Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
Press release
Media Measurement|Netherlands|Dutch

Radio luistercijfers oktober - november 2016

20.12.2016

De luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek over de periode oktober-november 2016 zijn bekendgemaakt. De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.837 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd bedraagt in deze periode 2 uur en 47 minuten per dag.  Het Nationaal Luister Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) (www.nationaalluisteronderzoek.nl).

Het overzicht staat onderaan de pagina. Volgende rapportage op dinsdag 24 januari 2016.

Over NLO
Stichting NLO is per 1 januari 2012 actief en opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte op radio (Joint Industry Committee). NLO kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NLO: RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus). Het doel van het de stichting is om gezamenlijk een betrouwbare, valide, transparante en marktrelevante standaard en maatstaf voor media-aanbieder en –afnemer neer te zetten. Nadere informatie over de opzet van en deelnemende stations aan het Nationaal Luister Onderzoek is te vinden op www.nationaalluisteronderzoek.nl.

General