Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
Press release
Health|Social and Strategic Research|Netherlands|Dutch

Amsterdam meet als eerste gemeente sportdeelname op wijkniveau

30.11.2017

Nieuwe gemeentelijke sportdeelname index van NOC*NSF en GfK

De Amsterdammer is sportiever dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de nieuwste Sportdeelname Index van de gemeente Amsterdam. Dit is de eerste gemeentelijke sportdeelname index in Nederland, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met NOC*NSF en marktonderzoeksbureau GfK. Inmiddels is een aantal andere gemeenten zich aan het oriënteren om ook een gemeentelijke sportdeelname index op te zetten.

Sportstimulering op wijkniveau in Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de sportdeelname onder de inwoners verder te verhogen. Om hierin effectief te zijn is het van belang goed op de grote diversiteit van haar inwoners in te spelen. De gemeente is daarom gestart met het twee keer per jaar meten van het sportgedrag onder Amsterdammers in een bepaalde maand. Met de verzamelde data kan de gemeente binnen de 22 deelraden van Amsterdam gerichter interventies voor sport- en beweegstimulering ontwikkelen en uitvoeren. NOC*NSF en GfK ondersteunen Amsterdam daarbij.

Eric van der Burg, wethouder Sport van Amsterdam: “Door de sportdeelname twee keer per jaar te meten hebben we veel beter zicht gekregen op de sportdeelname op wijkniveau. We weten nu veel meer van specifieke doelgroepen en leeftijdsgroepen binnen die wijken. Zo zien we bijvoorbeeld dat in bepaalde wijken de sport en beweegdeelname van ouderen achterblijft en zijn daar minder sport en beweegclubs. Daar kunnen we nu wijkgericht en in samenwerking met andere partijen aan gaan werken.”

Gemeentelijke Sportdeelname Index van NOC*NSF en GfK
GfK peilt maandelijks in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De metingen laten de ontwikkeling zien van de sportdeelname in Nederland en is een belangrijke informatiebron om beleid van NOC*NSF en de sportbonden te sturen en om het sportbeleid van gemeenten te versterken.

Richard Kaper van NOC*NSF: “De sportdeelname en het beweeggedrag van mensen verschillen in gemeenten vaak sterk per wijk. Het is daarom van belang daar goed zicht op te krijgen, zodat gemeenten stimuleringsregelingen kunnen opzetten en buurcoaches kunnen inzetten in de wijken waar dat het meest nodig is. Vaak zijn er wel cijfers over sportdeelname op gemeenteniveau beschikbaar, maar niet op wijkniveau. De meetmethode die NOC*NSF en GfK voor gemeenten heeft ontwikkeld hebben biedt die inzichten wel.”

De gemeentelijke sportdeelname metingen worden meerdere keren per jaar én op wijkniveau uitgevoerd. Ook wordt inzichtelijk hoe de sportconsumptie op wijkniveau eruit ziet: georganiseerd of ongeorganiseerd, bij een club of individueel, et cetera. De metingen voldoen aan de landelijke Richtlijn Sport Onderzoek (RSO). NOC*NSF en GfK zijn inmiddels met zo’n 15 gemeenten in gesprek om ook sportdeelname metingen op te zetten en uit te voeren.

Benieuwd wat de gemeentelijke Sportdeelname Index van NOC*NSF en GfK voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met:

NOC*NSF: Richard Kaper, via 06 42 46 26 81 of richard.kaper@nocnsf.nl
GfK: Frans Louwen, via 06 55 17 76 86 of Frans.Louwen@gfk.com

General