Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Komunikat prasowy
Health|Poland|Polish

Niska świadomość Polaków na temat roli wątroby i zagrożeń jej prawidłowego funkcjonowania

13.04.2017

Wyniki raportu „Polacy i ich wątroby”, którego celem było zbadanie świadomości Polaków na temat istotności wątroby w organizmie człowieka i wiedzy na temat funkcji spełnianych przez ten narząd.

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r. – W polskim społeczeństwie silnie zakorzenione jest przekonanie, że choroby wątroby są wynikiem nadmiernego spożywania alkoholu (70 proc.). W rzeczywistości jednak największym zagrożeniem dla wątroby jest nie tylko alkohol, ale także niezbilansowana i nieregularna dieta, stres, brak ruchu czy nadmierne przyjmowanie leków, które są związane z dzisiejszym trybem życia większości Polaków.

Jeśli chodzi o percepcję pozostałych czynników mających negatywny wpływ na wątrobę, połowa respondentów upatruje zagrożeń w otyłości i nieprawidłowej diecie (tylko 9 proc. w niedowadze), a już zdecydowanie mniejszy odsetek, bo około jednej trzeciej respondentów, dostrzega negatywny wpływ na funkcjonowanie wątroby w paleniu papierosów, długotrwałym stosowaniu dużej ilości leków i wysokim cholesterolu. Jedynie jedna piąta jest świadoma, iż źródłem kłopotów z wątrobą może być cukrzyca, długotrwały stres lub po prostu predyspozycje genetyczne. Niestety najniższy odsetek respondentów wykazuje się wiedzą, iż zagrożenia dla funkcjonowania wątroby mogą płynąć z prozaicznych czynności lub zachowań: niedostatecznej higieny rąk (13 proc.), wykonywania tatuaży lub innych wybranych zabiegów kosmetycznych (9 proc.), zabiegów stomatologicznych (7 proc.) czy ryzykownych zachowań seksualnych (6 proc.).

Generalnie ogólna wiedza Polaków na temat funkcji, jakie spełnia wątroba jest na przeciętnym poziomie. O ile 84 proc. Polaków poprawnie rozpoznało umiejscowienie wątroby w organizmie po prawej stronie pod łukiem żebrowym (wiek i wykształcenie nie są czynnikami różnicującymi, jedynie młodzi odstają nieznacznie in minus (78 proc.), a in plus osoby z wyższym wykształceniem (93 proc.)), o tyle już tylko połowa respondentów wskazała na odtruwającą funkcję wątroby. Zaledwie jedna trzecia wie, że rolą wątroby jest produkowanie żółci potrzebnej do trawienia tłuszczów, gospodarka tłuszczowa, czy usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z krwi. Zaledwie co piaty respondent wskazuje na metabolizm leków czy produkcję cholesterolu, a jedynie kilkanaście procent na funkcje odpornościowe (17 proc.), przekształcanie węglowodanów/cukrów i białek w tłuszcze (15 proc.), gospodarkę węglowodanami, czyli wytwarzanie i magazynowanie glukozy (14 proc.) i gromadzenie niektórych witamin i żelaza (14 proc.). Tylko nieliczni wiedzą, że wątroba ma udział w gospodarce białkowej, czyli, że wytwarza białka (10 proc.) i w regulacji temperatury ciała (7 proc.). 13 procent respondentów nie wie nic na temat wątroby.

Niemal połowa respondentów zdecydowanie podkreśla, że wątroba wymaga odpowiedniej „opieki”. Zdecydowanie najmniej respondentów jest świadomych tego, że ze względu na brak unerwienia czuciowego, problemom z wątrobą nie towarzyszy ból. Blisko połowa Polaków jest zdania, że ból brzucha i wzdęcia sygnalizują problemy z wątrobą. Objawy typowe dla chorób wątroby (zmęczenie, apatia, osłabienie, czy nudności) wymienia zaledwie nieco ponad 20 proc. respondentów. Spośród osób, którym zdarza się odczuwać dolegliwości wątrobowe, niemal połowa troszczy się o wątrobę dopiero wówczas, gdy wystąpią objawy. 35 proc. staram się dbać o wątrobę profilaktycznie, 45 proc. dba tylko doraźnie, kiedy wystąpią dolegliwości. 20 proc. deklaruje, iż obecnie nie robi nic, ale zamierza w najbliższej przyszłości. Polacy najczęściej dbają o wątrobę poprzez stosowanie odpowiedniej diety – ograniczają spożycie tłuszczów, czy spożywają mniej alkoholu. Dodatkowo osoby, które cierpią na dolegliwości wątrobowe sięgają po leki i preparaty ziołowe.

Informacje o badaniu
Celem raportu „Polacy i ich wątroby” było zbadanie w społeczeństwie świadomości istotności wątroby w organizmie człowieka, wiedzy na temat funkcji spełnianych przez ten narząd, postaw i zachowań wobec wątroby, poznanie stylu życia respondentów. Badanie wykonano metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15+ w terminie 3-8 marca 2017.

General