Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
X
Deze pagina delen
Press release
Global Study|Netherlands|Dutch

EU-consumentenklimaat op hoogste niveau sinds negen jaar

09.02.2017

Ook in Nederland blijft economie groeien en is koopbereidheid op hoogtepunt sinds 2001

Neurenberg, 9 februari 2017 – Het consumentenvertrouwen in Europa is in het vierde kwartaal van 2016 aanzienlijk toegenomen. Het GfK-consumentenklimaat voor de 28 EU-landen steeg in december met 5,6 punten naar 17,9. Dit is de hoogste waarde sinds januari 2008. De individuele indicatoren (economische verwachtingen, inkomensverwachtingen en koopbereidheid) ontwikkelden zich echter verschillend.

Dit zijn de bevindingen voor het vierde kwartaal van het GfK Consumer Climate Europe-onderzoek in 28 Europese landen.

In het vierde kwartaal van 2016 domineerden onder meer de oorlog in Syrië, terrorisme in Europa, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de opkomst van nationalistische partijen en tendensen de krantenkoppen in bijna alle Europese landen. Het is echter duidelijk dat al dit nieuws geen negatieve impact heeft gehad op het sentiment onder consumenten. Europese consumenten lijken steeds selectiever te worden ten aanzien van de kwesties waardoor ze hun dagelijks leven laten beïnvloeden. Hierdoor zijn de oorlog in Syrië, de ontwikkelingen in Turkije, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de doorlopende terreurdreiging in Europa nauwelijks van invloed geweest op zowel de economische en inkomensverwachting als koopbereidheid. De economische groeicijfers in de afzonderlijke landen lijken hebben juist een grotere rol gespeeld. Als gevolg hiervan steeg het GfK-consumentenklimaat voor de 28 EU-landen tussen september en december met 5,6 punten naar 17,9.

Ook in Nederland blijft economie groeien en is koopbereidheid op hoogtepunt sinds 2001
De Nederlandse economie blijft groeien. In het derde kwartaal van 2016 nam het bruto nationaal product met 2,5 procentpunten toe in vergelijking met dezelfde periode in het jaar ervoor. Ook de werkloosheid is in deze periode teruggelopen. Die daalde naar 5,8 procent in het derde kwartaal van 2016, het laagste niveau sinds meer dan vier jaar (tweede kwartaal van 2012: 5,7 procent).

De economische verwachtingen stegen in het vierde kwartaal van het jaar met 7,5 punten naar 25,2 punten in december, het hoogste niveau van 2016. Hieruit valt op te maken dat de Nederlandse consument verwacht dat de economie de komende maanden sterk zal blijven groeien. Deze opwaartse trend loopt al sinds juli 2016.

De positieve economische omstandigheden worden echter nog niet volledig weerspiegeld in de inkomensverwachtingen voor Nederland. Hoewel de indicator tussen september en december een lichte stijging zag naar -3,2 punten, toont deze score aan dat de Nederlandse consument de komende maanden een gematigde inkomensstijging verwacht.

De koopbereidheid bevond zich echter op een hoogtepunt met 22,5 punten in december, na een stijging van 5,1 punten sinds september. In oktober 2016 steeg de indicator zelfs naar 23,5 punten, het hoogste niveau sinds januari 2001.

Bijlage
Consumentenklimaat en conjunctuurverwachting Europa
Conjunctuurverwachting, inkomensverwachting en aankoopbereidheid

Meer informatie:
Meer informatie over het Consumer Climate onderzoek is ook te vinden op http://consumer-climate.gfk.com/ of neem direct contact op met het GfK hoofdkantoor in Duitsland waar dit onderzoek is uitgevoerd. Rolf Bürkl, +49 911 395-3056, konsumklima@gfk.com

Over het onderzoek
De bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa zijn gebaseerd op een consumentenonderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie in alle lidstaten van de Europese Unie is uitge-voerd. Maandelijks worden in 28 verschillende landen ongeveer 40.000 personen ondervraagd, die representatief zijn voor de volwassen bevolking van de EU.
De GfK-indicatoren van het consumentenklimaat in Europa zijn gebaseerd op maandelijkse opinieonderzoeken naar de stemming onder consumenten. De vragen gaan over de algemene economische situatie in de verschillende landen en de situatie van individuele huishoudens.
De vragen in het kader van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa worden elke maand gesteld, voornamelijk in een omnibusonderzoek. Dat is een opinieonderzoek dat over verschillende onderwerpen gaat en per telefoon of in een persoonlijk vraaggesprek wordt uitgevoerd.
Uit een maandelijkse serie van in totaal 12 vragen worden voor het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa vijf vragen geselecteerd die een beslissende rol spelen in het consumentenklimaat.

De geselecteerde vijf indicatoren – economische verwachtingen, prijsverwachtingen, inkomensverwachtingen, koopbereidheid en spaarneiging – worden als volgt berekend:
Als basis voor het berekenen van de indicatoren worden ‘saldi’ gebruikt. Het aandeel van de consumenten die een positief antwoord hebben gege-ven (bijv. de financiële situatie van hun huishouden zal (aanzienlijk) verbe-teren) wordt afgetrokken van het aandeel van de consumenten die een negatief antwoord hebben gegeven (bijv. de financiële situatie van hun huishouden zal (aanzienlijk) verslechteren).
De volgende stap is om dit saldo te standaardiseren met behulp van bewezen statistische methodes en vervolgens om te rekenen, zodat het langetermijngemiddelde van de indicator 0 punten is en er sprake is van een theoretisch waardenbereik van +100 tot -100 punten. Maar empirisch gezien liggen de waarden sinds 1980 meestal tussen +60 en -60 punten. Als een indicator positief is, wil dat zeggen dat de beoordeling van de consumenten van deze variabele bovengemiddeld is ten opzichte van de langetermijnwaarde en, vice versa, voor negatieve waarden. Door standaardisatie kunnen de indicatoren van verschillende landen beter vergeleken worden, omdat variaties in responsgedrag die het gevolg zijn van verschillen in mentaliteit verdisconteerd worden, terwijl de fundamentele trend van de indicator onveranderd blijft.

Meer informatie vindt u op www.gfk.com. Volg ons op Twitter: https://twitter.com/GfK

Verantwoordelijke persoon conform de Duitse perswet
GfK SE, Bedrijfscommunicatie
Jan Saeger
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
T +49 911 395 4440
public.relations@gfk.com

Contact
Jan Saeger
Corporate Communications
General