Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
X
Deze pagina delen
News
Financial Services|Automotive|Netherlands|Dutch

Bent u een snelle Sven of een onzekere Odette?

16.10.2017

Wat voor type chauffeur bent u? En in hoeverre bent u bereid om uw rijstijlgegevens te laten volgen in ruil voor een beloning? In recent onderzoek wordt antwoord gegeven op deze twee vragen door 30.000 Nederlandse automobilisten. Vandaag is al één op de vijf automobilisten zeker bereid rijgedraggegevens te delen. Ook is duidelijk dat er grote verschillen zijn in rijstijlen en chauffeur types. In dit artikel is een aantal onderzoeksstellingen opgenomen om een eerste beeld te krijgen van uw eigen rijgedrag in vergelijking met gemiddeld Nederland. Op basis van de inzichten uit dit onderzoek verwacht GfK voor 2020 dat een kwart van alle autoverzekeringen wordt afgesloten met de afspraak dat het individuele rijgedrag wordt gevolgd in ruil voor premiekorting.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 30.000 Nederlandse automobilisten die in het (privé)bezit zijn van een auto en in het afgelopen jaar zelf een auto bestuurd hebben Als we het objectieve rijgedrag van deze groep Nederlandse automobilisten bekijken dan rijdt de helft van de bestuurders minder dan 10.000 kilometer per jaar en heeft circa één op de vijf zelfsturende automobilisten in de afgelopen 3 jaar schade gehad aan de auto. 

Wat voor type chauffeur bent u?
In het onderzoek zijn naast de objectieve gegevens rondom rijgedrag ook kenmerken verzameld over inkomen, opleiding, huishoudsamenstelling, arbeidsrelatie etc. Interessant wordt het als deze gegevens worden verrijkt met subjectieve rijgedraggegevens. Zo kregen de automobilisten 20 stellingen voorgelegd over hun eigen rijgedrag en verkeerssituaties met de vraag; ‘In welke mate is het linker- of rechterkenmerk meer op u van toepassing wanneer het gaat om autorijden op basis van een 7-punt-schaal?’ Benieuwd hoe u scoort ten opzichte van gemiddeld Nederland? In figuur 1 ziet u een aantal stellingen met de scores van de gemiddelde autorijder, snelle Sven en onzekere Odette. 

Er zijn in totaal vijf typen automobilisten te onderscheiden: de Doorsnee -, Besliste -, Onzekere -, Snelle - en Nonchalente autorijder (figuur 2). Het onderzoek heeft ‘hen’ ook gevraagd naar de rijgedragverzekering en in hoeverre zij bereid zijn rijstijlgegevens te laten volgen in ruil voor beloning.

In hoeverre bent u bereid uw rijstijlgegevens te laten volgen in ruil voor een beloning?
Bij een rijgedragverzekering worden via een app op de smartphone of een stekker of stick in de auto gegevens over rijgedrag verzameld en gedeeld met de verzekeraar in ruil voor een beloning (meestal korting op de premie). Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf Nederlandse automobilisten zeker bereid is om de rijstijlgegevens te laten monitoren in ruil voor een beloning, zoals een premiekorting op de autoverzekering. Daarnaast is 44% van de automobilisten mogelijk bereid om een rijgedragverzekering af te sluiten.

Van de automobilisten met een rijgedragverzekering zegt één op de drie (30%) veiliger te zijn gaan rijden nadat zij de verzekering hebben afgesloten. Hier staat tegenover dat 38% het rijgedrag, ondanks de rijgedragmonitoring, niet heeft aangepast.

Opvallend is dat meer dan de helft (53%) het ziet zitten om hun rijgedrag te laten opnemen in een voor verzekeraars openbare database, mits hier voldoende beloning tegenover staat. Privacy lijkt daarmee voor de consument een minder groot probleem dan vaak wordt gedacht.

Korting op de premie bij veilig rijgedrag is momenteel de meest gangbare vorm van beloning voor keurig rijgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke korting volgens de consument ook de aantrekkelijkste beloning is. Een geldstorting op de rekening is een goed alternatief voor premiekorting. Kortingen bij tankstations of op parkeren worden als minder aantrekkelijk ervaren, evenals cadeaubonnen (zoals bijvoorbeeld VVV-bonnen).

In 2020 volgt kwart van alle autoverzekeringen het rijgedrag in ruil voor beloning
GfK verwacht een zeer sterke groei in ‘rijgedragpolissen’ binnen de markt voor autoverzekeringen. Momenteel heeft slechts 1% van de automobilisten een rijgedragverzekering. Het huidige lage aandeel wordt deels veroorzaakt door het beperkte aanbod in de markt en niet door een gebrek aan interesse van de automobilist. 
Op basis van de inzichten uit dit onderzoek is de verwachting voor 2020 dat een kwart van alle autoverzekeringen wordt afgesloten met de afspraak dat het individuele rijgedrag wordt gevolgd in ruil voor premiekorting, ervan uitgaande dat verzekeringsaanbieders de behoefte in de markt volgen en meer verzekeraars zulke polissen zullen aanbieden. Hiermee zal de Nederlandse markt voor autoverzekeringen die in het Verenigd Koninkrijk volgen, waar momenteel al bijna één op de tien van de nieuw afgesloten verzekeringen een rijgedragverzekering betreft. In het Verenigd Koninkrijk sluiten drie op de tien jongeren (17-24 jaar) zo’n verzekering af, terwijl het onderzoek in Nederland laat zien dat de interesse van automobilisten over alle leeftijden even hoog is.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende typen automobilisten niet alleen verschillen in rijgedrag maar ook in hun houding ten opzichte van het volgen van het rijgedrag, welke beloning daartegenover moet staan en welke invloed dit heeft op het rijgedrag. De Besliste autorijder Bert is het meest bereid om het rijgedrag te laten volgen, Snelle Sven verwacht de hoogste beloning en Nicky laat haar nonchalance varen en past haar rijgedrag het snelste aan. Wilt u uw rijgedrag laten volgen in ruil voor beloning? Hoe zouden uw klanten hiertegenover staan? Alle chauffeurtypen staan hier meer dan verwacht voor open, benieuwd welke verzekeraars en adviseurs het beste aan kunnen sluiten bij de individuele wensen rondom beloning en verandering van het rijgedrag!  

Figuur 1

Figuur 2

Contact
General