logo EN

21.03.2017

Pozeráme viac Youtube alebo klasickú televíziu?

Mladí ľudia už netrávia pred obrazovkami toľko času ako o niečo staršie generácie. Teda aspoň nie pred tými televíznymi...

Klasická televízia je najobľúbenejšia kratochvíľa Generácie X (narodení 1966-1979) a Baby boomers (narodení 1946 -1965), ktorí sledujú televíziu v priemere počas pracovného dňa v rozsahu približne 2 hodiny a cez víkendové dni približne 2,5 - 3 hodiny denne.

Zato najmladšia Generácia Z (narodení po roku 1995) si klasickú lineárnu televíziu naladia počas pracovného dňa len na priemerne 1 a štvrť hodiny, cez víkendový deň k tomu pridajú ešte polhodinku navyše. Najmladšia generácia tak sleduje TV o 40% menej intenzívne ako najsilnejšie ročníky.

To však neznamená, že mladí ľudia neobľubujú audiovizuálny program. Celkový čas strávený  pred obrazovkami sledujúc audiovizuálny program majú všetky generácie až prekvapivo podobný. O čo menej času strávia mladí ľudia sledovaním lineárnej televízie, tým viac svoju pozornosť venujú alternatívnymi zdrojom audiovizuálnej zábavy.  

Prvou alternatívou je jednoznačne YouTube. Generácia Z a podobne aj Generácia Y (narodení 1980 - 1994) trávia sledovaním YouTubu približne hodinu denne počas pracovného dňa a až 1,5 hodiny počas víkendu. U starších generácii je tento čas 2-4 krát kratší.

Významným zdrojom audiovizuálnej zábavy sú aj sťahované a/alebo online streamované filmy a seriály na internete. Tieto (nie celkom legálne) zdroje sú atraktívne hlavne pre dve najmladšie generácie. Počas pracovného si v priemere ukrajujú približne hodinu času a počas víkendu dokonca 1,5 hodiny.

Oficiálne platené streamovacie služby ako Netflix majú zatiaľ len malý podiel vo všetkých generáciách.

Podiel internetového obsahu rastie od generácie po generáciu...

Ak sa na čas strávený sledovaním audiovizuálneho obsahu pozrieme relatívne, vidíme, že podiel klasickej lineárnej televízie klesá naprieč generáciami z úrovne 60% na úroveň 35%. Podiel YouTubu, naopak, rastie z podielu 17% až na 28%.

Obdobný obraz vidíme aj v prípade sťahovaných alebo online streamovaných filmov a seriálov, ktoré v najmladšej generácii dosahujú spolu obdobný podiel ako majú televízne kanály (32%).

Graf: Sledovanie jednotlivých zdrojov audiovizuálneho obsahu (v hodinách) podľa generácií

Graf: Podiel času stráveného pred obrazovkami podľa jednotlivých zdrojov podľa generácií

Related Products

 • GfK Point of Sales Tracking

  Product tracking comparison tool measuring market share and brand performance. Data from both retailer and reseller. Regular POS insights across all relevant channels.

  Read more
 • GfK Shopper Behavior

  Support your marketing decisions with comprehensive data and analysis of buyer behavior at all stages of the purchase journey and product lifecycle.

  Read more
 • GfK Why2Buy

  Custom surveys run on GfK’s Consumer Panel to understand the ‘why’ behind shoppers’ purchase behaviour. Results are calibrated to panelists’ purchase behavior.

  Read more

Related Insights

 • 26.05.2020

  White papers

  Fit for tomorrow: Analyzing locations

  Download our white paper "Fit for tomorrow: Analyzing locations in the fitness industry with RegioGraph LocationAdvice" for free.

 • 26.05.2020

  News

  Map of the Month: GfK Purchasing Power, Switzerland 2020

  GfK's Map of the Month for May shows the regional distribution of purchasing power in Switzerland in 2020.

 • 14.05.2020

  Articles

  Perfect your promotional tactics with weekly sales insights

  Weekly POS tracking gives marketing managers the tailored insights they need for making the right decision at exactly the right time.

View all Insights