Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Komunikat prasowy
Financial Services|Technology|Poland|Polish

Biometria w usługach finansowych

12.10.2017

Warszawa, 12 października 2017 r. – W Polsce rośnie grupa osób, które z chęcią testują i sprawdzają nowinki technologiczne i produktowe. W 2016 roku 30 proc. osób deklarowało otwartość i chęć korzystania, z czego 12 proc. stanowiło grupę heavy users.

W usługach finansowych widocznym trendem technologicznym jest wykorzystywanie biometrii, czyli indywidualnych cech fizycznych klienta do jego automatycznego rozpoznawania i identyfikacji. Szereg podmiotów już teraz oferuje aplikacje i rozwiązania wykorzystujące biometrię. Trwają prace nad dalszym rozwojem tej dziedziny. Zjawisko to jest częścią trendu automatyzacji placówek i obsługi klienta. Zainteresowanie tematem może wzrosnąć po wprowadzeniu dyrektywy o płatnościach mobilnych PSD2, rozszerzającej ramy prawne usług płatniczych.

Obecnie jedna piąta Polaków twierdzi, że podczas zakupów w sklepie woli dokonywać płatności za pomocą urządzenia mobilnego. Ponadto, 28 proc. Polaków czeka na rozwój w tej dziedzinie.

Iwona Szewczak, analityk GfK w dziale Business & Social Research, komentuje: „Branża finansowa w Polsce jest jedną z bardziej innowacyjnych w skali świata. Obecnie gorącym tematem jest transformacja i automatyzacja placówek i obsługi. Częścią tego trendu są rozwiązania biometryczne, szczególnie w obszarze płatności i aplikacji mobilnych. Możliwe są inne zastosowania, takie jak np. asystent głosowy, roboty obsługowe. Warto pamiętać, iż obecnie już jedna czwarta Polaków twierdzi, że akceptuje, kiedy strona internetowa śledzi ich wizyty i poleca produkty. Odsetek ten wzrasta aż do 52 proc. w grupie Leading Edge Consumers (LEC), czyli wśród konsumentów, którzy ze względu na swoje obecne postawy pozwalają przewidywać wzrost określonych trendów w przyszłości.”

Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Jedna trzecia Polaków przyznaje, że urządzenia mobilne są dla nich najważniejszymi narzędziami zakupów. Z kolei 44 proc. twierdzi, że wyobraża sobie przyszłość, w której tradycyjne sklepy nie będą odgrywać znaczącej roli. W grupie LEC odsetek ten wzrasta aż do 68 proc.

Odwołując się do historii wcześniejszej i szukając prognostyków, z chwilą boomu na smartfony powszechnie dostępny stał się internet mobilny i aplikacje. Na przestrzeni lat 2011-2016 sprzedaż urządzeń elektroniki użytkowej wzrosła na całym świecie o 227 proc. W krajach rozwijających się wzrost ten był niemal dwukrotnie wyższy i wynosił 408 proc.

Iwona Szewczak dodaje: „W Polsce obserwujemy stabilny wzrost liczby osób posiadających smartfon z dostępem do internetu przy równoczesnym spadku liczby osób posiadających telefony komórkowe bez dostępu do sieci. Naturalnym trendem wydaje się więc wzbogacanie płatności mobilnych i aplikacji o dodatkowe funkcjonalności, a co za tym idzie, wprowadzenie biometrii jako czynnika wzrostu poczucia bezpieczeństwa użytkowników. W umiejętnym wykorzystaniu i promowaniu tej technologii ważne jest wykorzystanie wiedzy o barierach i driverach korzystania, obserwowanych po stronie użytkownika końcowego.”

Do pobrania
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na najnowsze opracowanie własne GfK „Biometria w usługach finansowych”, którego realizację planujemy na listopad br. Raport będzie zawierał dane z różnych źródeł GfK – analizy, dane jakościowe i ilościowe, trendy.

O badaniu
Powyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z:

  1. Badania GfK Consumer Life 2016 przeprowadzonego na próbie 26 000 konsumentów w wieku 15+ w 21 krajach.
  2. Badania GfK Future Buy 2016 przeprowadzonego na próbie 20 000+ konsumentów w wieku 18+ z 20 krajów. Zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów online na tle kanałów tradycyjnych, procesu wyboru produktu/usługi, płatności mobilnych oraz liderów opinii i innowacji.
  3. Prowadzonego przez GfK badania sprzedaży do klientów końcowych. Instytut GfK regularnie gromadzi dane w 80 krajach na całym świecie na temat sprzedaży sprzętu i urządzeń powszechnego użytku. W Polsce próbę stanowi około 6500 punktów sprzedaży różnego typu, zarówno sklepów detalicznych jak i firm działających na rynku B2B. W próbie GfK są sklepy różnej wielkości, usytuowane w całym kraju, zarówno tradycyjne jak i internetowe, specjalizujące się w różnych branżach (AGD, RTV, IT, optyce, książkach, motoryzacji i innych), a także hipermarkety i hipermarkety budowlane. Na podstawie raportowanych danych, instytut GfK opracowuje analizy strukturalne – zagregowane dla całych kanałów dystrybucji i rynków.
Zapraszamy do kontaktu:
General