Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
X
Deze pagina delen
Press release
Fashion and Lifestyle|Consumer Life|Netherlands|Dutch

Bijna een kwart van de Nederlandse mannen leest nooit een boek

04.04.2017

In totaal wordt in Nederland minder vaak gelezen dan in andere landen

Maar liefst 23% van de mannen geeft aan nooit een boek te lezen. Bij vrouwen is dit slechts 9%. 22% van de Nederlanders leest (bijna) dagelijks een boek (14% mannen versus 30% vrouwen). Kijken we naar het totaal, dan wordt er in Nederland minder gelezen dan in andere landen. In Nederland leest 16% nooit een boek, wereldwijd gezien is dit 6%. Samen met Zuid Korea, vormen we de grootste groep die nooit een boek leest.
Wereldwijd gezien geeft 30% van de bevolking aan (bijna) dagelijks een boek te lezen en 18% laat weten minder vaak te lezen. In Nederland is het 27% van de bevolking die minder vaak een boek lezen.
In dit GfK online onderzoek is aan 22.000 respondenten, over 17 landen verspreid, gevraagd met welke frequentie men een boek leest.

China staat bovenaan als het gaat om de meest frequente boekenlezers; 36% van de bevolking leest bijna dagelijks een boek, gevolgd door Spanje en de UK (beide 32%). Pakken we ook de groep erbij die aangeeft tenminste één keer per week een boek te lezen is het op wereldwijd niveau 59% die minimaal wekelijks een boek leest. China blijft bovenaan staan met 70%, gevolgd door Rusland (59%) en Spanje (57%). 42% van de Nederlanders leest minimaal één keer per week een boek.

Hogere inkomens lezen vaker dan lagere inkomens
Wereldwijd gezien geeft ruim een derde (35%) van de bevolking met een hoog inkomen aan bijna dagelijks een boek te lezen. Van de huishoudens met een laag inkomen leest 24% bijna dagelijks een boek.

Over het Onderzoek
GfK heeft een online Onderzoek uitgevoerd onder ruim 22.000 consumenten, ouder dan 15 jaar, in 17 landen (Nederland n=1.001). Het veldwerk is uitgevoerd in de zomer van 2016 en de data zijn gewogen op de demografische samenstelling van de online populatie 15+ in ieder land. De landen die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Rusland, Zuid Korea, Spanje, Engeland en Amerika.

Bekijk hier het volledige rapport.

Contact
PR contact Northern Europe
General