Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Fashion and Lifestyle|Netherlands|Dutch

De groei van de groep 50-plussers dwingt Fashion & Lifestyle retailers en merken tot verandering

02.03.2017

Het aantal personen in de 50+ leeftijdsgroepen in Nederland groeit, terwijl het aantal kinderen afneemt. Daarmee neemt het belang van de groep 50-plussers in de Nederlandse markt verder toe. Maar dé 50-plusser bestaat niet. Uit inzichten van GfK blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende generaties. Inzichten die voor retailers en merken die zich op deze doelgroep richten uitermate belangrijk zijn.

De afgelopen jaren zagen we een afname in de bestedingen in de totale Nederlandse fashion markt, met name in de groep jonger dan 50 jaar. De uitgaven per persoon zijn echter voor alle leeftijdsgroepen ongeveer even hard gedaald. De totale bestedingen aan fashion voor de groep 50-plussers zijn op peil gebleven, doordat het aantal 50-plussers in Nederland groeit. Verhoudingsgewijs nemen de 50-plussers zowel in populatie- als bestedingsaandeel toe. Momenteel zijn de bestedingen aan fashion voor 50-plussers goed voor ongeveer de helft van de Nederlandse fashionmarkt (van 15 jaar en ouder). In de nabije toekomst zal dit aandeel alleen nog maar verder toenemen.

Ouderen kopen bovengemiddeld bij de zelfstandige zaken en mail order bedrijven en beneden gemiddeld bij pure internet players. Hoe ouder de consument, hoe minder er via internet wordt gekocht. Toch is het online aandeel binnen de bestedingen aan fashion voor 50-plussers inmiddels 14%. Twee derde van de 50-plussers koopt zowel via online als offline kanalen fashion artikelen. Zij kopen hun artikelen dus zowel in de winkels als via internet. De smartphone is bij de oudere leeftijdsgroepen nog nauwelijks in trek om fashion te kopen. De grootte van het scherm en de onbekendheid van het kopen via dit device is hier debet aan.

Binnen de groep 50-plussers zien we grote verschillen. Bijvoorbeeld op het gebied van kledingstijl en prijsperceptie. Hoe ouder de leeftijdsgroep, hoe formeler men zich kleedt. De vijftigers zijn meer casual gekleed en dragen jeans. Terwijl de oudere leeftijdsgroepen bovengemiddeld een non denim lange broek dragen.

Wat betreft prijs geldt dat hoe ouder men is, hoe hoger de gemiddelde prijs per gekocht artikel is. De gemiddelde prijs per artikel ligt bij de stille generatie (70-84 jaar) het hoogste. De leeftijdsgroep 70-84 jaar is ook het minst aanbieding gedreven, er wordt voor deze leeftijdsgroep minder in de aanbieding gekocht dan voor 50- en 60-ers. Ook uit het jaarlijkse GfK waarderingsonderzoek bovenmoderetailers blijkt dat het aspect ‘Lage prijs’ belangrijker wordt gevonden door jonge boomers (50-59 jaar), terwijl oude boomers (60-69 jaar) en de stille generatie het aspect ‘Personeel’ belangrijker vinden.

Inzichten als bovenstaande geven retailers en merken in de Fashion & Lifestyle branche handvaten om zowel het aanbod als de communicatie richting 50-plussers beter af te stemmen op hun wensen. Tevens is het noodzakelijk om ook binnen de groep 50-plussers een verschillende benadering per generatie te ontwikkelen. Alleen dan kan een retailer of merk aansluiting vinden bij deze doelgroep.

Over het onderzoek
De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van de aankoopcijfers uit het GfK Consumenten fashion panel. Binnen dit panel worden door 12.500 Nederlandse consumenten op continue basis alle aankopen geregistreerd van kleding en schoenen.

General