Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Komunikat prasowy
Fashion and Lifestyle|Poland|Polish

Dobry wygląd i pielęgnacja

05.02.2016

Światowa średnia to 4 godziny tygodniowo na dbanie o swój dobry wygląd. Włosi liderami (5,5 godziny), Polacy powyżej średniej (4,8 godziny).

Warszawa, 5 lutego 2016 r. – Wyniki badania przeprowadzonego w 22 krajach wskazują, że kobiety poświęcają średnio niemal pięć godzin w tygodniu na dbanie o swój wygląd (kąpiele, golenie, ubieranie się, układanie fryzury, makijaż), zaś mężczyźni przeznaczają na to nieco ponad trzy godziny.

Najpopularniejsza motywacja do dbania o wygląd, o której wspomniało 60 proc. z 27 tys. ankietowanych, to własne dobre samopoczucie. Następne w kolejności były: chęć zrobienia dobrego wrażenia na osobach spotykanych po raz pierwszy (44 proc.) i dania dobrego przykładu dzieciom (40 proc.).

Mężczyźni i kobiety podają te same trzy główne powody dbałości o wygląd. Jednak najważniejszy powód – własne dobre samopoczucie – bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 67 i 52 proc.), natomiast zrobić dobre pierwsze wrażenie i dać dobry przykład dzieciom chce niemal taki sam odsetek mężczyzn i kobiet.

Wśród mężczyzn kolejne najważniejsze przyczyny dbałości o wygląd związane są z relacjami męsko-damskimi. To chęć zrobienia przyjemności małżonce lub partnerce oraz chęć zrobienia dobrego wrażenia na płci przeciwnej lub osobach uważanych za atrakcyjne (odpowiednio 37 i 36 proc.). Z kolei kobiety bardziej motywuje pragnienie wyrażenia swojej indywidualności lub po prostu potrzeba odczuwania kontroli nad własnym wyglądem (po 40 proc.).

We wszystkich grupach wiekowych główną motywacją do dbania o wygląd jest własne dobre samopoczucie. Nie zaskakuje fakt, iż u osób w wieku poniżej 30 lat chęć zrobienia dobrego wrażenia na osobach spotykanych po raz pierwszy lub na atrakcyjnych osobach płci przeciwnej stanowią odpowiednio drugi i trzeci najważniejszy powód dbałości o wygląd. Dla osób w wieku 30 i więcej lat, drugim najważniejszym powodem staje się chęć dania dobrego przykładu dzieciom. W przypadku osób w wieku 50 i więcej lat, zrobienie przyjemności małżonkom lub partnerom staje się trzecią najważniejszą motywacją.

Jeżeli chodzi o ilość czasu poświęcanego na dbanie o wygląd prowadzą Włosi, którzy średnio spędzają na tych czynnościach ponad 5,5 godziny tygodniowo. Następni w kolejności są Argentyńczycy i Amerykanie, którzy poświęcają dbaniu o wygląd średnio nieco ponad 5 godzin i 15 minut tygodniowo. Na drugim końcu skali znajdują się Chińczycy, którzy poświęcają na dbanie o wygląd mniej niż trzy godziny tygodniowo, mieszkańcy Korei Południowej, którym zajmuje to nieco powyżej 3 godzin i 15 minut oraz Japończycy, którzy przeznaczają na to nieco ponad 3,5 godziny.

Do pobrania – wyniki badania dla Polski i wybranych krajów (wer. polska)
Do pobrania – wyniki dla wszystkich krajów (wer. angielska)

Informacje o badaniu
Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku metodą CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

Zadawane pytanie brzmiało: „Oto niektóre z przyczyn, dla jakich ludzie starają się jak najlepiej wyglądać. Przy każdej z odpowiedzi zaznacz, czy dany powód, aby wyglądać jak najlepiej, jest dla Ciebie istotny:
Dla własnego dobrego samopoczucia
Ponieważ jest to istotne dla mojej kariery
Ponieważ oczekuje się tego ode mnie
Dla zyskania podziwu i szacunku innych
Aby zrobić przyjemność współmałżonkowi lub partnerowi
Aby zrobić dobre wrażenie na osobach, które spotykam po raz pierwszy
Aby wyrazić swoją indywidualność
Aby dać dzieciom dobry przykład
Aby zrobić wrażenie na płci przeciwnej lub osobach, które uważam za atrakcyjne
Aby mieć poczucie kontroli nad wyglądem

Kontakt
General