Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
Press release
Media and Entertainment|Media Measurement|Netherlands|Dutch

Radio luistercijfers november-december 2017

23.01.2018

De luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek over de periode november-december 2017 zijn bekendgemaakt. De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.808 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 52 minuten per dag. Het Nationaal Luister Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) (www.nationaalluisteronderzoek.nl).

Het overzicht staat onder aan de pagina. De volgende rapportage is op dinsdag 20 februari 2018

Over NLO
Stichting NLO is per 1 januari 2012 actief en opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte op radio (Joint Industry Committee). NLO kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NLO: RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus). Het doel van de stichting is om gezamenlijk een betrouwbare, valide, transparante en marktrelevante standaard en maatstaf voor media-aanbieder en –afnemer neer te zetten. Nadere informatie over de opzet van en deelnemende stations aan het Nationaal Luister Onderzoek is te vinden op www.nationaalluisteronderzoek.nl 

Over GfK
GfK legt de verbinding tussen data en wetenschap. Innovatieve onderzoeksmethoden geven antwoord op belangrijke kernvragen over consumenten, markten, merken en media – nu en in de toekomst. Als onderzoeks- en analyse partner, belooft GfK haar klanten over de hele wereld “Growth from Knowledge”.  Voor meer informatie: www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

GfK voert het Nationaal Luister Onderzoek uit in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) (www.nationaalluisteronderzoek.nl) en rapporteert maandelijks de radiocijfers. 

Voor meer informatie: 
GfK, Camiel Camps, 088 435 1246, camiel.camps@gfk.com 
NLO, Frans Kok, 06 394 739 50, frans.kok@nationaalluisteronderzoek.nl

General