Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
X
Deze pagina delen
News
Health|Social and Strategic Research|Netherlands|Dutch

Nederlanders herkennen de signalen van een beroerte onvoldoende

03.05.2016

Herkenning en directe actie kan blijvend letsel voorkomen

Ruim twee derde van de Nederlanders herkent de drie meest voorkomende signalen - mond, spraak, arm - van een beroerte niet. Daardoor wachten Nederlanders vaak te lang met hulp zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van de Hartstichting. Veel slachtoffers arriveren pas na uren op de spoedeisende hulp, terwijl het cruciaal is dat behandeling zo spoedig mogelijk start om hersenbeschadiging te voorkomen. De Hartstichting start daarom vandaag een publiekscampagne - met de introductie van een nieuw geheugensteuntje - om de signalen te onthouden. 

Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in ons land en een van de dodelijkste hart- en vaatziekten. Recent onderzoek onder ruim 1000 mensen toont aan dat de meeste mensen de 
3 meest voorkomende signalen van een beroerte niet herkennen. Slechts 31% van de respondenten zegt spontaan een beroerte te herkennen aan een scheve mond, spraakproblemen, en een verlamming van een arm. Dit percentage is nog lager bij respondenten die niet eerder (in hun omgeving) in aanraking zijn geweest met een beroerte (22%). Bovendien herkennen mannen de signalen minder vaak (25%) dan vrouwen (38%). 

Hersenbeschadiging alleen te beperken door snel handelen
Het onderzoek laat ook zien dat het merendeel van de respondenten (88%) weet dat je 112 moet bellen bij vermoeden van een beroerte. Echter, omdat mensen de signalen niet herkennen, wachten ze vaak te lang met het inschakelen van hulp. In plaats van direct 112 te bellen, belt 1 op de 5 respondenten (afhankelijk van de signalen) eerst de huisarts voor overleg. Door niet direct 112 te bellen, komen slachtoffers gemiddeld pas na 7 uur in het ziekenhuis, terwijl snelle behandeling cruciaal is om hersenbeschadiging te voorkomen. 57% van de deelnemers weet niet dat er een medicijn bestaat dat de bloedtoevoer naar de hersenen herstelt en zo hersenbeschadiging beperkt of voorkomt.

Omvang problematiek in Nederland onderschat
Elke dag worden ongeveer 125 mensen getroffen door een beroerte: zij krijgen een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. Eén op de vijf overleeft een beroerte niet: dat zijn jaarlijks meer dan 9.000 mensen. Hoe ouder het slachtoffer, hoe groter de kans op overlijden. Op dit moment leven meer dan 175.000 Nederlanders dagelijks met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. Verlammingsverschijnselen, problemen met praten of lopen en blijvende karakterverandering komen vaak voor. Een op de drie slachtoffers blijft afhankelijk van hulp bij dagelijkse activiteiten. Dat heeft niet alleen veel impact op het leven van het slachtoffer, maar ook op de naasten. 

Aandacht voor signalen van beroerte van levensbelang
De Hartstichting start vandaag een publiekscampagne om ervoor te zorgen dat Nederlanders de drie meest voorkomende signalen van een beroerte herkennen (mond, spraak, arm) en direct 112 bellen. Dit zijn ze:

  • Scheve mond - Opeens staat de mond scheef of hangt een mondhoek naar beneden. 
  • Lamme arm - Plotseling is een arm verlamd. 
  • Verwarde spraak - De persoon spreekt plotseling wartaal of komt niet meer uit zijn woorden. 

Om dit rijtje te kunnen onthouden, introduceert de Hartstichting een nieuw geheugensteuntje: Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Zo kunnen getuigen sneller alarm slaan, komen slachtoffers eerder in het ziekenhuis en kunnen we hersenbeschadiging zo veel mogelijk voorkomen. 

De campagne loopt tot en met mei 2017 en is in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie tot stand gekomen. De komende weken wordt via de media (o.a. via tv, radio, online en social media) veel aandacht aan de signalen besteed. Daarnaast verspreidt de Hartstichting voorlichtingsmateriaal via onder meer ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. Voor meer informatie: www.hartstichting.nl/beroerte 

Contact
General