Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Social and Strategic Research|Netherlands|Dutch

Voorzichtigheid geboden bij inzet slimme verzekeringen

19.09.2017

Aanbieders van Smart Home en Internet of Things oplossingen hebben hoge verwachtingen van de toepassingsmogelijkheden die smart home producten bieden en daarmee ook verkoopcijfers. Voor verzekeraars liggen er mogelijkheden om makkelijker aan informatie te komen, die ook nog eens betrouwbaarder kan zijn. Maar hoe ziet de consument dit? In hoeverre staat die open voor slimme oplossingen? En wat kunnen verzekeraars leren van deze inzichten? GfK levert op basis van inzichten uit de GfK Smart Home monitor advies aan verzekeraars die zich richten op beveiliging, auto’s en gezondheid.

Acceptatie verschilt per domein
Al enkele jaren levert GfK inzichten over de Smart Home markt en alles dat met “Internet of Things” te maken heeft. Hoewel alle aanbieders er hoog over opgeven, moet de acceptatie door consumenten op korte termijn niet worden overschat: 25% verwacht dat over 2 jaar Smart Home binnen elk huishouden gebruikelijk zal zijn. Aan de andere kant denkt 13% dat Smart Home een hype is, die snel weer zal overwaaien. Dus dat het een ontwikkeling is die zich door zal zetten, daar zijn de meeste consumenten het wel over eens.

De acceptatie verschilt per oplossing en per doelgroep. Voor oplossingen waar consumenten een direct voordeel zien, zal de acceptatie sneller verlopen dan bij oplossingen waarbij de “smart” toevoeging meer als een “nice-to-have” wordt gezien. Categorieën waarbij men een smart toevoeging aantrekkelijk vindt, zijn energie en – in toenemende mate – beveiliging. De interesse in slimme beveiligingsoplossingen is zelfs het sterkst van alle categorieën gestegen: van 43% naar 51%. De belangrijkste redenen waarom men interesse heeft in deze categorieën, zijn voor energie vooral vanuit besparingsperspectief (56%) en vanuit beveiliging om een gevoel van controle te hebben (41%). 

Het gevoel van controle hebben, is een logische link naar de verzekeringswereld. En dat zien we ook als we binnen de slimme beveiligingssystemen kijken naar hoe men deze aan zou willen schaffen. Een derde van de geïnteresseerden staat er voor open om dit in combinatie met een inboedelverzekering aan te schaffen.

Smart Health: mits voldoende betrouwbaar in te zetten bij monitoring ziektebeeld
Als het gaat om slimme gezondheidstoepassingen zien we dat de interesse sterk afhangt van de toepassing is. De eigen gezondheid vindt men nog te belangrijk om volledig over te laten aan slimme toepassingen als vervanging van de behandelaar door een digitaal alternatief, of het monitoren van cruciale waardes door een app in plaats van een specialist. Gezondheidszorg moet vooral mensenwerk blijven, zeker als het gaat om het vaststellen van diagnoses en het persoonlijke advies tijdens een ziekteproces.  De belangrijkste barrières die men ziet, zijn het minder goed vaststellen van een ziektebeeld (30%), het onpersoonlijke karakter (29%), de verwachte kosten (29%) en de angst dat de privacy van de patiënt geschonden wordt (26%).

Maar er liggen ook kansen. Veel consumenten erkennen dat de kosten in de gezondheidszorg een sterke impact hebben op de Nederlandse staatsbegroting en dat slimme gezondheidstoepassingen daar kansen bieden om kosten te drukken. Het monitoren van een chronische ziekte is een van de toepassingsmogelijkheden waarbij men voordelen ziet: 76% denkt dat Smart Health hier toegevoegde waarde kan bieden ten opzichte van de traditionele methodes. Zeker als het gaat om een ziektebeeld waarbij duidelijk is hoe het gemonitord moet worden. Daarnaast is het een voordeel dat je door slimme gezondheidsoplossingen meer te weten kan komen over je eigen gezondheid (32%). Zo kan er ook op het gebied van preventie al gebruik worden gemaakt van slimme toepassingen. En ook voor mantelzorgers kunnen Smart Home oplossingen uitkomst bieden. De interesse in slimme oplossingen is in algemene zin beperkt, maar voor elektronische deuropeners en alarmknoppen / valalarm is de gebruiksintentie relatief hoog. 

Wanneer kan Smart Health een succes worden? Het sleutelwoord is betrouwbaarheid. Als het gaat om de eigen gezondheid, dan zijn we zeer voorzichtig. Consumenten moeten er van op aan kunnen dat de toepassingen betrouwbaar zijn en altijd doen wat ze behoren te doen. Ook zaken rondom privacy liggen gevoelig binnen dit domein; ook hier is vertrouwen het sleutelwoord.

Er liggen kansen voor verzekeraars binnen dit domein. Zorgverzekeraars worden naast de specialist en de huisarts als meest logische partij gezien voor het aanbieden van Smart Health oplossingen. Dus de consument staat in algemene zin niet afwijzend tegenover oplossingen die door zorgverzekeraars worden geboden. Maar de potentie van ideeën die op dit vlak worden ontwikkelt moet niet worden overschat. Het voelt voor veel consumenten nog als toekomstmuziek. Belangrijk is vooral dat de toepassing betrouwbaar is en dat consumenten niet het gevoel moeten krijgen dat de slimme variant ten koste gaat van het persoonlijke contact dat men met de specialist of huisarts heeft.

Connected Car toepassingen vooral kansrijk als ze de veiligheid bevorderen
Een andere interessante richting waarbij verzekeraars zich meer kunnen richten op internet-gestuurde oplossingen is bij autoverzekeringen. Steeds meer auto’s beschikken over Wifi-verbinding waarmee gegevens over rijgedrag kan worden uitgewisseld. En verzekeraars bieden steeds vaker oplossingen waarmee goed rijgedrag wordt beloond. 

Wat er allemaal kan met de “Connected Car” is voor veel consumenten echter nog onbekend terrein. De meest aantrekkelijke toepassingen zijn volgens de consument diegenen die de veiligheid bevorderen. Concreet gaat het daarbij onder andere om een automatische noodrem (62% aanschafintentie) en informatie over weg- en weercondities (62% aanschafintentie). Ook andere veilige toepassingen, zoals instellingen aanpassen bij een naderend ongeluk (45%), connectie maken met andere auto’s zodat je voldoende afstand houdt (43%) en een noodknop (41%) kunnen op een bovengemiddelde belangstelling rekenen. 

Automerken zijn de meest logische aanbieders van Connected Car technologie. Voor verzekeraars biedt vooral het monitoren van rijgedrag een kans. Na de automerken (50%) zien consumenten verzekeraars (31%) als meest logische aanbieder van deze oplossing. Toch is in algemene zin de gebruiksintentie vooralsnog laag. Daarnaast is het de vraag of het de verzekeraar een eerlijker imago geeft: slechts één op de drie consumenten gelooft dat Connected Car oplossingen autoverzekeringen eerlijker maken. Dus het bieden van een transparante oplossing zal deze bezorgdheid moeten wegnemen. Al dan niet in samenwerking met een automerk.

Smart proposities nog niet in zetten ter vervanging van huidige aanbod
We kunnen concluderen dat de inzet van slimme toepassingen door verzekeraars met grote voorzichtigheid moeten worden uitgerold. Slechts een beperkte groep consumenten staat nu al open voor slimme verzekeringsoplossingen als vervanging van de bestaande alternatieven. En de mate waarin, dat verschilt per domein en per toepassing. Het moet consumenten sowieso een gevoel van vertrouwen geven: vertrouwen dat de slimme oplossing minstens net zo goed is als de niet-slimme variant, dat de gegevens van de verzekerden beschermd zijn en dat het niet ten koste gaat van wat consumenten nu betalen. Bij de uitrol van slimme proposities moet dit in acht worden genomen. En dat het op dit moment niet in de markt wordt gezet als het enige alternatief, maar dat het een extra mogelijkheid is. Waarbij de voordelen helder en transparant worden gecommuniceerd.

In het najaar voert GfK weer een nieuwe meting uit van de Smart Home monitor en daaruit zal blijken op welke aspecten de houding van consumenten ten aanzien van Smart Home is veranderd. Meer informatie over de Smart Home monitor is via Ewout.witte@gfk.com op te vragen.

General