Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Financial Services|Social and Strategic Research|Netherlands|Dutch

Toegenomen werkgelegenheid: ook voor mij?

20.02.2017

Ondanks de positieve economische ontwikkeling, verwachten veel Nederlanders nog altijd moeilijk een baan te kunnen vinden, zo blijkt uit recent door GfK uitgevoerd onderzoek. Ruim de helft (56%) verwacht dat het (zeer) moeilijk zal zijn om na baanverlies binnen 12 maanden een nieuwe baan te vinden. Van de mensen die momenteel op zoek zijn naar een baan, geeft maar liefst 80% aan dat het (zeer) moeilijk is om binnen 12 maanden een nieuwe baan te vinden

Nederlanders positiever over persoonlijke financiële situatie
De positieve berichten over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt blijven elkaar in snel tempo opvolgen. Het aantal banen is in het vierde kwartaal van 2016 met 53 duizend toegenomen, de grootste groei in vijf jaar tijd. En de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2017 blijven onverminderd positief. Het aantal vacatures stijgt zelfs sneller dan verwacht.

De Nederlandse consumenten zijn over het algemeen dan ook positiever gestemd dan een jaar geleden. De helft van de Nederlanders geeft momenteel aan (zeer) tevreden te zijn over de Nederlandse economie, tegen nog geen derde (30%) van de Nederlanders begin 2016. De tevredenheid over de eigen financiële situatie is ook toegenomen; ruim drie op de vijf (62%) geeft aan (zeer) tevreden te zijn, tegen de helft van de Nederlanders een jaar geleden. 

Meerderheid beroepsbevolking vindt zeer moeilijk een nieuwe baan
De tevredenheid over de arbeidsmarkt is in een jaar tijd flink toegenomen; begin 2016 gaf slechts 18% van de Nederlanders aan (zeer) tevreden te zijn, nu is dat 43%. Het aandeel ontevredenen is fors gedaald, van 42% naar 20%. Opvallend is dat tegelijkertijd 56% aangeeft te verwachten dat het moeilijk tot zeer moeilijk zal zijn om na baanverlies binnen 12 maanden een nieuwe baan te vinden! Met name lager opgeleiden (71%) en 50- tot 65-jarigen (78%) zijn pessimistisch over het snel vinden van een nieuwe baan. Van de mensen die momenteel op zoek zijn naar een baan, geeft maar liefst 80% aan dat het (zeer) moeilijk is om binnen 12 maanden een nieuwe baan te vinden.

Omscholen loont
De meerderheid (56%) van de beroepsbevolking verwacht dus zeer moeilijk een nieuwe baan te kunnen vinden, een opvallend grote groep. Uitzendbureau Randstad en het UWV berichtten recent zelfs nog over tekorten van goed opgeleide arbeidskrachten, vooral in de techniek, ict, zorg, bouw en het onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoudsmonteurs, loodgieters en programmeurs, maar ook om metselaars, timmermannen en docenten. Wellicht is omscholing steeds vaker de sleutel naar een nieuwe baan? Dat zien we vandaag al en zal morgen nog meer zichtbaar zijn door verdergaande technologische ontwikkelingen. In het onderzoek is ook gevraagd met oog op welk beroep men zich wil laten omscholen; de twee vaakst genoemde beroepen zijn ICT-specialist en docent. 

General