Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Financial Services|Netherlands|Dutch

Waar blijven de (nieuwe) beleggers?

09.03.2017

Op het hoogtepunt van de beurs in het jaar 2000 belegde nog een kwart van de Nederlandse huishoudens. De kredietcrisis zorgde voor een eerste vertrekgolf en die werd opgevolgd door de eurocrisis, die ervoor zorgde dat in 2016 nog maar 12% van de huishoudens beleggingen heeft. Het laagste niveau in 20 jaar! 

GfK ziet echter wel dat het belegde vermogen per huishouden juist is gestegen, naar het hoogste niveau in jaren. Dus de relatief kleine groep beleggende huishoudens is een groter deel van het vermogen gaan beleggen en heeft hierop een goed rendement behaald. Dit blijkt onder andere uit het rapport ‘Alles over….Beleggen’ dat GfK onlangs heeft uitgebracht.

De lage rentestand leidt vooralsnog niet tot een terugkeer van beleggers op de beurs, de vraag is of dat zo blijft. We zien namelijk wel dat de lage spaarrente voor 75% (2013: 58%) van de ex-beleggers een reden is om een terugkeer te overwegen. Men is echter nog wel terughoudend, de tegenvallende resultaten en eerdere verliezen nog vers in het geheugen. 

Voor de mensen die meer of actiever willen beleggen, voegt het inzetten van online beleggingsadvies waarde toe. Dit gebeurt ook al steeds vaker in de markt. Bijna vier op de tien beleggers staan positief tegenover online advies. Vooral opmerkelijk is toch het gegeven dat maar liefst de helft van de beleggers hier neutraal tegenover staat. Mogelijk maakt onbekend onbemind, wat betekent dat er nog veel meer ruimte tot online advies bestaat.

Ditzelfde lijkt bij Robo-advies te spelen. 27% van de beleggers vinden Robo-advies onaantrekkelijk en zijn van mening dat een mens beleggingen beter kan beheren dan een computer (32%). Daarentegen weet meer dan de helft niet goed of men Robo-advies aantrekkelijk vindt en/of een computer beleggingen beter kan beheren dan een mens. Dus het is op dit moment aan de bots om zich te bewijzen. Zodra de resultaten gelijkwaardig of beter zijn dan de menselijke peers, is er weinig meer wat mensen zal weerhouden en zien we waarschijnlijk weer een groeiend aantal beleggers. 

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met ank.hobbes@gfk.com

General