informacji i szanowanie ich prywatności są konieczne, abyśmy mogli utrzymać ich zaufanie. Nasze programy ochrony prywatności i bezpieczeństwa wyznaczają procedury w zakresie sposobów zbierania, wykorzystywania i zarządzania informacjami naszych pracowników i klientów.

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest do spełniania wymogów dotyczących ochrony, prywatności i bezpieczeństwa danych – i to nie tylko dlatego, że wymaga tego prawo, ale dlatego, że taka postawa jest wpisana w filozofię naszej firmy.

Image What does data protection, privacy and security mean for us

Jak działamy?

Posiadamy odpowiednie struktury zajmujące się utrzymaniem i monitorowaniem zgodności z przepisami, które gwarantują, iż nasi pracownicy rozumieją wagę ochrony poufnych informacji, którymi zarządza GfK. Dyrektorzy naszych oddziałów w różnych krajach stale prowadzą szkolenia z ochrony danych i inicjatywy te są wspierane przez najwyższe szczeble kierownictwa GfK. 

Zapewniamy bezpieczne środowisko umożliwiające ochronę poufności, integralności oraz dostępności informacji. Dokonujemy tego poprzez wdrażanie szerokiego spektrum technologii bezpieczeństwa, tj. bezpieczeństwo sieci, szyfrowanie danych i kontrola dostępu. Upewniamy się, że wszystkie rozwiązania, jakie stosujemy, są od samego początku projektowane i opracowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Prowadzimy zaawansowany program zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu zapewnienia sprawdzonych rozwiązań polityki bezpieczeństwa i zapewniania zgodności z przepisami, kompleksowego programu zwiększania świadomości w kwestii bezpieczeństwa oraz solidnych struktur zarządzania ryzykiem.

Cyberataki są poważnym zagrożeniem dla naszej działalności, infrastruktury i zgromadzonych danych. Zachowanie czujności, przygotowanie na odpieranie zagrożeń, ochrona i prognozowanie przyszłych zagrożeń są kluczowymi elementami naszej strategii.

Nasza organizacja ochrony danych podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu i dyrektorowi ds. finansowych i obejmuje trzy poziomy: centralny zespół w naszym głównym biurze w Norymberdze, przedstawicieli ds. prywatności w każdym z naszych regionów oraz dyrektorów ds. ochrony danych i prywatności wymaganych przez lokalne przepisy w poszczególnych krajach. Wszystko po to, aby nasi klienci, partnerzy biznesowi i decydenci zawsze wiedzieli, z kim się kontaktować w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących ochrony danych.

Image What are we doing about it

„W GfK ochrona danych wykracza poza obowiązujące normy i nowe rozporządzenia, takie jak GDPR/RODO, jakie mogą zostać wdrożone. Dążymy do dotrzymania naszej obietnicy, że będziemy godnym zaufania partnerem, który dostarcza swoim klientom wysokiej jakości informacje. Oznacza to, że we wszystkich oddziałach wdrożyliśmy procedury w celu zapewnienia, że posiadamy zharmonizowane normy bezpieczeństwa we wszystkich krajach, w których przetwarzamy dane.“

Peter Feld, dyrektor generalny.

Czym jest Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i jak wpłynie ono na GfK?

GDPR/RODO to europejskie prawo dotyczące prywatności, które zaczęło obowiązywać w maju 2018 roku. Nakłada ono nowe wymagania na wszystkie organizacje oferujące towary i usługi konsumentom w Unii Europejskiej lub zbierające i przetwarzające dane dotyczące obywateli Unii Europejskiej. Oznacza to, że obowiązywać będą bardziej surowe zasady zarządzania danymi osobowymi, obywatele będą mieli większą kontrolę na tym, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane, a na podmioty, które nie przestrzegają tego prawa będą nakładane surowe kary. 

Dla międzynarodowej firmy, takiej jak GfK, RODO jest szansą na dalsze rozwijanie zasad, których już przestrzegamy i dlatego wymagania te wdrożymy również na poziomie globalnym. Będziemy nadal prowadzić działalność w sposób zgodny z prawem, sprawiedliwy i transparentny, co oznacza, że dane osobowe będą dokładne, całkowicie poufne i zbierane wyłącznie w uzasadnionych celach oraz przechowywane przez wymaganą ilość czasu. 

Image What is the General Data Protection Regulation (GDPR) and will it impact GfK

Jeśli mają Państwo dalsze pytania

Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej polityki ochrony danych. Prosimy o kontakt z dyrektorem ds. ochrony danych w Państwa kraju. Pod tym adresem znajdą Państwo listę wszystkich krajów i ich dyrektorów ds. ochrony danych.