Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zamknij
Aktualności
Health|Consumer Health|Poland|Polish

Rozwój kanałów komunikacji do lekarzy sprawia, że wizyta oparta o zindywidualizowany przekaz zyskuje na znaczeniu

31.01.2017

Przejawem zmiany paradygmatu komunikacyjnego z lekarzami są, mające coraz większe znaczenie, zindywidualizowane wizyty przedstawicieli. Przede wszystkim są pozytywnie postrzegane przez samych lekarzy, którzy doceniają taki bezpośredni rodzaj komunikacji, co za tym idzie wskazują na taką formę, jako jedną z najbardziej przez siebie preferowanych. Tradycyjna komunikacja telefoniczna przypominająca o leku, informacje przesyłane pocztą, czy mailingi to są już formy o znikomej skuteczności.

Warunkiem skutecznej komunikacji jest umiejętne zróżnicowanie i dopasowanie komunikatu do potrzeb lekarzy. Wszelkie nowoczesne formy przekazu, jak np. prezentacje online do samodzielnego uruchomienia, animacje edukacyjne, czy też wykłady wideo mogą być najlepszym nośnikiem informacji skierowanej do lekarzy, jednak ich efektywność będzie rosnąć, gdy staną się narzędziami w rękach przedstawiciela, który będzie nimi odpowiednio zarządzał podczas kontaktu z lekarzami.

Po wizytach przeprowadzonych w oparciu o zindywidualizowany przekaz, lekarze zdecydowanie częściej deklarują istotny wzrost stosowania leku u swoich pacjentów. Bezpośrednia rozmowa z przedstawicielem i możliwość pogłębienia wiedzy u źródła jest najlepszą promocją i najskuteczniej stymuluje skłonność lekarzy do przepisywania danego leku.

Więcej informacji na temat pomiaru jakości komunikatów promocyjnych udziela:
General