logo
search
JA
logo

Senior Market Consultant

Country

Denmark

Job Family

Client Solutions

For over 80 years, GfK has been a reliable and trusted insight partner for the world’s biggest companies and leading brands who make a difference in every consumer’s life - and we will continue to build on this. We connect data, science and innovative digital research solutions to provide answers for key business questions around consumers, markets, brands and media. With our headquarters in Germany and a presence in around 60 countries worldwide, you benefit from our global company with a diverse community of ~9,000 employees.

Harnessing the power of our workforce, the greatest asset we have is our people. As part of GfK, you can take your future into your own hands. We value talent, skills and responsibility and support your development within our international teams. We are proud of our heritage and our future: Currently we are in the latter stages of a transformational journey from a traditional market research company to a trusted provider of prescriptive data analytics powered by innovative technology. This is only possible with extraordinary people and this is why we are looking for YOU to help create our future. For our employees as well as for our clients we pursue one goal: Growth from Knowledge!

Job Description

Ønsker du en karriere hos den førende virksomhed inden for shopper- og detailanalyser og indsigter i FMCG-sektoren? Vil du have, at dit arbejde har indflydelse på anerkendte virksomheders forretning?

Jobbeskrivelse:

Vi leder efter en ny kollega til vores Consumer Panel-team i Norden, der er ansvarlig for at opretholde, etablere og udvikle kundeforhold i hele Danmark og Sverige.

I denne rolle vil du være ansvarlig for lokale, regionale og multinationale kunder (både producenter og kæder) på dagligvaremarkedet, og sikre, at dit arbejde har indflydelse på deres forretning. Som en kundecentreret partner vil det være kernen i jobbet at forstå dine kunders behov. Nogle gange bliver du nødt til at vove dig fremad, men altid ved siden af ​​dine kunder.

Rollen byder på en spændende blanding af analyser, kundesparring og professionel rådgivning og ny biz. Det vil kræve erfaring fra lignende opgaver, enten fra et bureau eller fra kundesiden. Vi forventer ikke, at du ved det hele den første dag. I stedet forventer vi, at du er en holdspiller og slutter dig til vores team med et åbent sind og ivrig efter at lære mere.

 

Primære arbejdsområder:

-        Styre en portefølje af kunder - nogle alene og andre med teamet

-        Drive og generere salg og udvikle ny biz og vækst af eksisterende kunder

-        Implementere og administrere løsninger på tværs af discipliner, for at opnå større indsigter (eksternt og internt)

-        Levere fremragende konsulent tjenester og rådgivende ”story telling” med handlingsbar indsigt

-        Inkludere Feedback fra kunder i fremtidige løsninger og skabe innovation

-        Teamspiller, der arbejder med og støtter andre konsulenter for at levere løsninger og præsentationer til kunder

 

Din profil:

Vi leder efter en energisk personlighed med et højt niveau af engagement og dynamik, der skubber tingene fremad og ser ud over horisonten. Du har stærkt salgs- og kundefokus med gode kommunikationsevner og forhandlingsevner. Med fremragende analytiske færdigheder er du i stand til at forstå og forbinde en bred vifte af forskelligartet information, og du kan udarbejde og formidle kortfattede præsentationer af komplekse data.

Du skal have minimum 5 års erfaring inden for research, marketing, salg eller rådgivning, og gerne inden for Retail eller FMCG-sektoren.

For at understøtte analysen af ​​kundedata skal du have være superbruger i Excel og PowerPoint. Erfaring med at arbejde med databaser foretrækkes.

Du skal ud over dansk (og evt. svensk) kunne kommunikere effektivt på engelsk.

Stillingen er baseret i København.

 

Interesseret?

Har du lyst til at blive en del af nordiske GfK-team, så send din ansøgning og CV. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Myriam Martensen, Commercial Director Nordics – Consumer Panel, på tlf. +45 23 66 99 12.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you want to grow your career with the leading company within shopper and retail analysis and insights in the FMCG sector? Do you want your work to have impact on the business of renowned companies?

We are looking for a new member to our Consumer Panel team in the Nordics, responsible for maintaining, establishing and developing client relationships across Denmark and Sweden.

In this role you will be responsible for local, regional and multinational accounts that making sure your work is impactful for their business. As a client-centric partner, understanding your clients’ needs will be the core of what you do. Sometimes you will need to venture ahead but always at the side of your clients.

The role offers an exciting mix of analytics, client sparring and professional advising and new biz. It would require experience from similar tasks in the past either from an agency or from the client side. We don’t expect you to know it all the first day. Instead, we expect you to be a team player and join our team with an open mind and eager to learn more.

We want you to become a trusted partner to our clients and inspiring member of our Nordic GfK team. We welcome you to submit your application!

Key activities:

  • Manage a portfolio of clients – some on your own and some as part of a team
  • Implement and manage solutions across disciplines for better insights (external & internal)
  • Deliver outstanding client consultancy and consultative story telling with actionable insights
  • Feedback client requirements to support future solutions and drive innovation
  • Team player, working with and supporting other consultants to deliver the identified solutions and presentations to clients
  • Drive new biz and growth of existing accounts

Requirements:

​We are looking for an energetic personality with a high level of engagement and dynamics who pushes things forward and looks beyond the horizon. You have strong sales and client focus with good communication skills and can easily integrate into our Nordic team. With excellent analytical skills, you are able to understand and connect a wide range of diverse information. To support the analysis of client data you should have excellent skills with Excel and PowerPoint. Experience of working with databases is preferred.

This is mid-level position and therefore experience of at least 5 years in the field of research, marketing, sales or consulting preferred within the FMCG sector is advantageous. You should have excellent presentation skills to deliver short and concise presentation of complex facts as well as strong negotiation skills.

The position is based in Copenhagen and fluency in Danish is a requirement. The ability to communicate effectively in English is also needed.

Interested? If you want to be part of the Nordic GfK team, send your application and CV. If you have any questions, you are welcome to contact Myriam Martensen, Commercial Director Nordics - Consumer Panel, on tel. +45 23 66 99 12.

We offer an exciting work environment that brings people together. We encourage an entrepreneurial and innovative spirit. We make use of the latest digital technologies. We are looking for self-starters, who accept challenges and create solutions.

Can there be a better place to take center stage in the digital revolution? We are excited to getting to know you!

Posted: 87 days ago

City: København

Work Area: Client Solutions

Job Time: Full Time

Requisition ID: R00009935