Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Komunikat prasowy
Press|Geomarketing|Poland|Polish

W całym 2019 roku Europejczycy wydadzą 14.739 euro na osobę.

Warszawa, 21.10.2019

Polska na niezmienionym 29 miejscu wśród 42 europejskich krajów

14.739 EUR to średnia kwota na osobę, którą Europejczycy będą dysponować w całym 2019 roku na wydatki i oszczędności. Niemniej wysokość tej kwoty, czyli dochodu rozporządzalnego netto, jest znacząco różna biorąc pod uwagę 42 państwa objęte badaniem. Najwyższą średnią kwotą dysponują mieszkańcy Liechtensteinu, Szwajcarii i Luksemburg, a najniższą – Mołdawii, Kosowa i Ukrainy.

To główne wyniki najnowszej edycji badania instytutu GfK Siła nabywcza w Europie w 2019 r.

W całym bieżącym roku Europejczycy będą mieć do swojej dyspozycji bisko 10 bilionów euro, co oznacza wzrost siły nabywczej na osobę o 3,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego. W rankingu państw Liechtenstein po raz kolejny plasuje się na pierwszym miejscu pod względem siły nabywczej z kwotą 67.550 euro na osobę (ponad 4,5-krotność średniej europejskiej), która znacznie przewyższa wartości dla pozostałych państw. Drugie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, zajmuje Szwajcaria z 42.067 euro na osobę. Na podium znalazł się również Luksemburg z siłą nabywczą na poziomie 35.096 euro na osobę, spychając Islandię z trzeciej na czwartą pozycję. Pozostałe kraje z pierwszej dziesiątki rankingu także mogą poszczycić się jednostkowym dochodem rozporządzalnym netto znacznie powyżej średniej. 

Spośród 42 krajów uwzględnionych w badaniu szesnaście posiada siłą nabywczą na mieszkańca powyżej średniej europejskiej, natomiast 26 poniżej tej wartości. Najniższą siłą nabywczą, na poziomie 1.830 euro na osobę, dysponują mieszkańcy Ukrainy.

‒ Badanie siły nabywczej w Europie według GfK jest ważnym miernikiem siły gospodarczej danego regionu z racji istotnych różnic w poziomie dochodu rozporządzalnego netto na osobę zarówno w obrębie poszczególnych państw Europy, jak i pomiędzy nimi ‒ wyjaśnia Agnieszka Szlaska-Bąk, ekspertka GfK ds. geomarketingu. ‒ Z tego względu niezwykle ważne jest, aby dokonywać wyliczeń międzynarodowych danych z zastosowaniem spójnych standardów jakości. Umożliwia to firmom ze wszystkich branż przeprowadzanie rzetelnych porównań pomiędzy państwami oraz identyfikowanie obszarów o najwyższym potencjale konsumenckim. Ta wiedza stanowi nieocenione wsparcie w procesie podejmowania decyzji biznesowych związanych z planowaniem i oceną lokalizacji, jak również zarządzaniem sprzedażą i marketingiem.

 

O badaniu
Badanie GfK Siła nabywcza w Europie w 2019 rjest dostępne dla 42 europejskich państw, ze szczegółowymi danymi na temat regionów, do poziomu gmin i kodów pocztowych, wraz z dopasowanymi danymi dotyczącymi mieszkańców i gospodarstw domowych oraz mapami cyfrowymi.

Siła nabywcza jest rozumiana jako dochód rozporządzalny po odjęciu podatków i darowizn, z uwzględnieniem ewentualnych świadczeń państwowych. Badanie wskazuje poziom siły nabywczej na osobę w danym roku wyrażony w euro i jako wartość zindeksowaną. Ranking siły nabywczej GfK jest tworzony w oparciu o nominalny dochód rozporządzalny populacji, co oznacza, że podane wartości nie uwzględniają inflacji. Wyliczenia są przeprowadzane na podstawie danych statystycznych dotyczących wysokości dochodów i zarobków, świadczeń państwowych oraz prognoz instytucji gospodarczych.

Konsumenci wykorzystują ogólną siłę nabywczą na pokrycie wydatków takich jak żywność, mieszkanie, usługi, energia, prywatne plany emerytalne i ubezpieczeniowe oraz pozostałe wydatki takie jak wakacje, transport i nabytki konsumenckie. 

Dodatkowe informacje 
O regionalnych danych rynkowych GfK są dostępne tutaj

Ilustracje w rozdzielczości do wydruku
są dostępne tutaj.

 

O GfK
GfK stosuje naukowe podejście w analizie danych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom badawczym dostarczamy informacje o konsumentach, rynkach, markach i mediach. Zarówno tych dzisiejszych, jak i przyszłych. Dla naszych klientów jesteśmy sprawdzonym partnerem badawczym i analitycznym. „Growth from Knowledge”.

Więcej informacji www.gfk.com oraz https://twitter.com/GfK

Kontakt
Maciej Siejewicz  
 
General