Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Report
Retail|Consumer Goods|FMCG|Consumer Panels|Shopper|Poland|Polish

Raport o rynku hurtowym w Polsce

02.10.2016

Raport opisuje rynek hurtowni FMCG w Polsce z perspektywy właścicieli i kierowników hurtowni.

Stanowi całościowe opracowanie (zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym), dotyczące polskiego rynku hurtowego FMCG. Zawiera informacje o liczbie hurtowni, wartości rynku w trendzie oraz udziałach poszczególnych typów hurtowni (spożywcze, alkohol/ papierosy, chemia/ kosmetyki).

>> Pobierz ofertę

 

Konsolidacja na polskim rynku hurtowym FMCG
Zmiany w handlu detalicznym nie wpływają pozytywnie na sytuację firm hurtowych. Analogicznie jak w przypadku handlu detalicznego, również na rynku hurtowym obsługującym ten sektor można zaobserwować spadek liczby mniejszych, niezależnych operatorów. Z każdym rokiem maleje liczba sklepów małoformatowych, dla których hurtownie są głównym źródłem zaopatrzenia. Aby utrzymać stabilny wzrost, najsilniejsze firmy lub grupy hurtowe, decydują się na łączenie sił i zwiększanie zasięgu geograficznego. Równolegle stymulują konsolidację detalu, aby w ten sposób zapewnić stronę popytową dla swojej działalności.

>> Przeczytaj całość

Kontakt
General