Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Komunikat prasowy
Health|Poland|Polish

Sukces kampanii edukacyjnej „Szczęśliwa Wątroba, Szczęśliwy Ty”

08.03.2018

Warszawa, 8 marca 2018 2017 r. – 9 proc. Polaków zapamiętało kampanię „Szczęśliwa Wątroba, Szczęśliwy Ty”.

Rok temu instytut GfK opracował raport pt. „Polacy i ich wątroby”, którego celem było poznanie wiedzy Polaków na temat roli i ważności wątroby w funkcjonowaniu organizmu człowieka oraz postaw i zachowań mających znaczenie dla prawidłowej pracy tego organu.

Ogólna teza powstała na bazie wyników wspomnianego badania mówiła o przeciętnym poziomie, na jakim jest powszechna wiedza Polaków o wątrobie – zarówno w perspektywie anatomicznej, jak i klinicznej. Ówczesny raport powstał w ramach akcji „Szczęśliwa Wątroba, Szczęśliwy Ty”. W tym roku powtórzono badanie, alby sprawdzić, jaki wpływ na świadomość w tym zakresie miała kampania edukacyjno-reklamowa, która została w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadzona na terenie całego kraju.

O ile ogólna wiedza na temat wątroby oraz świadomość czynników wpływających na jej choroby pozostała na przeciętnym poziomie, o tyle kampania pozytywnie i istotnie wpłynęła na wzrost świadomości w zakresie konkretnych funkcji wątroby. Stało się to głównie w odniesieniu do produkcji żółci (+14 pp.), przekształcania węglowodanów i białek w tłuszcze (+11 pp.), usuwania zbędnych produktów przemiany materii z krwi (+9 pp.) oraz gromadzenia niektórych witamin i żelaza (+9 p.). Istotnie wzrosła też świadomość na temat czynników sprzyjających chorobom wątroby, w tym w szczególności związku wysokiego cholesterolu z chorobami wątroby (+14 pp.), a także cukrzycy (+14 pp.), długotrwałego stosowania dużej ilości leków (+13 pp.) oraz niedostatecznej higieny rąk (+10 pp.) i otyłości (+6 pp.).

Do pobrania
Raport z badania „Polacy a ich wątroba”:
- wersja polska
- wersja angielska

O badaniu
Celem raportu „Polacy i ich wątroby” było zbadanie w społeczeństwie świadomości istotności wątroby w organizmie człowieka, wiedzy na temat funkcji spełnianych przez ten narząd, postaw i zachowań wobec wątroby, poznanie stylu życia respondentów. Badanie wykonano metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15+ w terminie 3-8 marca 2017.

Więcej informacji:
General